Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту

К.: Академвидав, 2007. - 464 с.

У другому виданні підручника комплексно і системно висвітлено сутність, етапи розвитку, функції і методи, технології менеджменту; управлінські рішення та підходи до їх оптимізування; інформаційні системи і комунікації; форми влади і стилі керівництва менеджерів; конфлікти, стреси і методи їх подолання; проблеми відповідальності і управлінської етики в менеджменті; організаційні зміни та організаційний розвиток тощо. Розкрито специфіку менеджменту на підприємствах зарубіжних країн, можливості його застосування в українських реаліях, а також особливості спілкування з іноземними контрагентами. Матеріал підручника ґрунтується на логіці взаємозв’язків основних категорій менеджменту, поетапної реалізації процесу менеджменту. Підручник містить також запитання, завдання для поточного контролю, теми рефератів, психологічні тести, короткий термінологічний словник.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, підприємцям, усім, хто цікавиться управлінською проблематикою.

Зміст

Кузьмін О., Мельник О. Основи менеджменту 1. Сутність, значення і особливості розвитку менеджменту
1.1. Сутність і значення менеджменту. Предмет, об’єкт і суб’єкти вивчення менеджменту. Категорії «управління» і «менеджмент». Методи дослідження у менеджменті. Менеджери і підприємці. Рівні управління. Закони, закономірності і принципи менеджменту
1.2. Історія розвитку менеджменту. Передумови виникнення науки про управління організацією. Етапи розвитку менеджменту. Розвиток управлінської науки в Україні
1.3. Організації як об’єкти управління. Сутність і класифікація організацій. Колективи (групи) працівників в організації. Фактори впливу на організацію
1.4. Процес менеджменту

2. Види і зміст управлінської діяльності
2.1. Сутність, особливості і класифікація функцій менеджменту
2.2. Планування як загальна функція менеджменту. Сутність і види планування. Технологія розроблення бюджетів на підприємстві. Загальна характеристика бізнес-планування
2.3. Організування як загальна функція менеджменту. Сутність і особливості функції організування. Побудова організацій. Аналіз і оцінювання організаційних структур управління. Формування організаційних структур управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Організаційні структури управління великих підприємств в умовах ЗЕД. Організаційні структури управління дрібних і середніх підприємств в умовах ЗЕД
2.4. Мотивування як загальна функція менеджменту. Сутність і теоретико-прикладні засади мотивування. Матеріальне стимулювання праці
2.5. Контролювання як загальна функція менеджменту. Сутність і особливості контролювання. Види, методи і процес контролю. Система контролювання виробничих процесів
2.6. Регулювання як загальна функція менеджменту

3. Забезпечення результатів управлінської діяльності
3.1. Методи менеджменту. Сутність, особливості формування методів менеджменту і їх класифікація
3.2. Управлінські рішення. Сутність, класифікація і процес вироблення управлінських рішень. Оптимізація управлінських рішень
3.3. Інформація і комунікації у менеджменті. Сутність комунікацій і їх інформаційне забезпечення. Комунікації ділових партнерів. Особливості спілкування і проведення переговорів з іноземними контрагентами
3.4. Керівництво і лідерство в організації. Сутність, основні засади керівництва і лідерства. Підходи до керівництва і його етапи. Конфлікти як об’єкт керівництва. Стреси як об’єкт керівництва

4. Соціально-психологічні і економічні аспекти менеджменту
4.1. Відповідальність і етика в менеджменті. Відповідальність у менеджменті. Етика у менеджменті
4.2. Організаційні зміни, організаційний розвиток і ефективність менеджменту. Організаційні зміни і організаційний розвиток як об’єкти управління. Ефективність менеджменту
4.3. Зарубіжні системи менеджменту. Особливості японської системи менеджменту. Особливості німецької системи менеджменту. Особливості шведської системи менеджменту. Особливості фінської системи менеджменту. Особливості французької системи менеджменту

Психологічні тести
Біографічний довідник
Короткий термінологічний словник
Література


Придбати книгу можна в книгарнях Львова та книжкових Інтернет-магазинах.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.