Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Альошин В.М. Карта в спортивному орієнтуванні

Розділ 1. Спортивна карта. Вимоги до зображення на ній компонентів ландшафту

1.2. Загальні вимоги до спортивної карті

Спортсмен-орієнтувальник отримує картку за лічені секунди до старту і під час проходження дистанції має мало часу на її вивчення: адже кожне звернення до неї віднімає дорогоцінні секунди. Вивчення карти на дистанції йде в екстремальних умовах: велика фізична і розумова навантаження, накопичується втома, несприятливі в ряді випадків погодні умови, різко змінюється освітленість. Все це слід пам'ятати при коригування, кресленні оригіналів, підборі барвистого оформлення і паперу, оформленні картки для змагань. Розвиток орієнтування та спортивної картографії складається так, що в нині процес створення карти відділяється (по часу, змістом, складом виконавців) від підготовки конкретних змагань. Великий тираж багатобарвної видання зумовлює багаторазове використання картки, а це, в свою чергу, вимагає високої якості по всьому полю карти.

Інструктивні вимоги

Отримання вихідних картографічних матеріалів, проведення польових робіт, видання, зберігання, використання спортивних карт і їх утримання визначаються інструкцією "Про порядок забезпечення картографічними матеріалами змагань з спортивного орієнтування". Ознайомитися з нею можна в будь-якому республіканському або обласному комітеті з фізкультури та спорту. За усіх питань, пов'язаних з вибором району і отриманням дозволу на видання карти, слід звертатися в територіальні інспекції Госгеонадзора ГУДК.

Змагання зі спортивного орієнтування в згідно з інструкцією забезпечуються чорно-білими або кольоровими картами на територію площею не більше 25 км2.

Видання спортивних карт, як правило, здійснюють підприємства ГУДК за замовленнями республіканських, обласних спорткомитетов або рад спортивних товариств і відомств на договірних умовах. В окремих випадках для забезпечення оперативного проведення заходів можливе видання карт на інших підприємствах з дозволу відповідної інспекції Госгеонадзора.

Масштаб і висота перерізу

Інструктивними матеріалами ІОФ [31], Правилами змагань [30] прийнято масштаб карт 1 : 20000 і висота перерізу 5 м. Якщо місцевість насичена орієнтирами, а генералізація карти недоцільна, допускається масштаб 1 : 15000. Не можна збільшувати масштаб тільки для того, щоб "втиснути" в карту як можна більше деталей понад необхідні. Масштаб 1 : 20000 зазвичай дозволяє передати всі компоненти ландшафту, які читаються на нормальній змагальної швидкості.

Для змагань на подовжених дистанціях і для орієнтування в заданому напрямку на лижах можливий масштаб 1 : 30000, а для змагань школярів молодших вікових груп - 1 : 10000.

Для районів з безліччю дрібних елементів і форм рельєфу на схилах допускається висота перерізу 2,5 м, а для районів передгір'їв з великими перепадами висот - 10 м.

У 70-ті роки у нас в країні і за кордоном існувала тенденція підвищення нагруженность карт, укрупнення масштабу. Зараз цей процес стабілізувався: зазвичай використовуються масштаби 1 : 20000 1 : 15000, хоча зростання нагруженность карт триває (див. карту I на вставлення - студентський чемпіонат світу 1980 р. в Швейцарії).

Масштаб 1 : 20000 слід настійно рекомендувати для більшості карт ще і з точки зору економії картографічної папери.

Точність

Під точністю карти ми розуміємо величину максимально допустимих похибок зображення точок на місцевості карті щодо їх дійсного розташування.

Топографи характеризують точність своєї картки величиною похибки в положенні на карті точок знімального обґрунтування щодо точок державної геодезичної мережі, а всіх інших точок карти - відносно найближчих точок знімального обґрунтування. Таким чином, дві будь-які точки на аркуші карти можуть бути розташовані з певною похибкою. Так, точка А (рис. 1) у відповідності з вимогами до топографічним картам 1 :25000 (для рівнинній місцевості) може бути зміщена щодо точки Б не більш ніж на 1,2 мм. Це зміщення складається з допустимого зміщення точки З2 знімального обґрунтування щодо точки геодезичної основи М (<0,1 мм) і зміщення точки Л щодо найближчої точки знімального обґрунтування З2 (<0,5 мм) і зміщень точки Б відносно своїх точок відповідно.
Точность топографической карты
Рис. 1. Точність топографічної карти:
Р - точка державної геодезичної основи; С-точки знімального обгрунтування; А, Б-будь-які точки карти

В матеріалах ІОФ щодо точності спортивних карт сказано: "Спортсмен на середній швидкості не повинен помічати ніякої неточності карти". Спробуємо уявити собі це вимога у вигляді величин допустимих похибок у зображенні точок щодо... А от дійсно, будь точок і щодо чого? Очевидно, що точність розташування будь-яких точок в межах листа карти (наприклад, розташованих на відстані 3 км одна від одного спортсмена не цікавить. Його цікавлять точки, безпосередньо беруть участь у реалізації одного з способів орієнтування.

А. Кивистик [27] виділяє наступні способи орієнтування:
1) хід за напрямом;
2) хід у напрямку з читанням карти;
3) хід за вашим азимуту;
4) хід по азимуту з читанням карти;
5) хід з допомогою читання карти за лінійним орієнтирах;
6) хід з допомогою точного читання карти.

Це стосується орієнтування в заданому напрямку. На маркованої трасі йде процес читання карти на ланцюжку спостерігаються орієнтирів. Резюмуючи сказане, можна стверджувати, що спортсмена цікавить точність взаємного розташування об'єктів або точок, які він пов'язує в процесі реалізації того чи іншого способи орієнтування. Будемо називати такі точки спряженими. Причому зв'язок ця може бути візуальною - коли один об'єкт видно з іншого або азимутальної - коли спортсмен рухається від одного об'єкту до іншого з допомогою точного азимута. Назвемо такі точки відповідно візуально парними і азимутально спряженими. Точки, які спортсмен, пересуваючись по дистанції, не пов'язує один з одним, будемо називати несопряженными.

Взаємне розташування візуально спряжених точок очевидно з самого визначення цього поняття (точки видно одна від іншої). Складніше з азимутально спряженими точками. А. Кивистик вказує, що азимутному бігу сприяють: а) місцевість з рівномірної прохідністю і мінімальної видимістю (в густому лісі азимутный хід замінює читання карти); б) занадто велике або занадто мала кількість об'єктів на місцевості. Ці умови ясно говорять про азимутально сполучених орієнтирах. Кивистик дає і кількісні критерії. Азимутный біг переважний при довжині етапу 100-400 м. Таку відстань кількісно характеризує взаємне розташування цих точок.

Тепер повернемося до формулюванню точності. На спортивній карті важлива насамперед точність взаємного розташування точок. Причому вона повинна бути вище для спряжених точок і може бути нижче для несопряженных. Точність нанесення на карту сполучених точок цікавить спортсмена, а точність нанесення несопряженных - тільки упорядника карти і тільки в тій мірі, в якій вона забезпечує точність спряжених точок.

Для більш наочного уявлення про точність уявімо карту, намальовану на шматок гумової плівки. Домовимося, що, якщо ми деформируем плівку в межах допустимих похибок, на ній не утворюється складок, розривів і спортсмен не зауважує деформації. Якщо похибки перевищили допуск, на "гумовою" карті створюються "складки" - у місцях, де відстань між точками на карті зменшено порівняно з дійсністю, і розриви - у місцях, де ці відстані збільшені. Для "гумовою" карти вимоги точності формулюються дуже просто: деформація не повинна призводити до складок і розривів.

"Гумова" карта добре ілюструє допустимість різних вимог по точності до зв'язаних і несопряженным точкам. На рис. 2 показана "гумова" карта з точками 1, 2, 3, 4, 5. Величина I - максимальна відстань, у межах якої точки залишаються пов'язаними. Розтягнемо "гумову" карту в напрямку А так, щоб відстань I збільшилася на величину dА, яка відповідає максимально допустимої похибки для нашої карти. Тоді точки 1, 2... 5 займуть відповідно положення 11 , 21... 51. З точки зору топографічної точності така карта не годиться: похибка нанесення точки 5 відносно точки 1 становить величину 4dI, тобто в 4 рази перевищує допустиму похибку! А з точки зору точності спортивної карти все в порядку: спряжені точки М та 2', 2' і 3', 4' і 5' знаходяться на карті в межах допустимої похибки.

Резиновая карта
Рис. 2. Гумова карта

Можна уявити собі всю площу спортивної карти розбитою на поля спряжених точок, розділені порожніми" просторами, які порушують сполучення точок. Такими просторами можуть бути: озера, широкі річки, забудовані території, глибокі яри, великі відкриті простори, великі болота, нарешті, просто ліс без орієнтирів. Всередині поля пов'язаних точок всі об'єкти повинні бути розташовані на карті відносно один одного з певною точністю. Для несопряженных точок величини похибок можуть бути більше. Конкретні середні значення цих величин для карт 1 : 20000 1 : 15000 наведено в табл. 1. Максимально допустимі похибки не повинні перевищувати середніх в 2 рази і становитиме не більше 10% від загальної кількості контрольних вимірювань. Похибки планового положення розуміються як нев'язка ходу від одного об'єкта до іншого при контрольному вимірі (тобто включають в себе похибки відстані і кутового розташування).

Точність передачі форм рельєфу забезпечується відповідною точністю взаємного розташування по висоті і в плані характерних точок, структурних ліній і найпростіших просторових елементів рельєфу (див. нижче).

Точність спортивної карти складається з точності: оригіналу вихідного картографічного матеріалу, топооснова після копіювання та трансформування масштабу, знімального обґрунтування, коригування, креслення видавничих оригіналів. По ходу викладення матеріалу наводяться конкретні рекомендації, спрямовані на підвищення точності.

Перевірка точності спортивної карти проводиться інспектором шляхом польового обстеження. Відстані вимірюються кроками або мірною стрічкою; напрямок руху витримується буссолью або візиром з дзеркалом, перевищення вимірюються скломером підвищеної точності. При відсутності видимості використовують спосіб руху за трьома подіями.

Таблиця 1

Середні величини допустимих похибок взаємного планового і висотного розташування точок на спортивних картах
Точки Середні похибки розташування
планового (мм) висотного (h - висота перерізу рельєфу)
Візуально пов'язані 0,3* 0,25 h
Азимутально спряжені 0,5** 0,5 h
Несопряженные 1,5 на відстанях до 300 мм 10 % - на великих відстанях 1 h - до різниці в 10 h і 10 % - при більшій різниці
* При зображенні сукупності мікрооб'єктів обов'язково збереження зорового геометричного подібності їх взаємного розташування. Для забезпечення цієї умови можна посилювати вимоги.
** Повинен бути гарантований вихід по азимуту у видимість об'єкта при максимальній кількості листя рослинності. Для забезпечення цього умови допускається жорсткість вимог.

Об'єктивність

Спортивна карта об'єктивно відображає картографируемую місцевість, якщо витримані наступні вимоги:

1) для позначення всіх об'єктів правильно обрані умовні знаки;
2) в межах аркуша карти витримана одна ступінь генералізації об'єктів;
3) різні градації якісних і кількісних характеристик об'єктів (болота, важкопрохідні рослинність, дороги і стежки, контури, камені, скельні стіни) витримані на аркуші карти однаковими або близькими;
4) для позначення особливих мікрооб'єктів дані єдині позначення (гурток або хрестик певного кольору), всі мікрооб'єкти з однаковими характеристиками нанесені на карту;
5) у межах аркуша карти витриманий єдиний стиль зображення. Це вимога особливо важливо при бригадному методі роботи. Особливу роль в його реалізації грають розробка та виконання технічного завдання (ТЗ) на складання карти і редагування всієї карти керівником робіт.

Повнота змісту

На спортивній карті повинні бути показані всі об'єкти різних компонентів ландшафту, достовірно і однозначно опознаваемые спортсменом на змагальній швидкості, які можна передати у видавничому оригіналі, не порушуючи вимог поліграфії про мінімальних розмірах.

Неприпустимо опускати які-небудь об'єкти, задовольняють перерахованим вище вимогам. Так, одного разу укладачі карти всесоюзних змагань вирішили не показувати дороги в парковому лісі, що призвело до серйозних помилок спортсменів з вини карти і порушення спортивної справедливості.

Об'єкти, які неможливо зобразити на видавничому оригіналі, слід опускати або піддавати генералізації. Критерієм вибору "наносити не наносити" повинні бути цінність об'єкта з точки зору показу прохідності місцевості і його вплив на інформативність карти.

Інформативність

Нагадаємо, що під інформативністю спортивної карти ми розуміємо таку її якість, яке дозволяє спортсмену легко сприймати індивідуальні особливості і характерні риси різних компонентів ландшафту з метою швидкого і достовірного визначення свого місцезнаходження, тобто полегшує процес читання карти.

Якщо розділити умови виконання вимог до інформативності на необхідні і достатні, то необхідними будуть точність і об'єктивність карти. Однак ці вимоги ще не роблять карту спортивної. Адже топографічна карта теж точна і об'єктивна. До достатнім умовам можна віднести наступне :

Спортивна карта виконується в специфічних умовних знаках, основний принцип яких - полегшення процесу її читання. В сучасних таблиці умовних знаків, міжнародних та національних віддається перевага площинним і масштабних знаків за порівняно з заповнювальними та внемасштабными; добре прохідний ліс показується білим фоном, що полегшує читання карти; проведені великі роботи по вибору конфігурації і розмірів, умовних символів знаків.

Найбільш достовірний компонент ландшафту - рельєф зображується з максимальним ступенем деталізації, причому класичний спосіб показу рельєфу горизонталями доповнений цілим поруч особливостей, в першу чергу підвищують інформативність карти.

На спортивних картах в точних межах показується характеристика ґрунту (кам'янисті ґрунти, пісок), а болота зображуються всією площею з детальним промальовуванням і меж виділенням на них ділянок з мінеральної ґрунтом ("суха земля"),

Досить докладно і точно наносяться різноманітні мікрооб'єкти.

Читаність карти. Генералізація. Мінімальні розміри

Хороша спортивна карта повинна бути не тільки точної, об'єктивної і повної за змістом, але в той же час ясної, легко читається на бігу і наочною.

Вимоги до читання можна сформулювати так: спортсмен володіє нормальним зором, повинен мати можливість змагальних умовах вільно читати карту при денному освітленні без допомоги лупи.

Читаність карти забезпечується точним дотриманням конфігурації та розмірів умовних знаків, правильним вибором при підготовці до видання фарб і сіток (див. кольорову вклейку), обґрунтованим збільшенням масштабу та зміною висоти перерізу, вибірковою і графічної генералізацією, дотриманням мінімальних розмірів.

Вимоги до повноти змісту карти і її читання по суті своїй суперечливі. Читаність карти може бути забезпечена за рахунок зменшення повноти, що досягається генералізацією зображення. Можна розглядати і вибіркову графічну генералізації, які припускають опускання або спрощення зображення об'єктів. Критерієм генералізації - зображати певний об'єкт на карті чи ні - має бути його значення для показу інформативності і прохідності.

Вибіркова генералізація передбачає певні кількісні критерії (наприклад, висота строячи, мурашника, каменю, площа кам'яної осипи, поляни, острови ліси), які є кордоном, що дозволяє нанести об'єкт на карту. Ці критерії повинні бути обов'язково відображені в ТЗ на підготовку карти. До кожного типу місцевості треба підібрати критерії відбору, що забезпечують найбільшу умовність зображення.

Графічна генералізація полягає у спрощенні, об'єднання, утрировании зображення об'єктів на составительском оригіналі. Прикладом її може служити застосування: знака А.402 (напіввідкритий простір) у разі утрудненою промальовування дрібних полян або клочков лісу; знака А.209 (прохідна кам'яна осип) для площі, яка настільки щільно заповнена камінням, що кожен камінь показати неможливо; знака В.116 (поверхня з микронеровностями) для площі, густо всіяною микробугорками і микроямками. Часто на схилах худобу протоптує масу стежок, кожну з яких неможливо показати на карті, в цьому випадку доводиться показувати тільки крайні стежки.

Якщо об'єкти, які упорядник вважає необхідним показати на карті, розташовані настільки близько, що їх неможливо графічно правильно зобразити на карті, застосовується перебільшення зображення. Якщо окремі елементи або відстані між об'єктами перебільшені (збільшені, зрушені) за розмірами, сусідні елементи чи об'єкти повинні бути відсунуті для збереження правильності їх взаємного розташування.

Виключно важлива вимога, що забезпечує читання карти і її якість друку, - витримування мінімально допустимих з точки зору поліграфії розмірів і штрихових фонових елементів і відстаней між ними. Слід враховувати, що зміщення фарб при виданні багатокольоровим карти можуть досягати 0,2 мм. Для забезпечення хорошої якості карти і її доступності треба дотримуватися мінімальних графічних, розмірів, наведених у табл. 2.

Таблиця 2
Мінімально допустимі розміри штрихових і фонових елементів при підготовці до видання кольорових спортивних карт (дані в масштабі виданої карти)
Фарба Штрихові елементи (мм) Фонові елементи (MM2)
точки лінії
у складі пунктиру окремі заливка сітка
Чорна 0,15 0,3 0,1* - 0,5
Коричнева 0,2 0,4 0,1* 0,5 -
Блакитна 0,2 - 0,1* 0,5 1
Зелена - 0,4 0,25 0,5 1
Жовта - - 0,4 0,5 1
Фіолетова (червона) - - 0,25 - -
Сіра - - - 0,5 -
* Товщини ліній запозичені з вимог до ІОФ складання карт для міжнародних змагань. Однак технологічні можливості підприємств ГУДК та інших відомств забезпечують якісне виконання тиражу при дещо більшою товщині (0,13-0,15 мм). Це слід враховувати при підготовці оригіналів.

Крім даних табл. 2 треба враховувати наступні вимоги (розміри вказані для тиражу карти):

1) мінімальна відстань між будь-якими штриховими елементами (лінії, крапки, штрихи, фігури знаків) однієї і різних фарб - 0,4 мм;
2) найменші розміри штрихів: скельної стіни - 0,6 мм, струмка або канави - 0,6 мм, земляного обриву - 0,6 мм;
3) найменші глибина і ширина вигину горизонталі - 0,25 мм (на середині);
4) переривчаста лінія повинна складатися мінімум з 2 штрихів, а пунктирна - з 2 точок;
5) мінімальний контур, утворений пунктиром, повинен складатися мінімум з 5 точок;
6) мінімальна площа болота повинна бути показана мінімум 2 штрихами завдовжки не менше 0,6 мм,

Всі інші елементи, що мають розміри менше зазначених, повинні або опускатися, або утрироваться (збільшуватися) до мінімально допустимих з дотриманням правил генералізації.

Пої підготовки видавничих оригіналів в укрупнених масштабах (в 2 або 3 рази) слід пам'ятати про необхідність збільшення показуються елементів: в 2 або 3 рази - з лінійним розмірам і в 4 або 9 разів - з площі відповідно. В практиці підготовки карт часто забувають про це.

Оформлення карти. Аркуш карти

Спортивна карта видається зазвичай у шести фарбах (чорна, червона, блакитна, зелена, жовта, фіолетова). Для районів, де є виходи гладких кам'яних поверхонь (наприклад, "баранячі лоби"), буде потрібна ще одна фарба - сіра. Карта повинна видаватися на якісній картографічної папері щільністю від 80 до 120 г/м2. Для зручності користування картою при будь-яких погодних умовах і для можливості багаторазового застосування в змагальному та навчально-тренувальному процесах доцільно ламінування її - покриття спеціальною плівкою з термоклеящим шаром. Ламінована поверхня дозволяє наносити на неї дистанцію кульковою ручкою і видаляти зображення вологим тампоном.

На карти для міжнародних, всесоюзних, республіканських змагань (а в недалекому майбутньому - і для всіх змагань класу майстрів спорту СРСР) слід проставляти друкарським способом позначення відповідних дистанцій змагань.

Формат тиражного відбитка карт, що видаються на підприємствах ГУДК, повинен становити 15 X 20 см (по зовнішній рамці) або бути кратним цим розміром. При виданні карти на підприємстві іншого відомства формат повинен бути узгоджений з виробником. Це вимога забезпечує можливість механічного різання видавничого листа.

Лінії магнітних меридіанів повинні бути паралельні одному з обрізів карти. Виняток допускається лише для видання карт, конфігурація районів яких різко відрізняється від прямокутника. У цьому випадку дотримання паралельності меридіана і обріза призвело б до невиправданої перевитрати папери. Відстань між лініями магнітних меридіанів має відповідати 500 м на місцевості.

Типове оформлення аркуша карти показано на карті XVI.

Поле карти обмежується зовнішньою (толстой) і внутрішньої (тонкої) рамками. Частина карти, зайнята зображенням району, називається її робочим полем. Все інше простір складає поле зарамкового (Якщо для топографічних карт цей термін буквально відповідає своєму змісту, бо зображення лежить всередині рамки, а всі зарамочное оформлення - поза її, то для спортивних - він носить умовний характер) оформлення. Робоче поле може бути обмежена лінією чорного кольору товщиною 0,1 мм, проте в більшості випадків воно нічим не обмежується. Кордону видавничих оригіналів для всіх фарб повинні точно збігатися, інакше карта буде мати неохайний вигляд.

На полі зарамкового оформлення слід помістити: назв організації, яка замовляє карту; назву документа (спорткарта, спортсхема); рік видання; чисельний масштаб; висоту переріз рельєфу; прізвища укладачів карти, виконавців видавничого оригіналу, керівника робіт; класність карти; прізвище та підпис інспектора.

На полі зарамкового оформлення допускається поміщати: стилізоване зображення покажчика напрямку північ - південь; назва перших або основних змагань, для яких призначена карта (без зазначення місця проведення); емблему змагань або заходу, для якого видається картка; авторський знак; рекламний матеріал на тему охорони природи; умовну номенклатуру карти для обліку її в картотеці місцевої федерації.

Всі написи на полі карти слід розташовувати перпендикулярно лініям магнітного меридіана і виконувати можливо більш великим шрифтом. Це допоможе спортсмену швидко зорієнтувати карту під час змагань.

На полі карти у двох протилежних кутах містяться контрольні знаки для перевірки правильності суміщення фарб тиражу. Контрольний знак являє собою коло діаметром 8 мм, перекреслену діаметральними лініями. Окружність і лінії робляться чорними, а сектора заповнюються коричневою, блакитний, зеленої, жовтої, а при необхідності ще сірої і фіолетовою (червоної) фарбами.

Умовні знаки

Всі спортивні карти повинні оформлятися в єдиних умовних знаках у повній відповідності до діючої на цей період таблицею умовних знаків спортивних карт СРСР, затвердженої Комітетом з фізичної культури і спорту СРСР і погодженої з ГУДК.

Відхилення від таблиці допускаються у разі видання карт тільки для неофіційних змагань або тренувальних цілей і повинні бути узгоджені з місцевої (обласної, республіканської) або Всесоюзної спортивно-технічної комісії Федерації орієнтування СРСР.

Всі умовні знаки розділені на класи А, В, С.

До класу А відносяться знаки, обов'язкові для застосування в міжнародних змаганнях і першостях світу, до класу В - необхідні для передачі особливостей ландшафту різних типів місцевості. Їх допускається застосовувати для міжнародних змагань. У клас З входять знаки, що доповнюють класи А і В для передачі характерних особливостей місцевості, або пов'язані з специфічними технологічними особливостями видання карт (наприклад, чорно-біле виконання). Вони застосовуються тільки для національних змагань.

Умовні знаки також розділені на 5 груп відповідно з тими компонентами ландшафту, які вони зображують: 1) рельєф - 2) скелі і камені; 3) гідрографія і болота; 4) рослинність; 5) штучні споруди. В окрему групу виділені знаки позначення дистанції.

Кожен умовний знак має номер, що характеризує його приналежність до певного класу і групі. Наприклад, знак А. 319 належить до класу А і має порядковий номер у 3-й групі - 19. Номери знаків, що належать до класів А і В, які відповідають номерами в таблиці ІОФ 1975 р., а для класу З взяті наступні, не використані в таблиці ІОФ, номери.

Детальна характеристика і розміри знаків наведено в додатку 1, а кольорові зображення - на кольоровий час вставляння.

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.