Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Афанасьєв О.Є., доцент, к.геогр.н.,
Вовк С.О., магістр географії
Дніпропетровський національний університет
Пути развития туристического бизнеса
в преддверии крупных международных спортивных соревнований:
Материалы XI Международной конференции. – Донецк: ДИТБ, 2009. – С.38-41.

Україна як об’єкт спортивного туроперейтингу в контексті підготовки до ЄВРО-2012

Актуальність дослідження зумовлюється збільшенням в 2006–08 рр. попиту серед українських туристів на тематичні тури, в т.ч. спортивні. Втім для нього серед українських туроператорів притаманні низький рівень кількості та якості пропозицій. Існує й низка проблем із організації та проведення ЄВРО–2012 в Україні, в т.ч. й з точки зору організації спортивного туроперейтингу.

Мета досліджень: визначення головних форм та засобів організації туристичних подорожей на спортивні змагання, дослідження ринку туристичних послуг України спортивно-тематичного характеру, розгляд України як перспективного об’єкту футбольного туризму 2012 року, визначення головних вад розвитку українського спортивного туроперейтингу. Об'єктом дослідження є спортивний туроперейтинг як процес створення, продажу та реалізації тематичного туристичного про-дукту.

Аналіз наукового досвіду за темою дослідження. Туристична поїздка, метою якої є відвідування спортивного змагання, є спортивним туризмом. До таких видів туризму можна віднести: гірськолижний, велотуризм, драйвінг (автотуризм), рафтінг, дайвінг й деякі інші. Дехто з авторів вважають, що подорожі на спортивні змагання слід вважати різновидом хобі-турів [2], в російських виданнях також зустрічається поняття «фан-туризму» [1]. Кожне з цих понять має право на існування, але в своїй вузькій інтерпретації, адже під даними поняттями розуміють певні складові спортивно-тематичного туризму.

Виклад основного матеріалу. Спортивний туроперейтинг – процес організації спортивно-тематичних турів для індивідуальних та груп туристів різної тривалості, головною метою якого є відвідання спортивного змагання будь-якого рангу та типу, забезпечення відповідного до замовленого туристом рівня сервісу. Результатом процесу спортивного туроперейтингу є спортивно-тематичний тур. Загальну картину пропозицій спортивно-тематичних турів на ринку України слід характеризувати як недостатню. За результатами аналізу ринку туристичних послуг України спортивного характеру необхідно зробити наступні висновки:

1) на туристичному ринку України немає підприємства, що цілеспрямовано надавало б послуги спортивно-тематичного характеру;
2) пропозиції туроператорів є поодинокими та не систематичними;
3) пропонуються лише окремі тури з відвідування окремих спортивних змагань;
4) найкраща забезпеченість ринку пропозиціями турів на Гран-прі Формули 1 [3];
5) окремі подорожі на популярні футбольні та тенісні турніри пропонуються не на основі гарантованих блоків місць, а під запит;
6) відсутність принципу ініціативності туроператора, що уповільнює розвиток туристичної галузі країни.

Отже, є очевидним, що ринок спортивно-туристичних послуг України ще тільки починає розвивається. Для повноцінного функціонування та розвитку інституту спортивного туроперейтингу слід визначити стратегію його функціонування та план організації самих турів. Виділимо головні етапи формування спортивно-тематичного туру як стратегію його розробки та реалізації (рис. 1).

Модель схеми формування спортивно-тематичного туру
Рис. 1. Модель схеми формування спортивно-тематичного туру

Актуальною є проблематика інкамінгового туроперейтингу під час проведення ЄВРО–2012 в Україні. За допомогою пропорційних розрахунків за динамікою попередніх років можна визначити, що в цілому за 2012 р. Україну відвідає близько 40 млн. туристів. Загальна сума турпотоку до країни за рахунок проведення ЄВРО–2012 збільшиться майже на 13% [4]. Головним аспектом привабливості України для іноземних туристів в 2012 р. буде, без сумніву, Чемпіонат Європи з футболу. Але туристи зможуть відвідати футбольні матчі не щодня, тому слід розробити або відпрацювати комплекс екскурсійних програм, котрі б поєднували в собі всебічне знайомство з країною та відвідання матчів їх національної збірної.

Втім, перед туристичною галуззю країни стоїть величезна кількість про-блем, які необхідно вирішити до року чемпіонату. Так, прикладом може бути проблема готельного розміщення в Дніпропетровську. Новий стадіон «Дніпро» може вмістити 30 000 глядачів, за умовами УЄФА [6] близько 15 000 місць повинні отримати уболівальники з країн, команди яких будуть приймати участь в даному матчі. Не важко підрахувати, що на заплановані три матчі ЄВРО–2012 до Дніпропетровська приїде мінімум 20 000 іноземних уболівальників. Втім, готельний фонд Дніпропетровська зможе розмістити (за планом проекту підготовки міста) лише 5 500 туристів [5]. Ще для близько 5000 туристів можна буде запропонувати розміщення у сусідніх з Дніпропетровськом містах Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпродзержинськ. Проте і за таких умов на даний момент не є можливим прийняття містом такої кількості туристів.

Висновки. Для вдалої організації інкам-турів на ЄВРО–2012 українському туроператору рекомендуємо дотримуватись наступних позицій, спираючись на котрі можна досягти комерційної вигоди:

1) співпраця з готелями на умовах попереднього викупу гарантованих місць, що дає змогу зберегти офіційну вартість розміщення без змін та отримати прибуток;
2) формування власного транспортного парку для організації трансферів та екскурсій з максимальною вигодою;
3) тісні взаємовідносини з оргкомітетом ЄВРО–2012 для можливості групового викупу квитків для пропонування їх у продаж під власні турпакети;
4) розробка та реалізація екскурсійних програм своїм регіоном та комбінування їх з програмами в інших містах проведення через взаємостосунки з інкам-туроператорами;
5) залучення досвідчених менеджерів та екскурсоводів із знанням іноземних мов для формування та реалізації даних програм.

Cписок літературних джерел

1. Ильина Е.Н. Туризм – путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес / Е.Н. Ильина. – М., 1998. – 190 с.
2. Романов А.А. География туризма / А.А. Романов, Р.Г. Саакянц. – М., 2004. – 464 с.
3. www.rs.gta-travel.com
4. www.tourism.gov.ua
5. www.gorod.dp.ua
6. www.uefa.com
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.