Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Коніщева Н.Й.
Вісник ДІТБ. - 2011. - №15. - С.158-167.

Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму та курортів

У статті розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у туристичній сфері. Обґрунтовано заходи з організації підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено повноваження з державного регулювання розвитку туризму та курортів.

Ключові слова: туристичний бізнес, державне регулювання розвитку туризму та курортів, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у туристичній сфері.

Постановка проблеми. Реалізація заходів Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр., затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 583, Закону України від 18.11.2003 р. № 1282-IV “Про внесення змін до Закону України “Про туризм”, “Стратегії розвитку туризму і курортів”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. № 1088-р [1-3] сприяло розвитку туристичної галузі, створенню нового іміджу українського туризму. 2008 р. в Україні був оголошений Роком туризму і курортів. У 2009 р. успішно проведено чемпіонат Європи з футболу серед юнаків “Євро-2009”. Нині Україна разом із Польщею готується до проведення “Євро-2012”.

Привабливий імідж України на міжнародній арені має створювати нова генерація кваліфікованих кадрів індустрії туризму, що примножать традиції української гостинності та забезпечать високий рівень обслуговування вітчизняних та іноземних туристів, який буде відповідати сучасним стандартам якості послуг.

У цих умовах суттєво зростають вимоги до кадрового забезпечення галузей туристичної індустрії, починаючи з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено повноваження з вирішення питань у сфері державного управління туризмом та курортами, закінчуючи підготовкою менеджерів, екскурсоводів, гідів-перекладачів та інших фахівців сфери послуг. Лише високий рівень підготовки спеціалістів може забезпечити належну конкурентоспроможність українського туристичного продукту на вітчизняному та міжнародному ринках туристичних послуг.

Рівень підготовки фахівців у сфері туризму ще не завжди відповідає потребам ринку. В проекті Концепції Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 рр. вказано: „вирішення стратегічних завдань розвитку сфери туризму та курортів України потребує суттєвого вдосконалення існуючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-кації кадрів для підприємств, установ і закладів сфери туризму та курортів” [4].

Це свідчить про необхідність удосконалення сучасної системи кадрового забезпечення сфери туризму та курортів, підвищення рівня професіоналізму працівників. Саме тому в останні роки у науковій літературі все більше уваги приділяється проблемам удосконалення підготовки кадрів у туристичній сфері. Виходячи з цього, метою статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для розвитку туризму та курортів.

Виклад основного матеріалу. Відносно до основних напрямів розвитку туризму в Україні до 2010 р. підготовка кваліфікованих кадрів у сфері туризму посідає останнє місце серед 15 першочергових практичних кроків з їх реалізації [5]. У Державній програмі розвитку туризму на 2002-2010 рр. поліпшення кадрового забезпечення займає 10-е місце серед десяти визначених напрямів розвитку туризму [1, с. 146].

У Стратегії розвитку туризму і курортів, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України 06.08.2008 р. № 1088-р, розвиток кадрового потенціалу сфери туризму і курортів та удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері туризму і курортів мають 28 і 29 місця серед 35 визначених завдань [3, с. 29-30].

Усвідомлення значущості кадрового забезпечення, як пріоритетного чинника розвитку туристично-курортної сфери на всіх рівнях управління, здійснюється лише на сучасному етапі внаслідок загострення протиріч між потребами динамічного розвитку цієї сфери в умовах фінансово-економічної кризи та тенденціями ринку освітніх послуг у результаті їх невідповідності за кількісними та якісними показниками. Система освіти, внаслідок багатьох причин, не готує фахівців, які здатні вирішувати нові завдання розвитку туристичної індустрії на сучасному технологічному рівні.

Незважаючи на те, що за останні роки зросла кількість державних та приватних навчальних закладів, що займаються підготовкою кадрів для туристичної сфери (в Росії понад 400 вузів, що випускають 25 тис. студентів на рік, в Україні 130 вищих навчальних закладів), потреби туристичного ринку в фахівцях різної кваліфікації, за експертними оцінками, забезпечуються лише на 55%. Дефіцит кваліфікованих гідів-супровідників складає 70%. При цьому випускники туристичних спеціальностей не завжди можуть знайти роботу, яка б їх задовольняла.

Це зумовлено тим, що студенти та навчальні заклади зорієнтовані на вищу освіту як більш престижну, а на туристичному ринку 80% працівників обслуговуючого персоналу виконують обов’язки на рівні середньої ланки. В результаті випускники з дипломами спеціалістів та магістрів, маючи завищену самооцінку, претендують на високу заробітну плату, але не володіють знаннями та навичками, що потрібні керівництву туристичних підприємств. Як свідчить практика, їх робота не відповідає сучасним стандартам якості послуг та правилам етики обслуговування клієнтів.

Як зазначено в проекті Концепції Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 рр., „наявна система підготовки кадрів не забезпечує потреб сфери туризму та діяльності курортів у спеціалістах середньої та нижчої ланки, які безпосередньо обслуговують туристів” [4].

Проілюструємо ці протиріччя на прикладі розвитку готельного господарства України. За 2000-2009 рр. кількість готелів в Україні зросла на 28,7%. Ще більшими темпами зростала кількість структурних підрозділів сфери послуг у готелях: автостоянок - на 65,3%, ресторанів, кафе, барів - на 68,2, закладів торгівлі - на 67, саун, лазень, басейнів - на 135,4% [6, с. 499-500].

До того ж, якщо у 2000 р. середньорічна кількість найманих працівників у сфері діяльності готелів і ресторанів складала 100 тис. осіб (у 1995 р. - 222 тис.), то у 2008 р. зменшилась на 6% - до 94 тис. осіб, у 2009 р. - до 90 тис. осіб, або на 10%. Спостерігається позитивна тенденція зростання питомої ваги молоді серед зайнятих у діяльності готелів та ресторанів: на кінець 2005 р. кількість найманих працівників віком 15-34 років складала 30,4 тис. осіб (це 37,8% облікової кількості штатних працівників); на кінець 2008 р., відповідно, 36,7 тис. осіб, або 39,4%; на кінець 2009 р. вона складала 34,9 тис. осіб, або 40% облікової кількості штатних працівників [6, с. 376, 382].

Підкреслимо, що незважаючи на зростання за 2005-2008 рр. на 11% кількості штатних працівників, які мають вищу освіту (з 38 до 42,2 тис. осіб), її питома вага у загальній кількості зменшилась з 47,2 до 45,5%. У 2009 р. кількість штатних працівників у сфері діяльності готелів і ресторанів, які мають вищу освіту, складала 41,4 тис. осіб, або 47,5% загальної кількості у сфері економічної діяльності.

Таким чином, тенденції розвитку ринку послуг у сфері діяльності готелів та ресторанів свідчать про необхідність привести у відповідність обсяги підготовки фахівців за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями (молодші спеціалісти, бакалаври, спеціалісти, магістри) з потребами ринку. При цьому дуже важливо піднімати престиж усіх працюючих у цій соціально значущій сфері діяльності, враховуючи на те, що до 2015 р. заплановано удвічі збільшити кількість ночівель у вітчизняних готелях.

Розглянемо основні проблеми забезпечення розвитку туризму професійними кадрами, які за останнє десятиріччя перейшли у ранг більш злободенних з точки зору підвищення конкурентоспроможності українського і російського туристичних ринків на основі поліпшення обслуговування вітчизняних і іноземних туристів якісними туристичними послугами. Головним напрямом реформування туристичної освіти повинна стати орієнтація на практичні аспекти менеджменту в усіх сферах туристичної індустрії.

Сфера послуг потребує фахівців нової генерації. Тому в туристичному бізнесі цінуються працівники, здатні працювати для задоволення потреб споживачів, які вміють зрозуміти та задовольнити їх запити. Особливого значення набувають, знання декількох іноземних мов, ділової етики, володіння комп’ютерною технікою та технологіями обслуговування згідно з сучасними стандартами якості обслуговування, готовність до поглиблення своїх фахових знань. Треба володіти знаннями з історії, археології, мистецтва, релігієзнавства, архітектури, політології, етнографії, краєзнавства, соціології та соціальної роботи. Фахівці туристичної індустрії повинні вміти вести бізнес, знати конфліктологію, психологію, етику обслуговування клієнтів. Це стосується також підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено повноваження з виконання питань у сфері туризму та курортів.

Підвищення рівня професіоналізму кадрів розглядається як важливіший чинник створення конкурентоспроможного ринку якісних туристичних послуг у багатьох країнах. Наприклад, Концепцією Федеральної цільової програми „Розвиток внутрішнього і в’їздного туризму в Російській Федерації (2011-2016 рр.)” передбачено зростання кількості внутрішніх туристів на 13 млн. осіб (у 2008 р. внутрішній туристичний потік склав 32 млн.), іноземних туристів - на 9 млн осіб (у 2008 р. Росію з метою туризму відвідало 2,5 млн. іноземців). За рахунок розвитку туризму додатково буде створено 1 млн. робочих місць. Прогнозується, що це дозволить Російській Федерації до 2017 р. увійти до десятки відомих туристичних країн. Очікуваний обсяг фінан-сування Федеральної програми складає 332 млрд руб, у тому числі за рахунок коштів федерального бюджету - 96 млрд руб (28,9%).

Для їх ефективного освоєння Міністерство спорту, туризму та молодіжної політики Російської Федерації підготувало „Комплексну програму підготовки кадрів для сфери туризму”. Як зазначив заступник керівника департаменту туристичної діяльності та міжнародної співпраці міністерства, „бюджетні кошти, які передбачено на реалізацію програми розвитку внутрішнього та в’їздного туризму на 2011-2016 роки, ніщо без професійного обслуговуючого персоналу. У нас не буде стабільного внутрішнього та в’їздного потоку до того часу, поки не буде якісного обслуговування”.

Підраховано, що для обслуговування Олімпіади в Сочі потрібно буде 170 тис. персоналу середньої ланки. Незважаючи на наявність у Росії 400 вузів, які готують фахівців для туристичної індустрії, з 2010 р. для вирішення проблеми підготовки фахівців середньої ланки з профільною освітою почав працювати Центр додаткової освіти для сфери туризму, який готує офіціантів, горничних, екскурсоводів, водіїв, консьєржів, операторів продаж для турфірм тощо. Цей перелік налічує понад 40 спеціальностей.

В Україні кадрове забезпечення розвитку сфери туризму та курортів здійснюється понад 130 вищими навчальними закладами. Державна програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 рр. передбачала конкретні заходи зі створення інтелектуального базису галузі - системи вищої туристичної освіти.

Через потреби розвитку сфери туризму та курортів у навчальних закладах України відкриваються нові спеціальності. У проекті Концепції Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 рр. запропоновано до переліку спеціалізацій напряму підготовки фахівців за спеціальністю „Туризм” додати „Управління туристичними ресурсами”, „Державне регулювання туристичної сфери”, „Безпека в туризмі”.

У сучасних умовах увагу доцільно акцентувати на якості підготовки фахівців туристичної галузі, а також на можливостях системи освіти задовольняти потреби конкретного регіону у зв’язку з особливостями його розвитку. Розглянемо шляхи вирішення проблеми поліпшення системи забезпечення туристичної сфери професійними кадрами на прикладі Донецької області, в якій здійснюється інтенсивна підготовка до економічного саміту Україна-Росія 2011, “Євро-2012” та інших заходів міжнародного рівня, які сприяють розвитку різних видів туризму.

Фахівців у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Донецькій області готують понад 14 державних та приватних вузів (табл.). В останні роки вони активно відкривають відповідні спеціальності: “Менеджмент туристичної індустрії та готельно-ресторанного бізнесу” (Маріупільський державний університет); “Туризм та готельно-ресторанна справа” (Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського; “Міжнародний туризм” (Донецький економіко-гуманітарний інститут) тощо.

Туристичний бізнес потребує від фахівців ґрунтовних знань та практичних навичок роботи на туристичних підприємствах, у готельному господарстві, мережах транспортних закладів, організаціях сфер розваг, страхування, торгівлі, суспільного харчування та обслуговування. Фахівцям потрібно постійно досягати гармонії між глибокими теоретичними знаннями та досконалою практичною підготовкою.

Реалізація державної політики розвитку туризму має здійснюватися шляхом координації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва. Із прийняттям Закону України від 18.11.2003 р. № 1282-IV “Про внесення змін до Закону України “Про туризм” значно підвищено відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за рівень розвитку туризму в регіонах [2, с. 40]. Вони відповідають за розробку місцевих програм розвитку туризму; виконання заходів, пов’язаних з охороною і збереженням місцевих туристичних ресурсів; приведення у відповідність до державних стандартів рівня обслуговування туристів у готелях, мотелях, кемпінгах, на туристичних підприємствах і в організаціях, на автомобільному транспорті; сприяння розвитку на території різних видів туризму, утворення інформаційних центрів тощо.

Для організації виконання повноважень, покладених на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі туризму згідно з цим законом, необхідні працівники, які б мали фахову підготовку та досвід роботи у сфері розвитку туризму та курортів, які б постійно опікувалися цими питаннями в регіонах, а не виконували б час від часу доручення із зазначених проблем. Тому важливо, щоб цим займалися спеціалісти, на яких покладено такі обов’язки згідно з їх службовою інструкцією [7-11].

Таблиця 1

Вищі навчальні заклади Донецької області, випускники яких можуть працювати у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Назва вузу та спеціальності Рівень акредитації та форма власності Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки
бакалавр спеціаліст магістр
Маріупольський державний університет III державна      
Менеджмент туристичної індустрії   X X
Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу   X X
Міжнародна економіка

X

X X
Переклад (українська, російська, польська, англійська, новогрецька мови)   X  
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М.І. Туган-Барановського IV державна      
Туризм X X X
Готельно-ресторанна справа X X X
Міжнародна економіка X X X
Донецький державний університет управління IV державна      
Менеджмент у невиробничій сфері

X

X X
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності   X X
Донецький національний технічний університет IV державна      
Менеджмент (організаційно-економічне та правове забезпечення в сфері підприємництва, торгівлі та послуг) X X X
Донецький національний університет IV державна      
Міжнародна економіка X X X
Менеджмент організацій X X X
Переклад (німецька та англійська мови) X X X
Слов’янський державний педагогічний університет IV державна      
Менеджмент організацій X X X
Переклад (англійська мова) X X X
Психологія X X X
Донецька філія Київського національного університету культури і мистецтв IV державна      
Менеджмент міжнародного туризму X X X
Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу X X X
Переклад (англійська, іспанська, німецька, французька мови) X X X
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов III державна      
Переклад (англійська, французька, німецька)  

X

X

Державний університет інформатики і штучного інтелекту IV державна      
Міжнародна економіка  

X

X

Донецький інститут туристичного бізнесу IV приватна      
Менеджмент (менеджмент організацій)

X

   
Менеджмент організацій (спеціалізація “Менеджмент туристичної індустрії”)  

X

X

Донецький інститут психології і підприємництва III приватна      
Перекладач-гід X X  
Менеджмент організацій X X  
Соціальна педагогіка (організація соціально-виховної діяльності в позашкільних закладах та оздоровчих таборах) X X  
Донецький інститут ринку та соціальної політики III-IV приватна      
Організація туристичного обслуговування

X

   
Донецький економіко-гуманітарний інститут III-IV приватна      
Міжнародний туризм X X X
Донецький інститут соціальної освіти III приватна      
Переклад (англійська, німецька, французька, іспанська мови)

X

   

Незважаючи на необхідність „створення підрозділів з питань туризму в місцевих органах виконавчої влади” згідно з указом Президента України від 10.08.1999 р. № 973/99 „Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року”, у Донецькій області як, і в багатьох регіонах України, створено спеціальні структурні підрозділи (управління, відділи, сектори) з питань туризму у всіх місцевих органах виконавчої влади.

Управління культури і туризму функціонують у Донецькій і Маріупольській міських радах. Відділ розвитку курортної сфери і туризму у складі 3 чол. створено Слов’янською міською радою. У Новоазовській і Першотравневій районних радах виконання обов’язків з питань розвитку туризму покладено лише на одного працівника. У деяких міських радах навіть немає таких працівників. Відсутність окремого структурного підрозділу, який би предметно здійснював організацію управління туристично-курортною діяльністю на відповідному рівні, призводить до того, що вирішення питань щодо розвитку туризму виконують різні особи, коли їм час від часу надаються відповідні доручення.

Доки ще державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування не повною мірою підготовлені до активного розвитку різних видів внутрішнього туризму (дитячого, молодіжного, екологічного, сільського, спортивного тощо), а також до реалізації завдань, покладених на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування згідно із Законом України від 18.11.2003 р. № 1282-IV “Про внесення змін до Закону України “Про туризм”. Через умови, які склалися у процесі функціонування туристсько-рекреаційного господарства, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у сфері туризму практично не впливають на ефективність використання існуючого туристсько-рекреаційного потенціалу.

А саме, система управління сферою туризму та курортів не повною мірою відповідає сучасним вимогам щодо її динамічного розвитку. Зростання масштабів і складності завдань сучасного етапу розвитку туристичної індустрії потребує прискореного формування та оновлення управлінських кадрів, насамперед їх керівного складу. Вимоги, що постають перед державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, дедалі ускладнюються. Збільшується рівень їх відповідальності та професійної майстерності, необхідних для виконання покладених на них завдань щодо підвищення ефективності діяльності з надання якісних послуг населенню.

Реформування державної служби передбачає, що персонал є ключовим стратегічним ресурсом для досягнення цілей державної політики і забезпечення якісних послуг. Тому для вирішення проблем розвитку туризму необхідно сконцентрувати зусилля на ефективності роботи державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, більш чіткому розподілі їх відповідальності за вирішення проблем державного регулювання сфери туризму, надання населенню більш якісних послуг.

Враховуючи зростаюче значення розвитку сфери туризму в усіх регіонах, організація фахового навчання такої категорії працівників має стати пріоритетним для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Вирішення даної проблеми можливе за умови створення системи цілеспрямованої підготовки та перепідготовки кадрів, на які покладаються обов’язки щодо організації розвитку сфери туризму за рахунок зростання професіоналізму. Кваліфікація та результати праці мають стати критеріями, що визначають кар’єру державного службовця.

Для удосконалення діючої системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування необхідно на обласному рівні розробити концепцію організації навчання кадрів міських, районних у містах, селищних, сільських рад і районних державних адміністрацій, яка має базуватися на засадах законів України “Про внесення змін до Закону України “Про туризм”, “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації” тощо.

На основі критеріїв раціонального використання бюджетних коштів на підготовку кадрів першочергове право на навчання повинні мати працівники, уперше прийняті на посади державного службовця, та посадові особи органу місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки, пов’язані з виконанням повноважень у сфері туризму та курортів. При цьому фахівці повинні мати можливості вибору видів і термінів підвищення кваліфікації з урахуванням результатів їх навчання в попередні роки та специфіки обійманих посад.

Одним із важливих завдань адміністративної реформи є кадрове забезпечення нової системи державного управління шляхом створення сучасної системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів. Як зазначено в проекті “Цільової комплексної програми реформування системи підготовки кадрів для державної служби, підвищення кваліфікації державних службовців та формування кадрового резерву”, “модернізація системи професійного навчання (підготовки та підвищення кваліфікації) державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є одним із основних напрямів реформування державної служби” [12].

Порядок і умови формування складу державних службовців передбачають добір кадрів за якісними характеристиками відповідно до вимог законодавства з урахуванням особливості кожної посади. Згідно з вимогами законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про освіту” та інших нормативно-правових актів кожний державний службовець, посадова особа органу місцевого самоврядування повинні один раз на п’ять років підвищувати свій професійний рівень знань. Нині лише 20% службовців проходять будь-яке навчання протягом цього періоду.

Тому важливим заходом підвищення ефективності туристичної діяльності є організація професійної підготовки, підвищення кваліфікації, а також перепідготовка кадрів, які працюють у даній галузі, що має поєднуватися в систему професійного і посадового зростання та реалізуватися у вигляді принципів кар’єрного просування. Для цього необхідно до нової Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 рр. внести окремий розділ “Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів” з обов’язковим виділенням бюджетних коштів для його реалізації.

Органи місцевого самоврядування під час розробки місцевих програм розвитку туризму мають передбачати кошти відповідних бюджетів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, на яких покладено повноваження у сфері туризму. Для реалізації такої пропозиції необхідно впровадити систему обов’язкового підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з використанням різних форм навчання, запроваджувати заходи щодо заохочення їх зацікавленості в систематичній професійній підготовці.

Ураховуючи, що практичного досвіду з питань розвитку сфери туризму майже не напрацьовано, доцільно працівників, зайнятих виконанням цих обов’язків, навчати за окремими професійними програмами. Тобто, необхідно здійснювати навчання таких працівників за спеціально розробленими програмами. Їх могли б розробити науковці та фахівці Маріупольського державного університету, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, Донецького державного університету управління, Слов’янського державного педагогічного університету, Донецького інституту туристичного бізнесу, Донецького інституту ринку та соціальної політики, Донецького економіко-гуманітарного інституту та інших вузів області, де готуються фахівці для туристичної галузі та невиробничої сфери.

У навчальних програмах особливу увагу необхідно звернути на:

- законодавче регулювання питань державно-приватного партнерства в розвитку туризму;
- захист інтересів туристів за межами України;
- страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок;
- безпеку в туризмі;
- встановлення категорій об’єктів туристичної інфраструктури;
- ліцензування, сертифікації і стандартизації у сфері туристичної діяльності, управління туристичними ресурсами, рекламної діяльності тощо.

Оскільки згідно з проектом Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 рр. в Україні заплановано розроблення науково обґрунтованих програм регіонального розвитку туризму [13], у програмах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів державної та місцевої влади слід приділити увагу вивченню нормативно-правових документів з питань надання статусу курортів державного значення територіям (місцевостям), що містять цінні туристичні ресурси; оподаткування прибутку туристичних підприємств, удосконалення місцевих податків і зборів з метою встановлення податкового клімату, сприятливого для розвитку туризму і курортів, активізації розвитку туристичних кластерів, формування регіональної туристичної інфраструктури, стимулювання розвитку підприємництва, особливо у сільській місцевості тощо.

Для розробки цих заходів доцільно при обласній координаційній раді з питань розвитку туризму та курортно-рекреаційної галузі Донецької облдержадміністрації створити консультативно-дорадчий орган - робочу групу, на засіданнях якої можна розглядати пропозиції провідних учених і фахівців області щодо поліпшення організації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів туристичної сфери (рис.1). У межах обласної координаційної ради можна також створити науково-методичний сектор з питань організації підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються виконанням обов’язків у сфері туризму [8, с. 79].

Концепція організаційного забезпечення професійними кадрами сфери туризму та курортів у Донецькій області
Рис.1. Концепція організаційного забезпечення професійними кадрами сфери туризму та курортів у Донецькій області

До складу робочої групи увійдуть фахівці вузів, туристичних підприємств, державної служби, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації. Здійснюючи розробку пропозицій щодо координації процесів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері туризму в Донецькій області, робоча група може:

- звертатися до міських та районних рад стосовно розгляду необхідності включення до міських та районних програм розвитку туризму питань підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які виконують обов’язки у сфері туризму, визначити витрати на їх підготовку та підвищення кваліфікації;
- вносити на розгляд сесії обласної ради пропозиції щодо доповнення обласної програми розвитку туризму заходами з організації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки у сфері туризму;
- запропонувати фахівцям науково-дослідних інститутів і вузів Донецької області разом із науково-методичним сектором обласної координаційної ради з питань розвитку туризму та курортно-рекреаційної галузі Донецької облдержадміністрації взяти участь у розробці:

а) програми з організації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які займаються виконанням обов’язків у сфері туризму;
б) пропозицій для включення окремого підрозділу з розробки та впровадження заходів щодо організації системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів сфери туризму до Державної програми розвитку туризму на 2011-2015 рр.;
в) методичних рекомендацій щодо поліпшення кадрового забезпечення за різними напрямами діяльності у сфері туристичної діяльності та пропозицій щодо підходів до добору кадрів [14, с. 247].

На сучасному етапі особливої актуальності набуває питання забезпечення захисту та безпеки туристів. На засіданні Координаційної ради з проблем розвитку туризму та курортно-рекреаційної галузі Донецької облдержадміністрації (22 січня 2010 р.) було розглянуто документ “Комплекс регіональних заходів щодо забезпечення захисту та безпеки туристів на 2010-2012 роки”.

Згідно з Міжгалузевою програмою забезпечення захисту та безпеки туристів на 2007-2012 рр. було запропоновано провести такі заходи: організувати проведення круглих столів з проблем забезпечення захисту та безпеки туристів, удосконалення нормативно-правового забезпечення захисту та безпеки туристів; організувати проведення семінару-тренінгу для студентів вищих навчальних закладів Донецької області; рекомендувати вищим навчальним закладам Донецької області введення в навчальні програми факультативу “Захист та безпека туристів”; рекомендувати фахівцям профільних вузів Донецької області розробку пропозицій щодо удосконалення якості туристичних послуг, захисту та безпеки туристів, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників туристичних груп, екскурсоводів, гідів-перекладачів, керівників та фахівців підприємств туристичного бізнесу [15-17].

Реалізація викладених пропозицій щодо необхідності впровадження цілеспрямованої системи професійної підготовки та перепідготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, пов’язаних із виконанням обов’язків з проблем розвитку курортно-рекреаційної сфери та туризму, а також інших фахівців туристичної індустрії дозволить вирішувати питання добору професійних кадрів, зміни їх якісного складу, забезпечити їх ефективне функціонування та успішне виконання завдань, що зазначені законодавством про туризм та курорти.

Висновки. Забезпечення сфери туризму та діяльності курортів кваліфікованими, фахово орієнтованими кадрами підвищить якість обслуговування туристів, створить передумови для збільшення туристичного потоку, поліпшення туристичного іміджу держави. Частка сфери туризму і діяльності курортів у валовому внутрішньому продукті повинна сягнути у 2015 р. до 5% його загального обсягу [4].

Орієнтовний обсяг фінансування заходів з розвитку туризму та курортів за рахунок усіх джерел становитиме більш 700 млн грн, у тому числі з державного бюджету 350 млн грн, по 180 млн грн з місцевих бюджетів та за рахунок банківських кредитів, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів.

За рахунок реалізації заходів проекту Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 рр. в Україні заплановано забезпечити щорічне зростання потоку внутрішніх туристів на 10%, в’їздних - на 2 млн. осіб на рік, збільшення обсягів наданих туристичних послуг до 150 млрд грн.

Організація системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників, зайнятих вирішенням питань розвитку сфери туризму і курортно-рекреаційної галузі в умовах здійснення ринкових перетворень у сфері туризму, дозволить зробити доступними знання та інформацію з питань туризму для різних категорій населення, сприятиме створенню суспільного середовища, в якому місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування будуть зацікавлені в компетентних працівниках курортно-рекреаційної сфери та туризму.

Запровадження пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення розвитку туризму професійними кадрами завдяки організації системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки державного регулювання сфери туризму, а також перекладачів-гідів, екскурсоводів, менеджерів та інших фахівців, необхідних для забезпечення зростаючих потреб у висококваліфікованих професійних кадрах, сприятиме досягненню необхідного професійного рівня у найважливіших правових, економічних і соціальних аспектах діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Список використаних джерел

1. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки // Офіційний вісник України. - 2002. - № 18. - С. 144-154.
2. Про внесення змін до Закону України “Про туризм”: Закон України від 18.11.2003 р. № 1282-ІV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 50. - Ст. 2600. - С. 34-55.
3. Стратегія розвитку туризму і курортів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. № 1088-р // Офіційний вісник України. - 2008. - № 60. - Ст. 2041. - С. 27-32.
4. Проект Концепції Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/doc.aspx?id=537.
5. Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10.08.1999 р. № 973/99 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=973/99.
6. Статистичний щорічник України за 2009 рік. - К.: Держ. комітет статистики України, 2010. - 567 с.
7. Коніщева Н.Й. Пропозиції щодо розмежування повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері туризму / Н.Й. Коніщева, Л.І. Давиденко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика в Україні: сучасні форми та методи реалізації: зб. наук. праць. - Вип. 2 (52). - Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2005. - С. 146-159.
8. Давиденко Л.І. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері державного управління туризмом / Л.І. Давиденко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - Вип. 1. - К.: Нац. академія державного управління при Президентові України, 2005. - С. 73-81.
9. Коніщева Н.Й. Удосконалення системи державного регулювання та управління розвитком туризму в Донецькій області / Н.Й. Коніщева // Вісник ДІТБ. - 2006. - № 10. - С. 30-37.
10. Коніщева Н.Й. Вдосконалення взаємовідносин органів місцевого само-врядування та суб’єктів господарювання в сфері туризму України / Н.Й. Коніщева // Удосконалення механізму державного управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності: зб. наук. праць. - Вип. 81. - Донецьк: Донецький держ. ун -т управління , 2007. - Т. VIII. - С. 216-227. - Сер. Державне управління.
11. Близнюк А.М. Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність та шляхи удосконалення / А.М. Близнюк, Н.Й. Коніщева, Л.І. Давиденко // Вісник ДІТБ. - 2007. - № 11. - C. 76-84.
12. Проект Цільової комплексної програми реформування системи підготовки кадрів для державної служби, підвищення кваліфікації державних службовців та формування кадрового резерву [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://guds.gov.ua/control/uk/publish.
13. Проект Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/doc.aspx?id=538.
14. Коніщева Н.Й. Кадрове забезпечення розвитку туризму в Донецькій області / Н.Й. Коніщева, Л.І. Давиденко // Менеджер. - 2010. - № 3. - С. 237-251.
15. Konishcheva N.I. Staff training and professional skills improvement for ensuring tourism development in the Donetsk region / N.I. Konishcheva // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - № 4. - С. 63-75.
16. Коніщева Н.Й. Удосконалення системи кадрового забезпечення сфери туризму в регіоні / Н.Й. Коніщева, Л.І. Давиденко // Соціальний менеджмент і управління інфор-маційними процесами: зб. наук. пр. - Вип. 147.- Донецьк: Донецький держ. ун -т управління , 2010. - Т. XI. - С.474-485. - Сер. Економіка.
17. Коніщева Н.Й. Забезпечення розвитку туризму в Донецькій області професійними кадрами / Н.Й. Коніщева // Экономика и право. - 2010. - № 2. - С.22-33.

В статье разработаны предложения по совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации кадров в туристической сфере. Обоснованы мероприятия по организации подготовки и повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, на которых возложены полномочия по государственному регулированию развития туризма и курортов.

Ключевые слова: туристический бизнес, государственное регулирование развития туризма и курортов, подготовка и повышение квалификации кадров в туристической сфере.

Proposals for training improvement and staff development in the tourist sector in the context of preparation of Donetsk region for Euro 2012 were worked out. Reasonable efforts to organize training and upgrading qualification of civil servants and local government officials which authorize the matters of public administration of tourism were considered.

Keywords: tourist business,goverment control of tourism and resort development,training and personnel development in the tourist sphere.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.