Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Кононова Ю.А.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми гуманітарних наук". - р. Томськ, 5-6 квітня 2012 р. - С.69-71.

Необхідність розробки фірмового стилю для підприємства сервісу і туризму

Швидко мінливі умови сучасної дійсності змушують фірми пристосовуватися і шукати нові шляхи для виживання на ринку товарів і послуг. Стає недостатнім тільки мати капітал, щоб створити своє туристичне агентство або інше підприємство сервісу, необхідно ще і виділитися на тлі своїх конкурентів. Багато фірм придумують неординарні назви або пропонують незвичайні послуги, але цього мало. Необхідно запам'ятатися клієнтові не тільки з точки зору якості надаваних послуг, але ще й візуально, а також підтримувати свої позиції. Фірмовий стиль - це те, що допоможе запам'ятатися компанії на ринку товарів і послуг. Він побічно підтверджує надійність фірми, як би гарантує, що фірма в усьому дотримується зразковий порядок: як у виробництві, так і в будь-якій іншій діяльності.

Фірмовий стиль - це єдність постійних візуальних і текстових елементів, що ідентифікують належність до конкретної фірми і відрізняють її від конкурентів. Набір колірних, графічних, словесних констант, що забезпечують візуальну і смислову єдність товарів і послуг, всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення. Фірмовий стиль - основа комунікаційної політики фірми [2].

Або інше визначення фірмового стилю - набір різних фірмових елементів, що забезпечують цілісність іміджу фірми, єдність у сприйнятті вироблених товарів і послуг [1, С.66].

Якщо говорити про історію фірмового стилю, то історія його виникнення сягає корінням у 11 століття в епоху лицарства. В цей час з'являється поняття герба. Саме лицарські герби, їх кольору і девізи стали попередниками фірмового стилю.

У середньовічній Європі герб був відмітним знаком свого власника і відображали інформацію про нього. На створення гербів не шкодували коштів, використовуючи послуги кращих художників. Минав час, і роль герба в тодішньому суспільстві збільшувалася. По ньому судили про знатність і статус власника. До того ж його вже не можна було вибрати просто так. Вони створювалися, враховуючи численні заслуги власників, які дарували королі і багаті сеньйори своїм підданим, і передавалися через покоління.

Також історія виникнення фірмового стилю невідривно пов'язана з розвитком торгівлі. Прототипом товарних знаків стали клейма, які привешивали до товару. Згодом їх почали виготовляти на металевих пластинках. Їх же використовували і як друку. Ця традиція не оминула й Росію, де в 1774 році указом пропонувалося таврування російських товарів, щоб відрізнити їх від закордонних.

В середині 19 століття в США і в Західній Європі виникли передумови виникнення торгових марок, які покликані були виділяти великого виробника у конкурентній торгової середовищі.

Далі історія виникнення фірмового стилю зв'язувалася з розвитком в постіндустріальну епоху сфери послуг. Вона стала не менш важливою, ніж сфера виробництва. Тому для різних фірм, що надають послуги, створити фірмовий стиль було просто необхідно.

Вважається, що першовідкривачем фірмового стилю став німець Петер Беренс на початку 20 століття, створив для своєї компанії, де працював художнім директором, певний художній образ.

Так з'явився новий напрямок в дизайні, пов'язане з розробкою фірмового стилю різних компаній, яке досягло в наш час найвищого рівня [8].

Основними елементами фірмового стилю є: товарний знак, логотип, слоган, фірмовий блок, фірмовий колір, фірмові шрифти, інші фірмові константи.

Тепер необхідно дати визначення всім цим поняттям.

Товарний знак - специфічне позначення (словесне, образотворче, комбіноване), покликане ідентифікувати товари або послуги власника товарного знака від всіх інших [3]. Можна виділити кілька типів товарних знаків: словесний, образотворчий, об'ємний (тривимірна форма, наприклад флакон духів), звуковий, комбінований.

Логотип - це оригінальне написання найменування рекламодавця, що використовується як символ товару або фірми [5].

Слоган - рекламний лозунг. Чітка, ясна, стисле формулювання рекламної ідеї, яка легко сприймається і запам'ятовується [4] або оригінальний девіз фірми, товарної групи, одного товару [1, С.66]. Слоган має відповідати наступним вимогам: бути коротким, мати яскраву емоційну забарвленість, бути орієнтованим на цільову аудиторію, відповідати загальній концепції фірмового стилю компанії.

Фірмовий блок - кілька елементів фірмового стилю, об'єднаних в єдину композицію.

Фірмові кольори - кольори або один колір, з використанням яких розроблено фірмовий стиль.

Фірмові шрифти - комплекс шрифтів, який використовується при створенні різних елементів фірмового стилю [1, С.66].

Інші фірмові константи - гімн, прапор, корпоративна легенда та інше.

Розробка фірмового стилю необхідна, бо вона володіє рядом переваг, таких як можливість для компанії з меншими витратами вивести новий товар або послугу на ринок. При наявності фірмового стилю, реклама дає значно більший ефект, ніж без нього. Споживачеві легше ідентифікувати товар фірми серед товарів або послуг конкурентних марок. Також він допомагає проведенню внутрішньої політики компанії, зокрема формуванню сильного корпоративного духу, підвищує імідж компанії та її сприйняття [6].

Носії фірмового стилю компанії можуть бути різні і їх можна класифікувати за різними підставами.

Друкована реклама фірми: плакати, листівки, проспекти, каталоги, буклети, календарі (настінні і кишенькові) і так далі.

Засоби паблік рілейшенз: пропагандистські проспекти, журнали, оформлення залів для прес-конференції і так далі.

Сувенірна реклама: поліетиленові пакети, авторучки, настільні прилади, сувенірні вітальні листівки та інше.

Елементи діловодства: фірмові бланки, фірмові конверти, фірмові папки-реєстратори, записні книжки, настільні блокноти, блоки паперів для записів і так далі.

Документи і посвідчення: пропуски, візитні картки, посвідчення співробітників, бейджи і так далі.

Елементи службових інтер'єрів: панно на стінах, настінні календарі, наклейки великого формату. Нерідко весь інтер'єр оформляється у фірмових кольорах.

Інші носії: фірмовий рекламний прапор, вимпели, фірмова пакувальний папір, ярлики, запрошення, одяг співробітників, зображення на бортах транспортних засобів фірми і так далі [7].

Ніж у великих напрямки компанія поширює свій фірмовий стиль, тим більше це працює на формування позитивного образу фірми. Важливий момент в тому, щоб грамотно підібрати елементи фірмового стилю для вашої компанії.

Таким чином, фірмовий стиль - це характерна для даної фірми мову, своєрідне посвідчення особи підприємства, його розпізнавальний знак, візитна картка. Всі функції фірмового стилю, так чи інакше, пов'язані із створенням образу підприємства, який повинен запам'ятовуватися і бути привабливим для основного типу його споживачів.

Серед основних функцій фірмового стилю - функції довіри, ідентифікації та ефективності реклами. Постійні елементи фірмового стилю економлять час споживача, спрощують для нього процес здійснення купівлі або споживання послуг і викликають позитивні емоції, що асоціюються з ім'ям і чином підприємства. Однак якщо реальний і штучно створений образи знаходяться в протиріччі, то це може принести більше шкоди, ніж користі.

Фірмовий стиль, як правило, передбачає розробку символів фірми (торговий знак, логотип, фірмовий блок, слоган, фірмовий колір, фірмовий комплект шрифтів, корпоративний герой, постійний коммуникант) [2].

Створюючи своє підприємства сервісу необхідно задуматися не тільки про назву фірми і його місцезнаходження, але і про його впізнаваності, про цілісному образі сприйняття клієнтами, що в подальшому сприятиме тривалості життя вашої фірми на сучасному ринку.

Список літератури

1. Реклама і рекламна діяльність / К.А. Аксьонова / Конспект лекцій. - М: Пріор-издат, 2005. - 96 с.
2. Сайт цифрових навчально-методичних матеріалів ВГУЭС / методичне забезпечення навчального процесу / Фірмовий стиль (Керівництво). Автори: Прокурова М.І., Козинцева М.Ю., редактор: Моїсеєва Л.В / Режим доступу: http://abc.vvsu.ru/Books/r_frimstyle/page0002.asp. Дата звернення: 03.03.12
3. Сайт Адвести.ру - все про рекламу. Словники. - Режим доступу:http://www.advesti.ru/glossary/desk/2463. Дата звернення 03.03.12
4. Сайт Адвести.ру - все про рекламу. Словники. - Режим доступу: http://www.advesti.ru/glossary/desk/1052. Дата звернення 03.03.12
5. Сайт Адвести.ру - все про рекламу. Словники. - Режим доступу: http://www.advesti.ru/glossary/desk/401. Дата звернення 03.03.12
6. Фірмовий стиль: переваги та використання. - Режим доступу: http://ironner.ru/design/Firm_style. Дата звернення 03.03.12
7. Бізнес офіс. Фірмовий стиль. - Режим доступу: http://new.businesstheory.ru/doc/business092006/newbusiness-097.html. Дата звернення: 03.03.12
8. «ТОВ» НеоАдверт. Історія виникнення фірмового стилю. - Режим доступу: http://www.neoadvertising.ru/articles/firmennyi_stil/istoriya_vozniknoveniya_firmennogo_stilya/. Дата звернення 03.03.12


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.