Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В.
Матеріали доповідей ІІІ науково-практичної конференції
"Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною
економікою". - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.

Пропозиції щодо створення регіональних логістичних центрів у сфері туризму

Згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" від 18.11.2003 р. № 1282-IV, туризм проголошено одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки і культури [1, с. 37], бо діяльність суб'єктів господарювання у цій сфері дозволяє одержувати суттєві надходження до державного та місцевих бюджетів, сприяє підвищенню рівня добробуту населення, створенню нових робочих місць.

В останні роки туристичний бізнес динамічно розвивається у багатьох туристично привабливих регіонах України. В умовах активного формування туристичного ринку в усіх областях значно зростають потоки туристів. В деяких містах, які володіють привабливими природними та туристсько-рекреаційними ресурсами, потік туристів у сезон перевищує чисельність місцевого населення у 2-15 разів. У зв'язку з цим виникають проблеми з раціоналізації процесів розміщення, перевезення туристів, організації медичного та побутового обслуговування, харчування, поводження з побутовими відходами, ефективного використання енергетичних ресурсів, формування туристичної та інституціональної інфраструктури.

Для вирішення цих проблем доцільно створювати господарчі структури, які б здійснювати координацію та організацію логістичних процесів на конкретній території, виходячи з особливостей формування регіональних туристичних продуктів. Логістичні центри можуть виконувати різні функції та завдання. Це залежить від того, де саме їх планується розмістити: на території туристично привабливих міст, які сприяють формуванню єдиного туристичного простору в регіоні (наприклад, Артемівськ, Святогірськ, Солідар Донецької області), або на території конкретного регіону (наприклад, у Донецькій області, що володіє природним, виробничим, туристичним, курортно-рекреаційним та іншим потенціалом). Тому метою цього наукового дослідження визначено розробку пропозицій щодо створення регіональних логістичних центрів у сфері туризму на території туристично привабливих міст Донецької області.

Проблемам розвитку сфери туризму на обласному та регіональному рівнях приділяється багато наукових праць. Так, провідними вченими та фахівцями Донецької області протягом ряду останніх років розроблено комплекс науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення системи державного регулювання сфери туристичного бізнесу в регіоні, а також координації туристичної діяльності на обласному рівні [2-9].

Особливої актуальності набувають питання організації логістичних процесів у сфері туризму: формування ефективних механізмів управління туристичними, транспортними, інформаційними, фінансовими, матеріальними потоками; удосконалення процесів обслуговування туристів (розміщення, харчування, перевезення, організація дозвілля та розваг); покращення інформаційного забезпечення розвитку туристичної діяльності в регіоні.

У зв'язку з необхідністю удосконалення організації логістичних процесів у сфері туризму рядом вчених пропонується "впровадження сучасних концепцій управління для оптимізації логістичних процесів у туризмі" [10, с. 149], використання такої новітньої концепції як "Pull-підхід", яка дозволяє "координувати обсяги туристопотоків з пропускними можливостями (логістичним потенціалом) туристичних ресурсів та об'єктів" [11, с. 211].

Є пропозиції щодо створення туристсько-інформаційних центрів для інформаційного забезпечення системи управління туризмом у регіоні [12-18]. Одним з завдань регіональних туристичних інформаційних центрів є "просування туристичних продуктів власного регіону, допомагаючи підприємствам туристичної галузі знайти найоптимальніші для них точки диференціації, а споживачам - відкрити нові туристичні можливості" [19, с. 408].

Авторами цієї статті обґрунтовано, що для вирішення проблеми підвищення ефективності організації логістичних процесів у сфері туристичного бізнесу доцільно створювати регіональні логістичні центри (рис. 1), які повинні будувати діяльність таким чином, щоб всі логістичні потоки, логістичні процеси в сфері туризму та логістичні послуги здійснювалися в єдиному комплексі [20-22].

Організація діяльності регіонального логістичного центру на території туристично привабливих міст регіону
Рис. 1. Організація діяльності регіонального логістичного центру на території туристично привабливих міст регіону

До напрямів діяльності регіональних логістичних центрів у сфері туризму можна віднести:

- інформаційне забезпечення організації процесу надання логістичних послуг: формування бази даних про об'єкти розміщення туристів (готелі, табори, гуртожитки, приватні будинки); об'єкти харчування (ресторани, столові, кафе, буфети); парки транспортних засобів; автостоянки; об'єкти розваг, культури та туристсько-екскурсійної діяльності; надання необхідної інформації про об'єкти туристичної інфраструктури [16-18];
- раціоналізація процесів розміщення, харчування, перевезення туристів: аналіз споживчого попиту та потреб туристів [23-24]; укладання договорів на матеріально-технічне забезпечення об'єктів розміщення та харчування, транспортне обслуговування; розміщення туристів на основі оптимізації навантаження об'єктів розміщення; харчування туристів; складування продуктів харчування; матеріально-технічне забезпечення об'єктів розміщення та харчування; організація перевезення туристів; розробка пропозицій щодо оптимізації транспортних потоків; удосконалення транспортної інфраструктури (створення парків транспортних засобів та автостоянок);
- аналіз функціонування існуючих об'єктів туристичної інфраструктури в регіоні; формування баз даних щодо стану виробничої, спеціальної, інституціональної інфраструктури регіону; збір інформації про потенційних інвесторів та можливі інвестиційні проекти;
- розробка пропозицій щодо обґрунтування необхідності створення нових об'єктів туристичної інфраструктури (будівництво доріг, готелів, ресторанів, складів з продуктами харчування, тематичних парків, об'єктів розваг, автостоянок, аквапарків, сміттєпереробних заводів);
- підвищення якості логістичних послуг та приведення у відповідність з міжнародними стандартами рівня обслуговування туристів у готелях, ресторанах, мотелях, кемпінгах, на транспорті та інших підприємствах.

Діяльність регіонального логістичного центру в сфері туризму на території туристично привабливих міст регіону сприятиме одержанню економічного ефекту на обласному рівні, який включає такі складові (рис. 2).

Складові регіонального ефекту від створення господарчих структур, які б здійснювали організацію логістичних процесів в сфері туризму
Рис. 2. Складові регіонального ефекту від створення господарчих структур, які б здійснювали організацію логістичних процесів в сфері туризму

Таким чином, наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у розробці пропозицій щодо створення регіональних логістичних центрів у сфері туристичного бізнесу та характеризується такими елементами:

- обґрунтовано доцільність створення організаційних структур, які б здійснювали організацію логістичних процесів, надавали б логістичні послуги в сфері туризму, а також сприяли б оптимізації логістичних потоків на території туристично привабливих міст регіону;
- визначено напрями діяльності регіонального логістичного центру;
- виявлено основні складові регіонального економічного ефекту від створення таких господарчих структур.

Практична значущість отриманих результатів дослідження полягає в тому, що розроблені пропозиції можна використовувати при обґрунтуванні економічної доцільності створення логістичних центрів на території регіонів України, виходячи з особливостей їх туристичних продуктів.

Література

1. Про внесення змін до Закону України "Про туризм": Закон України від 18.11.2003 р. № 1282-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 50. - Ст. 2600. - С. 34-55.
2. Близнюк А.М., Давиденко Л.И., Коніщева Н.И. Совершенствование взаимоотношений органов местного самоуправления с субъектами предпринимательства в сфере туризма // Вісник ДІТБ. - 2003. - № 7. - С. 17-26.
3. Близнюк А.М., Конищева Н.И. Пути повышения туристско-рекреационного имиджа Донецкой области // Вісник ДІТБ. - 2004. - № 8. - С. 8-19.
4. Конищева Н.И., Давиденко Л.И. Развитие системы управления сферой туризма и курортов в Донецкой области // Вісник ДІТБ. - 2004. - № 8. - С. 79-92.
5. Близнюк А.М., Коніщева Н.Й., Давиденко Л.І. Координація дій на обласному рівні місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері туризму та суб'єктів підприємництва // Вісник ДІТБ. - 2005. - № 9. - С. 8-15.
6. Коніщева Н.Й. Удосконалення системи державного регулювання та управління розвитком туризму в Донецькій області // Вісник ДІТБ. - 2006. - № 10. - С. 30-37.
7. Близнюк А.М., Коніщева Н.Й., Давиденко Л.І. Розмежування повноважень центрального та місцевих органів виконавчої влади у сфері туризму // Вісник ДІТБ. - 2006. - № 10. - С. 87-93.
8. Коніщева Н.Й. Вдосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування та субєктів господарювання в сфері туризму України // Удосконалення механізму державного управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності: Зб. наук. праць. - Сер. Державне управління. - Т. VIII. - Вип. 81. - Донецьк: Донецький державний ун-т управління, 2007. - С. 216-227.
9. Близнюк А.М., Коніщева Н.Й., Давиденко Л.І. Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність та шляхи удосконалення // Вісник ДІТБ. - 2007. - № 11. - C. 76-84.
10. Копець Г.Р. Розвиток логістики туризму у сучасних умовах господарювання України // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: VI Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 9-10 листопада 2006 р. - Львів: Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2006. - С. 149-150.
11. Смирнов І.Г. Логістичний підхід до сталого розвитку міжнародного туристичного бізнесу // Сфера розваг - важлива складова у підвищенні ефективності туристичного бізнесу: VI Міжнар. наук.-практ. конф. Святогірськ, 29 вересня - 1 жовтня 2006 р. - Донецьк: Донецький ін-т туристичного бізнесу, 2006. - С. 206-211.
12. Коніщева Н.Й., Рудь Д.В. Віртуальний інформаційний центр як каталізатор розвитку екологічного туризму в Україні // Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності: Перспективи культурного та економічного розвитку: Другий Міжнар. Конгрес. Трускавець, 6-9 жовтня 2003 р. - Львів: Держ. науково-дослідний ін-т інформаційної інфраструктури, 2003. - С.15-17.
13. Конищева Н.И., Ляхова Л.С., Рудь Д.В. Концепция формирования региональной сети туристско-информационных центров // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств: Наук.-практ. конф. Тернопіль, 23-24 жовтня 2003 р. - Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 2003. - С. 34-41.
14. Давиденко Л.И., Конищева Н.И., Кузьменко А.В., Ляхова Л.С., Рудь Д.В. Обоснование целесообразности создания городского туристско-информационного центра // Туризм, курорты и наука: Первая респ. науч.-практ. конф. Алушта, 24-25 октября 2003 г. - Симферополь: Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2003. - С. 14-18.
15. Коніщева Н.Й., Шаталов В.Н., Нога І.В., Рудь Д.В., Ляхова Л.С., Козак О.О. Створення віртуального інформаційного центру для розвитку туризму на територіях природно-заповідного фонду України // Социально-экономические, экологические и гуманитарные проблемы развития туристического бизнеса: Сб. науч. тр. - Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2003.- С. 169-174.
16. Коніщева Н.Й., Рудь Д.В. Варіанти створення регіональних інформаційних туристичних центрів // Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф. Бердянськ, 15-16 вересня 2005 р. - Бердянськ: Академія управління та інформаційних технологій "АРІУ", 2005. - С. 7-10.
17. Коніщева Н.Й., Рудь Д.В. Пропозиції щодо створення міських інформаційних туристичних центрів // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: V Міжнар. наук.-практ. конф. Донецьк, 27-28 травня 2005 р. - Донецьк: Донецький ін-т туристичного бізнесу, 2005. - С. 148-151.
18. Коніщева Н.Й. Організація діяльності туристсько-інформаційних центрів у регіоні // Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою: Друга наук.-практ. конф. Бердянськ, 15-16 вересня 2006 р. - Бердянськ: Академія управління та інформаційних технологій "АРІУ", 2006. - С. 5-7.
19. Шульгіна Л.М. Формування інфраструктури інформаційної підтримки прийняття рішень підприємства туристичної галузі // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: VI Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 9-10 листопада 2006 р. - Львів: Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2006. - С. 407-409.
20. Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю промислових підприємств // Економіка промисловості. - 2005. - № 1. - С. 114-123.
21. Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Управління логістичною діяльністю туристичних підприємств: уточнення термінології // Вісник ДІТБ. - 2006. - № 10. - С. 47-57.
22. Коніщева Н.Й., Трушкіна Н.В. Проблеми створення регіональних логістичних центрів у сфері туризму // Державне управління та місцеве самоврядування: VII Міжнар. наук. конгрес. Харків, 29-30 березня 2007 р. - Харків: Вид-во Харківського регіонального ін-ту державного управління Нац. академії державного управління при Президентові України "Магістр", 2007. - С. 138-139.
23. Конищева Н.И., Рудь Д.В., Шинкаренко М.Н. Анализ рынка туристических услуг на основе маркетингово-социологических исследований // Вісник ДІТБ. - 2005. - № 9. - С. 149-164.
24. Коніщева Н.Й. Організаційно-економічні проблеми розвитку туризму в Донецькій області // Туризм в Україні: сучасний стан і пріоритети розвитку: Всеукр. наук.-практ. конф. Львів, 20-22 жовтня 2005 р. - Львів: Львівський ін-т економіки і туризму, 2005. - С. 199-202.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.