Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг

Підручник для вузів / Під заг. ред. Г.Л. Багієва. - 2-е изд., перероб. і доп. - М: Видавництво «Економіка», 2001. - 718 с.

Викладаються теоретичні та методичні основи організації маркетингу. Маркетинг розглядається як філософія та інструментарій підприємництва. Наводяться принципи та методи маркетингових досліджень та бенчмаркінгу.

Концептуальна структура підручника побудовано на методології маркетингу взаємодії. У контексті маркетингу взаємодії висвітлюються товарна і цінова політика, маркетингові рішення в збутових і логістичних системах, організація комунікативних процесів у системі маркетингу. Наводяться засади організації міжнародного маркетингу, завдання, ситуації та термінологічний словник з маркетингу.

При підготовці підручника використані праці вітчизняних і закордонних вчених і результати НДР, виконаних кафедрою маркетингу Спбду-ЕФ.

Призначений студентам вузів, що навчаються за економічними спеціальностями, може бути корисний аспірантам, маркетологів і менеджерів підприємств.

ЗМІСТ

Багиев Г.Л. и др. Маркетинг ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. МАРКЕТИНГ ЯК ФІЛОСОФІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА
1.1. Модель підприємництва і система маркетингу
1.2. Процес, принципи, види, типи і форми маркетингу
1.3. Маркетинг взаємодії - сучасна концепція підприємництва
1.4. Маркетингові функції і рішення
1.5. Комплекс маркетингу та маркетинг-менеджмент у системі підприємництва

Глава 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І БЕНЧМАРКІНГ
2.1. Інформаційне забезпечення маркетингових рішень
2.2. Процес та дизайн маркетингового дослідження
2.3. Методи отримання і обробки маркетингової інформації
2.4. Методи прогнозування в маркетинговій діяльності
2.5. Бенчмаркінг як функція маркетингових досліджень
2.6. Сегментація ринку і діагностика конкурентного середовища в системі маркетингу
2.6.1. Сегментація ринку
2.6.2. Діагностика конкурентного середовища в системі маркетингу

Розділ 3. МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ: ІНТЕГРАЦІЯ І КООРДИНАЦІЯ В МАРКЕТИНГУ
3.1. Цілі, завдання та види планування
3.2. Процес і технологія планування комплексу маркетингу
3.3. Організаційні структури маркетингу
3.4. Контролінг і аудит маркетингових рішень

Глава 4. МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ: ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ
4.1. Товар в системі маркетингу
4.2. Життєвий цикл товару
4.3. Конкурентоспроможність товару
4.4. Стратегічні рішення в товарній політиці
4.4.1. Стратегії формування привабливості товарного пропозиції
4.4.2. Розробка та впровадження нового товару на ринок
4.4.3. Варіація товару
4.4.4. Елімінація товару
4.4.5. Сервіс і гарантійне обслуговування

Глава 5. МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ: ЦІНОВА ПОЛІТИКА
5.1. Політика цін: сутність, цілі, фактори впливу
5.2. Стратегії політики цін
5.3. Методи ціноутворення
5.3.1. Визначення цін з орієнтацією на витрати
5.3.2. Визначення цін з орієнтацією на корисність продукції
5.3.3. Визначення цін з орієнтацією на попит
5.3.4. Визначення цін з орієнтацією на конкуренцію
5.3.5. Визначення ціни на основі знаходження рівноваги між витратами виробництва, попитом і конкуренцією
5.3.6. Визначення цін методом об'єднаного вимірювання (метод Conjoint Measurement)

Глава 6. МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ: ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ В ЗБУТОВИХ І ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ
6.1. Цілі, завдання і основні елементи політики розподілу
6.2. Організація і контролінг в системі збуту
6.2.1. Організація збуту
6.2.2. Контролінг в системі збуту
6.3. Маркетинг-логістика

Глава 7. МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ
7.1. Теоретичні та методичні основи організації комунікативних процесів у системі маркетингу
7.1.1. Комунікативна політика, комунікативні мережі та процеси
7.1.2. Мотивація комунікативних процесів
7.2. Медіа та інструментарій комунікативної політики
7.2.1. Засоби та способи підвищення ефективності маркетингових комунікацій.
7.3. Реклама і мультимедиатехнологии в системі комунікативної політики
7.3.1. Види реклами.
7.3.2. Рекламні кампанії та їх класифікація
7.3.3. Класифікація рекламних засобів
7.3.4. Організація роботи рекламного відділу і ефективність реклами
7.4. Мультимедиатехнологии і концепція маркетингу в середовищі Інтернет
7.4.1. Мультимедиатехнологии і концепція маркетингу в середовищі Інтернет
7.4.2. Ефективність маркетингових рішень на віртуальних ринках

Глава 8. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
8.1. Особливості, цілі, завдання та навколишнє середовище міжнародного маркетингу
8.2. Особливості організації маркетингових досліджень в міжнародному маркетингу
8.3. Стратегія і тактика проникнення на міжнародні ринки
8.3.1. Цілі і основні етапи маркетингових рішень у міжнародному маркетингу

Глава 9. ЗАВДАННЯ
9.1. Навчальні цілі та методичні рекомендації
9.2. Завдання

ДОДАТКА
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК БІБЛІОГРАФІЯ


Скачати книгу "Багієв Р., Тарасевич Ст., Анн Х. Маркетинг": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.