Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Дурович А.П. Маркетингові дослідження в туризмі

Навчальний посібник. - СПб: Пітер, 2008. - 384 с.

Грамотне, професійне проведення маркетингових досліджень дозволяє туристському підприємству об'єктивно оцінити свої ринкові можливості і вибрати ті напрямки діяльності, в яких з мінімальним ризиком і великою визначеністю стає можливим досягнення поставлених цілей.

Прочитавши даний навчальний посібник, ви зрозумієте специфіку і сутність маркетингових досліджень в індустрії туризму, придбаєте навички прийняття ефективних управлінських рішень. Теоретичний матеріал проілюстровано прикладами з практики вітчизняних і зарубіжних туристських фірм, готелів і ресторанів.

Для студентів вищих навчальних закладів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів, керівників і спеціалістів підприємств сфери туризму, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Зміст

Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме Передмова

Розділ 1. Інформаційне забезпечення маркетингу туристського підприємства
1.1. Сутність, роль та класифікація маркетингової інформації
1.2. Принципи формування та використання маркетингової інформації
1.3. Маркетингова інформаційна система туристського підприємства

Глава 2. Маркетингові дослідження як компонент маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства
2.1. Сутність та об'єкти маркетингових досліджень в туризмі
2.2. Види маркетингових досліджень
2.3. Принципи маркетингових досліджень
2.4. Форми організації маркетингових досліджень

Розділ 3. Методи маркетингових досліджень
3.1. Методологічні основи маркетингових досліджень
3.2. Опитування як метод збору первинної маркетингової інформації
3.3. Спостереження як метод збору первинної маркетингової інформації
3.4. Експеримент як метод збору первинної інформації

Глава 4. Процес маркетингового дослідження
4.1. Загальна характеристика
4.2. Обґрунтування концепції дослідження
4.3. Розробка програми дослідження
4.4. Збір інформації
4.5. Аналіз і інтерпретація інформації
4.6. Представлення результатів дослідження

Глава 5. Дослідження середовища міжнародного маркетингу туристського підприємства
5.1. Аналіз внутрішнього середовища
5.2. Вивчення зовнішнього середовища
5.3. Визначення маркетингових можливостей туристського підприємства

Глава 6. Маркетингові дослідження ринку туризму
6.1. Ринок туризму як об'єкт маркетингового дослідження
6.2. Оцінка кон'юнктури ринку
6.3. Визначення місткості та частки ринку
6.4. Сегментація ринку
6.5. Вибір цільового ринку

Глава 7. Маркетингові дослідження туристського продукту
7.1. Туристичний продукт як об'єкт маркетингових досліджень
7.2. Позиціонування туристичного продукту
7.3. Оцінка конкурентоспроможності туристичного продукту
7.4. Вивчення життєвого циклу туристського продукту
7.5. Оптимізація продуктової номенклатури туристського підприємства
7.6. Дослідження, пов'язані з розробкою і впровадженням на ринок нових продуктів
7.7. Дослідження товарних марок
7.8. Дослідження, пов'язані з прийняттям рішень щодо встановлення цін на туристські продукти

Глава 8. Маркетингові дослідження конкурентів
8.1. Оцінка конкурентного середовища туристичного підприємства
8.2. Елементи аналізу конкурентів
8.3. Побудова конкурентної карти ринку

Глава 9. Маркетингові дослідження споживачів
9.1. Споживачі як об'єкт маркетингових досліджень
9.2. Аналіз факторів, що роблять вплив на поведінку споживачів туристичних послуг
9.3. Дослідження мотивів поведінки споживачів туристських послуг
9.4. Дослідження процесу прийняття рішення про покупку туристичного продукту
9.5. Оцінка ступеня задоволеності/незадоволеності споживачів
9.6. Дослідження відносин споживачів
9.7. Особливості купівельної поведінки організацій-споживачів

Глава 10. Дослідження маркетингових комунікацій
10.1. Медиаисследования
10.2. Оцінка ефективності реклами
10.3. Тестування і оцінка заходів стимулювання збуту
10.4. Дослідження в області зв'язків з громадськістю
10.5. Аналіз результатів участі туристського підприємства у виставково-ярмаркових заходах

Література

Скачати книгу "Дурович А.П. Маркетингові дослідження в туризмі": [ скачати з Turbobit ] [ скачати з DepositFiles ]


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.