Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Альошин В.М. Карта в спортивному орієнтуванні

Розділ 3. Створення спортивної карти

3.1. Загальна схема процесу створення спортивної карти. Організація робіт

Щоб більш повно і правильно уявити собі місце і значення всіх операцій, а також документів, одержуваних у внаслідок цих операцій, доцільно зобразити процес створення карти у вигляді схеми (рис. 26).

Схема процесса создания спортивной карты
Рис. 26. Схема процесу створення спортивної карти

Сучасна практика створення спортивних карт складається так, що робота ведеться двома основними методами: індивідуальним і бригадним. Обидва вони мають свої переваги і недоліки.

Основна перевага індивідуального методу полягає в тому, що укладач карти працює один. В результаті відпадає ряд організаційних питань, можна не робити деяких операцій (наприклад, розбиття району на знімальні ділянки, відомості стиків знімальних ділянок), але найголовніше - легше домогтися максимальної об'єктивності карти та однаковості в зображенні компонентів ландшафту. До недоліків методу можна віднести великий термін підготовки карти. Ця обставина посилюється тим, що переважна більшість укладачів спортивних карт не професіонали, що займаються улюбленою справою у вихідні дні та під час відпустки, а всезростаючі вимоги до навантаженості і точності карт підвищують трудомісткість їх створення. При індивідуальному методі повільніше йде зростання кваліфікації укладачів.

Бригадний метод - найбільш продуктивний, дозволяє створити карту в короткі терміни. Його застосування сприяє швидкому зростанню кваліфікації укладачів, адже бригада - творча лабораторія, де йде безперервний обмін досвідом та його накопичення.

Однак у цьому випадку складніше з організацією робіт, при недостатній кваліфікації дуже гостро постають питання стиковки ділянок окремих укладачів в загальну карту. У будь-якому колективі більшою чи меншою мірою позначається різний стиль укладачів, страждає об'єктивність карти, знижується однаковість зображення об'єктів. Щоб зменшити такі небажані і, на жаль, неминучі наслідки бригадного методу, застосовують спеціальні заходи на "срабатываемость". Корисно перед початком коригування всім членам бригади провести зйомку одного невеликого (близько 0,1 км2) ділянки, на якому були б всі характерні для картографируемого району елементи. За результатами цієї роботи виявляються кількісні та якісні критерії віднесення об'єктів до різним градаціям, ступінь їх генералізації.

При бригадному методі обов'язковий керівник - найбільш досвідчений упорядник, знайомий на практиці з усіма стадіями роботи, що користується авторитетом у товаришів і, що не менш важливо, володіє умінням працювати з людьми в широкому розумінні цього слова. Бригада в цілому досягне кращих результатів, якщо керівник основну частину часу буде приділяти організації діяльності укладачів, контролювати і координувати її, виробляти умовність зображення. Не слід виділяти керівнику великого знімального ділянки, а іноді (наприклад, при наявність декількох початківців укладачів) треба взагалі звільнити його зйомки.

Велике значення в чіткій організації робіт, підвищення їх ефективності та забезпечення високої якості підготовлюваної карти має технічне завдання на складання спортивної карти (ТЗ). Воно обов'язково при бригадному методі і не завадить при індивідуальному. ТЗ охоплює всі стадії роботи до початку підготовки карти до видання. У ньому зазначаються мета роботи, характеристика топооснова, особливості аркуша знімального обґрунтування (при його наявності). Призначається масштаб, в якому ведуться польові роботи і підготовка до видання. Перераховуються з докладною характеристикою їх змісту всі види картографічної документації, створюваної на стадії коригування: викопіювання з топооснова і знімального обґрунтування, польовий оригінал, авторський оригінал, дефектна відомість. Зазначаються кількісні і якісні критерії генералізації і кордонів різних градацій компонентів ландшафту, а також способи позначення мікрооб'єктів другої групи (див. табл. 3). Вказується точність проведення робіт і складання документів. Звертається увага на ландшафтні особливості картографируемого району та способи їх зображення на карті. При складанні ТЗ враховується технологія підготовки карти до виданню, вихідна документація коригування - авторський оригінал - готується у формі, найбільш придатною для подальшої роботи.

До ТЗ додається графік робіт із зазначенням термінів закінчення кожної стадії. Підготовка до видання та видання карт, основні вимоги, що пред'являються до картографічної документації, регламентуються "Технічними вимогами на видання спортивних карт" (ТТ). Цей документ узгоджено з ГУДК, і виконання його обов'язково для всіх укладачів.

Кілька слів про вибір масштабу для коригування і підготовки карти до видання. Сучасна практика виконання цих робіт грунтується на використанні масштабів 1 : 10000, 1 : 7500, 1 : 5000. Укрупнення масштабу коригування, пов'язане із збільшенням навантаженості спортивних карт і деталізацією зображення компонентів ландшафту. В більш великому масштабі легше малювати в полі, особливо укладачам, не володіє хорошою графікою. Однак при великому масштабі з'являється можливість (графічна) зобразити дуже багато дрібних об'єктів і елементів рельєфу, які не сприймаються спортсменами на змагальній швидкості і тільки роблять карту важко читати. Укрупнення масштабу веде до невиправданого збільшення обсягу графічних робіт при кресленні видавничих оригіналів і витраті матеріалів (наприклад, пластика). Невелике збільшення масштабу видавничих оригіналів корисно для процесу видання карти, воно дозволяє приховати деякі дефекти креслення. В картографії рекомендується збільшення масштабу в 1,25-1,4 рази. В принципі можливо вести коригування в одному масштабі, а підготовку до видання - в іншому. Але це не дуже зручно, так як вимагає додаткових фоторобіт по зміні масштабу, які завжди трохи спотворюють зображення і масштаб, а головне, дають замість кольорового на чорно-біле зображення, з яким набагато важче працювати.

Враховуючи викладене, а також багаторічний досвід підготовки спортивних карт, можна рекомендувати для коригування та підготовки до видання єдиний масштаб - 1 : 10000, якщо готується карта 1 : 20000, і 1 : 7500 - для карти 1 : 15000. При подальшому викладі матеріалу ми будемо орієнтуватися на масштаб 1 : 7500, який, до речі кажучи, цілком прийнятний і для складання карти 1 : 20000.

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.