Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Квартальнов В.А. Стратегічний менеджмент у туризмі

Частина 2. Організаційні аспекти зростання ефективності управління туризмом

2.4. Нові концепції інвестування в туризм

Нехай повільно, але потік прямих, у тому числі й іноземних, інвестицій протягом останнього часу вносить певний внесок в економічний розвиток Росії на перехідному етапі, включаючи індустрію і російського туризму і готельного бізнесу. На жаль, поки результатами такого інвестування значною мірою користується Захід. Але, оскільки ця практика зачіпає інтереси Росії, стисло зупинимося на цьому аспекті вкладень у систему туризму.

Доходи, отримані міжнародними корпораціями, які здійснюють інвестиції, різко зросли через розмаїття можливостей Росії для вигідного, зокрема іноземного інвестування, ніяк не підконтрольного для податкових органів нашої країни.

У даному розділі розглядаються наступні види іноземного інвестування:

- Кредитування проекту (схема 2.2);
- Спільна участь у проекті (спільне підприємство-СП) (схема 2.3);
- Портфельні інвестиції на фондовому ринку (схема 2.4);
- Контракт на управління (схема 2.5).

Варіант А

Кредитование проекта
1. Валютний кредит під гарантію банку
2. Валютний кредит
3. Величина кредиту + процент за кредитом (інвестору) + банківський відсоток
4. Величина кредиту + порцент за кредитом

Варіант В

Кредитование проекта
1. Валютний кредит під заставу об'єкта інвестування
2. Величина кредиту + процент за кредитом

Схема 2.2. Кредитування проекту

Совместное участие в проекте
1. Величина пайової участі інвестора
2. Дивіденди по інвестиціях
3. Накопичена вартість капіталу

Схема 2.3. Спільна участь у проекті

Портфельные инвестиции на фондовом рынке
1. Вартість портфеля акцій
2. Дивіденди
3. Різниця в ринковій вартості активів (портфеля)

Схема 2.4. Портфельні інвестиції на фондовому ринку


Контракт на управление 
1. Консультаційні, управлінські та інші послуги, накопичений досвід та інші нецінові пільги (преференції)
2. Передача прав на експлуатацію та управління
3. Одноразові виплати і регулярні відрахування

Схема 2.5. Контракт на управління

Коли досліджуються умови, то стає очевидним, що існують певні обмеження для залучення іноземних інвестицій (див. схему 2.6). Великий вплив на залучення інвестицій надає відкритість економіки для інвесторів. Кілька базисних фактів доводять це положення.
Головним з них є: пропускна здатність країни або великої корпорації до поглинання іноземних прямих потоків капіталу буде зрештою обмежена здатністю обслуговування цього капіталу (наприклад, виплат дивідендів) та можливістю повернення основного капіталу.

Ограничения для привлечения иностранных инвестиций
Схема 2.6. Обмеження для залучення іноземних інвестицій

Вважається, що вплив інвестицій на економіку підприємства або корпорації в загальному і цілому сприятливо (див. схему 2.7). Що стосується аргументів на користь зарубіжних вкладів, то іноземні прямі інвестиції "заслуговують того, щоб їх мати", бо збільшують експорт приймаючої країни або зменшують потреби в імпортних товарах. Якщо дана іноземна інвестиція не виконує жодну з цих функцій, то вона сприяє, по крайней мірою, зростанню місцевого виробництва o і посилює міжнародну конкурентоспроможність приймаючої корпорації, побічно сприяючи отриманню корпорацією доходу від іноземного обміну.

Однак ситуація на російському ринку свідчить про неоднозначність вищезазначених тверджень, оскільки:

1. Йде активний наступ на російський туристичний ринок (ми працюємо на вивіз: вивезення - 15 млрд дол. США, ввезення - 1 млрд дол. США, тобто співвідношення 15:1, в той час як оптимальне співвідношення за рекомендаціями СОТ: 1 + 1 = 4)( Формула 1 + 1=4 туриста передбачає: на одного виїжджає з країни припадає один в'їжджає в країну турист, при цьому на це число (1 + 1) має припадати 4 туриста, що подорожують по країні (внутрішній туризм). Сформована ситуація в Росії складається не на користь внутрішнього і в'їзного туризму: 15 + 1 = 1.)
2. Зростає кількість іноземних фірм на російському ринку (з 4 тисяч фірм - тільки 10% вітчизняних, тобто 85-90 % туристського ринку належить іноземним фірмам). У підсумку: капітал вивозиться; немає повернення у вигляді податків; людські ресурси залишаються за межами туристської зайнятості; власне російський туристичний ринок не інвестується.
3. Росія дотує Захід і Схід. Все це відбувається в силу того факту, що туризму в Росії не приділяється належної уваги з боку держави, уряду і суб'єктів Російської Федерації. Незначно це увагу і на рівні місцевих муніципальних органів самоврядування.

Зворотна сторона медалі - негативні сторони інвестування для приймаючої країни або корпорації. Що стосується потоків прямих інвестицій в сукупності, то їх загальний вплив на баланс платежів приймають корпорацій є не настільки сприятливим, як передбачається у більшості випадків.

Зокрема, американське туристське співтовариство іноземних інвесторів підтримує це твердження. Так, на слуханнях Конгресу в середині 90-х рр. по програмами адміністрування і в цілях приборкання відтоку приватного довгострокового капіталу по каналах туризму представник туристської громадськості стверджував, що пряме іноземне інвестування в туризм, аж ніяк не обтяжуючи американський баланс платежів, фактично посилює його.

В якості аргументів наводилися такі факти:

- загальний дохід від прямих інвестицій за кордоном випереджає відтік довгострокового капіталу;
- цей відтік стимулював значну частину поточного американського невидимого експорту послуг туризму;
- відтік був оплачений тільки на третину за рахунок нових прямих інвестицій за кордоном (решта фінансувалося реінвестиціями доходу та місцевими позиками);
- обсяг грошових переказів прибутку був спрямований на її значне збільшення в наступні роки.

Оскільки американський надлишок на рахунку прямого інвестування мав бути сформований з дефіциту інших країн - учасників туристського співробітництва з організаціями США, було висловлено міркування про недоцільність послідовно підвищувати вищезгаданий параметр без одночасного дотримання паритету між інтересами цих країн, що полягають у отримання прямих потоків капіталу, і зростаючими заборгованостями їх власних платіжних балансів.

Існують різні обмеження пропускної здатності до поглинання корпорації прямих інвестицій з-за кордону. І хоча визначити їх кількість важко, вони повинні розглядатися як реальні та важливі. Ці обмеження по суті є політичними. Деякі корпорації можуть дозволити собі бути байдужими до фактичного або потенційного іноземного контролю над провідними операціями у сфері туризму. Не можна також ігнорувати завжди широко освітлювані в пресі конфлікти між національними інтересами приймаючої корпорації, зокрема, і корпоративною політикою в цілому.

Приклади: грамотне складання договорів з управління ресурсами на паритетних засадах; арбітражне регулювання в країні, де підписано контракт (наприклад, Росія); створення законодавчої бази, що захищає інтереси російського туристського підприємництва (см, проект Закону "Про соціальний туризм" ).

Фактичні або потенційні конфлікти обмежують продовження зростання іноземного прямого інвестування, оскільки чим більше іноземного капіталовкладення має корпорація, тим більше ймовірність того, що комплексне вплив таких конфліктів призведе до обмежувальних дій самої корпорації.

З цих причин у багатьох країнах нинішнє зростання прямих інвестицій з-за кордону не може тривати необмежено. Рано чи пізно він стикається з економічними обмеженнями, що накладаються платіжним балансом приймаючої країни і політичними обмеженнями, введеними місцевими впливовими силами та групами як на державному і територіальному рівнях, так і в приватному секторі туризму.

Немає повернення до скорочення

Насправді, ці обмеження мають велике значення: вони змушують уряди приймаючих країн і керівництво великих корпорацій проводити обмежувальні заходи саме в такому обсязі, щоб існуючі іноземні інвестиції приносили найбільший прибуток, а наявні можливості ринку вели б до безперервному розширенню. Для цього необхідно визначити той рівень, при якому преференції, що стимулюють прибуток, розширюються й удосконалюються, а інші конкуренти хочуть заручитися підтримкою свого уряду або суб'єкта територіального самоврядування, щоб попередити спробу іноземного інвестора втрутитися в туристську діяльність в тому чи іншому регіоні.

Обмеження та заборони, як правило, не впливають на всі іноземні інвестиції однаково. І обмеження на свободу дій наявних в наявності іноземних інвесторів, і заборонам, що застосовуються до нових учасників інвестування, спрямовані більшою мірою проти тих інвестицій, характер та форма яких є найменш сумісними з місцевими інтересами.

Поняття "сумісність з місцевими інтересами" може бути зведене до однієї проблеми: контроль над місцевим підприємництвом з боку іноземної власності. Жодна країна не обмежує приплив іноземного капіталу, крім тих випадків, коли він служить перешкодою для внутрішньої валютної політики. У меншій мірі це відноситься до управлінських і технологічних інновацій, типу ноу-хау, якими супроводжуються корпоративні інвестиції з-за кордону.

Обмеження права власності

З цього обмеження витікає фундаментальна вимога, що концепція прямого інвестування повинна уникати вищезгаданих заперечень і обмежень. Концепція не повинна включати управління через право власності іноземної фірми.

Будь-яка компанія, яка процвітає у плануванні та структуруванні передачі іноземних ресурсів для усунення потреби у праві власності, нейтралізує сутність економічних і політичних обмежень, зазначених вище. У той же час така компанія може скористатися перевагою потенційно великих можливостей отримання прибутку в областях, де стандартні прямі інвестиції будуть абсолютно нездійсненні: організація чартерних перевезень і морських подорожей.

Важливе значення права власності все більше і більше усвідомлюється корпоративними іноземними інвесторами. Створення спільних підприємств з участю місцевих партнерів відображає розуміння. Останнім часом для туризму у Росії був запропонований і апробований ряд більш ефективних підходів, пов'язаних з створенням спільних підприємств, принаймні, частково розв'язують проблеми розвитку туризму, правда, в однобічній тенденції до вивезення туристського капіталу з країни.

Регіональна холдингова компанія

Зарубіжна практика підказує й інші можливості розвитку туризму з використанням управлінських і структурованих рішень. Так, найбільш комплексний підхід використовується американськими фірмами з великим участю та прямими інвестиціями в Європі. Цей підхід вимагає консолідації багатьох європейських операцій в нову головну компанію, що діє в Європі, яка володіє засобами управління європейськими філіями. Нова холдингова компанія потім продає свої частки на європейських ринках. Приклад: авіакомпанія "Delta Air Lines" (США) з її дочірніми структурами не тільки в Європі, але і в інших регіонах туризму.

Але очевидні і труднощі даного підходу. Виникає проблема встановлення ціни за акцію, яка буде передана у власність. Балансова вартість легко може бути відхилена як економічно невиправдана іноземним інвестором на тому підставі, що це веде до збитків, не дозволяючи врахувати передбачуваний початковий ризик. Будь-які умови продажу будуть створювати додаткові проблеми з повернення доходів.

Підприємництво без капіталу (контракт на управління)

Варіантом традиційної форми прямого інвестування, здатним подолати наведені вище обмеження, є контракт на управління. Значне число провідних корпорацій, як європейських, так і американських, вже має досвід укладення контрактів в даній області.

Так, наприклад, у туристському бізнесі широко відомі фірми, що спеціалізуються на надання управлінських послуг готелів. Такі компанії в основному не мають власних готелів, а надають послуги управління - власних менеджерів в штат готельних працівників (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1.

Провідні фірми турбізнесу, що спеціалізуються на контрактах на управління
Компанія (розташування штаб-квартири головної компанії) Число власних Примітка
номерів готелів
Richard Hotels Management (Денвер, США) 33217 141 Має контракти на управління іншими готелями
Tabltree Hotels Corporations (Фенікс, США) 24480 97 Те ж саме. Зростаюча компанія
Interstate Hotels Corporations (Пітсбург, США) 22879 80 Високорозвинена компанія (в 1992 р. було 48 готелів).Располагает акціями Маріотта і Шератона
Queens Moat Houses (Лондон, Англія) 22100 191 Контракти управління в 6 країнах
Continental Voyage Company (Сан-Франциско, США) - - Власних готелів не має
American General Hospitality (Даллас, США) - - Теж
Citur (Гваделахара, Мексика) - - - " -

Контракт на управління - це угода, що передбачає передачу власником готелю або туристського підприємства прав на здійснення експлуатації і управління іншій фірмі. Так, готельне підприємство "Ірис", де 20 % пакета акцій належить "Accor Hotel Group" (Франція), за контрактом на управління працює зі своїм основним вкладником - корпорація "Accor Hotel Group".

Нагадаємо прецеденти, коли використовується контракт на управління:

- Фірми спеціалізуються на послугах консультації та управління.
- Консультаційні послуги у туристській галузі необхідні більшою мірою, ніж фінансові послуги. (Коли є на що побудувати, але не знаємо як.)
- Транснаціональна корпорація надає такі послуги, коли знаходить склалися умови ризикованими для фінансових інвестицій капіталом.

У деяких випадках повернення коштів підряднику контракту на управління обмежений постійної і (або) змінної прибутком від одноразових виплат і комісійних зборів. Інші вигоди включають придбання цінного досвіду та репутації при завоюванні стартових позицій на нових ринках щодо безризикової основі з гарантією нецінових пільг типу франшизи.

Франшиза в перекладі з французької означає "право на пільги". Система, використовує право на пільги, називається системою франчайзингу, яка являє собою тривають у часі взаємовідносини між головною фірмою і фірмою-оператором на основі спеціальних угод (контрактів). Особливістю таких угод є обов'язкове надання попередніх і регулярних послуг (пакет пільгових послуг: управлінських, технологічних, освітніх, маркетингових, економічних тощо) з боку головної фірми (франчайзера) і обов'язкові відрахування оператором (франчайзі) грошових коштів за товарний знак, імідж і ноу-хау головний фірмі.

Наприклад, до 60-х рр. готельні ланцюги будували або купували собі нові готелі. З 70-х рр. американська компанія "Hyatt Hotels & Resorts" уклала перше франшизное угоду.

Контракт на управління робить доступними для туристських підприємств вигоди, супроводжуються прямим інвестуванням без виникнення проблеми іноземного права власності в місцевій економіці. Контракт на управління також обмежує відповідальність туристської корпорації за використання іноземних ресурсів на період, протягом якого вони є необхідними для місцевої економіки (наприклад, "Louis International", Кіпр).

З точки зору корпорації контракт на управління усуває ризик конфіскації урядами власності туристських підприємств, оскільки ці підприємства не мають ніякого юридичного статусу і власних матеріальних засобів у країні. Яскравий приклад - "M.I.B.S. Travel" (Росія-Кіпр).

З цієї причини дана угода є найбільш прийнятним для асоціацій і спільного підприємництва приватних іноземних і місцевих муніципальних підприємств.

В якості прикладу нижче наведено нормативи відрахувань за франшизу, які пропонують американські готельні ланцюги у Європі.

Відрахування за франшизу, пропоновані американськими готельними ланцюгами Європі:

Готелі Відсоток від валового доходу з номера

Вища категорія

Holiday Inn Crown Plaza 6,6
Radisson 8
Romada Renaissinse 6,6
Sheraton 7,5

Середня категорія

Clarion 4
Holiday Inn 6,2
Park Plaza 6,9
Romada 6,6
Renaissinse Hotels 6,6
Готелі економічного класу
Best Western International 2,5
Comfort Inn 5,9
Holiday Inn Garden Court 7,4
Mercure 7,4

Управління без права власності (тимчасової обсяг контролю)

Функціональний контроль над підприємством не виступає необхідним правом власності. Це право може бути досягнуто через залежність туристського підприємства від послуг, забезпечуваних іншою фірмою.

Однак існує відмінність між контролем через право власності та контролем через управління. Ця відмінність стосується тимчасового обсягу контролю, так як скільки б не тривало співробітництво, будь контракт має термін закінчення.

Дослідження, що стосуються рішень про прямі іноземні інвестиції, показують, що більшість міжнародних корпорацій, особливо при вкладенні капіталу в розвивається бізнес, схильне до планування окупності за період п'ять років або менше. І дійсно, спеціальне заохочення ризику зазвичай приєднується до очікуваним нормам окупності іноземних інвестицій. Вони найчастіше плануються в залежно від імовірної тривалості контракту на управління.

Стимулювання підрядчика

Перейдемо до проблеми відносного якості управлінських і технологічних ресурсів, необхідних для забезпечення контракту на управління. Проблема полягає в наступному: чи буде прибуток, отриманий постачальником ресурсів за рахунок контракту на управління, менше, ніж прибуток, пов'язана зі стандартним прямим інвестуванням? Точніше, чи є ця прибуток настільки низькою, щоб не чинити несприятливий вплив на рішення компанії з експлуатації проекту, оскільки передбачувана ефективність компанії забезпечує зацікавленість, як і у разі володіння нею, правом власності на підприємство?

Вивчення досвіду контракту на управління основних міжнародних корпорацій показує, що стимул, який забезпечує цей тип контракту, по крайней так само велике, як і стимул, наявний при стандартних прямих інвестиції.

Можна виділити дві причини. По-перше, спочатку очікуваний прибуток від прямого інвестування зазвичай надходить поза прямої фінансової виплати іноземним підприємствам. При цьому вигоди від контракту на управління перевищують прямі надходження у формі внесків. Тобто контракт стає важливим джерелом прибутку, одержуваної підрядником від загальної кількості іноземних операцій. В в іншому випадку підтримка продажу пакета турів здійснюється туристськими підприємствами-підрядниками. Придбання комерційно цінної репутації оцінюється тут як вигода, істотно збільшує дохід компанії від проекту.

По-друге, так само як і у випадку зі стандартним прямим інвестуванням отримання іноземною корпорацією вигод, очікуваних від контракту на управління, має тенденцію бути життєво необхідним, безпосередньо залежних від успішного впровадження проекту контракту. Цей успіх в свою чергу залежить від якості послуг, що надаються в іноземній корпорацією. Якщо повний успіх проекту контракту безпосередньо пов'язаний з компетентністю і управління технологічними ноу-хау, обеспечиваемыми іноземною корпорацією, і якщо фактичне число звернень до фірми-постачальника є мірою успіху, досягнутого підприємством, то немає жодної логічної причини для того, щоб фірма надавала більш низька якість управлінських і технологічних ресурсів за контрактом на управління, ніж це було б у випадку стандартного прямого інвестування.

Удосконалення корпоративних контрактів

Найбільш значною розробкою в приватному туристському бізнесі протягом першої половини цього століття був поділ менеджменту і права на власність внаслідок зростання професійного рівня управління. В даний час найбільш великі корпорації управляються виконавцями, які не мають або мають незначну частку власності в компаніях, в яких вони працюють. Можливо, найбільш важливої ділової розробкою другої половини нашого століття може стати удосконалення корпоративних контрактів на управління. В дійсності це не більше, ніж вдосконалення раніше застосовуваної розробки. Згідно з цією нової концепції, корпорація розглядає себе не в якості прямого мобілізатора і розподільника капіталу, а в якості генератора і продавця послуг управління в найширшому значенні цього слова.

Нова концепція доповнює, але не витісняє традиційні економічні функції корпорації. Всередині спільних дій даної фірми - відносна важливість нової функції "продаж послуг з управління" в порівнянні з традиційними функціями мобілізації капіталу та його розподілу, які залежать від рівня розвитку фірми і від сформованості природничих ринків. Чим вище рівень розвитку фірми, тим ширше і різноманітніше запас управлінських і технологічних ресурсів. Аналогічно, чим більше сформований ринок фірми, тим більше стимул для альтернативного застосування власних ресурсів.

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку міжнародного туризму є проникнення в туристичний бізнес транспортних, торгових, промислових, банківських, страхових та інших компаній.

Транспортні компанії:

- Практично всі великі авіакомпанії мають власні готельні комплекси, що надають широке коло туристських послуг. Американська авіакомпанія "TWA" придбала зарубіжні готелі корпорації "Hilton" і створила нову компанію "Hilton International", що розташовує 53 готелями в 36 країнах світу. Американської авіакомпанії Continental Airlines" належить одна з найбільших готельних фірм "Western International". Французька авіакомпанія "Air France Group" створила готельну ланцюг "Meridian", володіє 20 готелями в різних країнах. Готельні філії мають: "Alitalia" (Італія), "Swissair" (Швейцарія), "KLM Royal Dutch Airlines" (Голландія), "SAS" (скандинавські країни) та ін.
- Практично всі західноєвропейські авіакомпанії мають дочірні туроператорські фірми: "Air France Group заснувала турфірму "Southern", що займає 2-е місце серед французьких туроператорів; "Swissair" бере участь у капіталі найбільшої туроператорської фірми Швейцарії "Kuoni Travel Ltd."; "British Airways" - "Enterprise" і "Sovereign Tourism"; "SAS" володіє туроператорської фірмою "Scanair".
- Залізничні компанії також пропонують тури за пільговим тарифом з включенням вартості екскурсій в містах з різним маршрутами.
- Автобусні компанії самостійно організовують автобусні тури.

Торгові фірми стали активно займатися реалізацією туристичних послуг з початку 70-х рр. Успіху діяльності торгових фірм сприяло те, що вартість пропонованих ними турів зазвичай на 5-10% нижче, ніж у турагентів, основному за рахунок економії комісії турагентам. Крім того, в цілях швидкого і міцного завоювання ринку ці компанії спочатку калькулювали ціни на тури з розрахунком на мінімальний прибуток, що було можливо завдяки величезному капіталу торгових фірм. Поміщаючи умови турпоїздок у своїх каталогах, розсилають мільйонними тиражами по всій країні, вони мають можливість економити значні кошти, необхідні для реклами турів. Крім цього вони володіють широкою мережею рекламних бюро і численним штатом співробітників, безпосередньо контактують з населенням.

У Німеччині торгова фірма "Karshtadt", що володіє великими універмагами придбала всесвітньо відому торгову фірму "Nekkerman", що займалася в основному посилкової торгівлею і мала в своєму складі турагентську фірму "NUR". В результаті була створена турфірма "Karshtadt-Nek-kerman", що займає 2-е місце на туристському ринку Німеччини після готельного комплексу "TUI".

Промислові фірми:

- Гігант харчової промисловості фірма "Nestle" готельну компанію створила для будівництва готелів в країнах Центральної Америки та Близького Сходу.
- Автомобільні компанії проникають в сферу туризму, надаючи турпослуги автопрокатних дочірніх компаній. Банки і страхові компанії:
- Мають власні автоматизовані системи обліку, в пам'яті яких закладені всі основні дані про вкладників і застрахованих осіб. Це дозволяє їм здійснювати цілеспрямовану розсилку реклами та інформації, пропонуючи клієнту такі тури, що можуть відповідати його інтересам і засобам. Крім того, клієнтам зручніше і вигідніше мати справу безпосередньо зі своїм банком при організації турпоїздки.
- Крім прямої участі в організації турів і їх поширенні, банки і страхові компанії беруть фінансову участь в створення автоматизованих систем резервування місць в готелях, на транспорті, в організаціях мережі автопрокату, круїзів та інших видів туристських послуг.

Отже, нові концепції інвестування доповнюють, але не витісняють традиційні економічні функції туристської корпорації. Виникла нова важлива функція "продаж послуг з управління".

Хоча ці нові концепції зародилися в Сполучених Штатах, найбільш багатообіцяючим є їх застосування за кордоном, що обумовлено високою ступенем розробленості цих концепцій в США, наявністю високоякісних технологічних, управлінських ресурсів і ноу-хау, а також сфор-мированностью ринків США, стимулюючої альтернативне застосування власних ресурсів за кордоном. Важливе значення має великий досвід інвестування зарубіжних програм для Росії як для внутрішнього і в'їзного туризму, так і для приватного і соціального туризму.

Інновації можуть приймати форму контракту на управління, як це було описано вище. Вони можуть бути своєрідним "спільним виробництвом". Такі інновації можуть включати обмеження тільки управлінських і технологічних ресурсів або передбачати довгострокову позику за проектом контракту. Це можуть бути строго двосторонні угоди між транснаціональною корпорацією і урядом приймаючої країни або з включенням третьої особи - туристської корпорації. Вони можуть також стосуватися державних підприємств приймаючої країни або можуть бути пов'язані з проектами приватного та соціального секторів.

Рисами, спільними для всіх наведених варіантів нового підходу до корпоративного зарубіжного та вітчизняного інвестування, є: по-перше, право власності на ресурси туристичного або готельного підприємства залишається в руках місцевих компаній і, по-друге, термін перебування зарубіжної корпорації обмежений у відповідності з угодою, навіть якщо наступні поновлення первісного контракту роблять іноземну участь у проекті дійсно тривалим і необхідним.

Застосування таких заходів і очікувана від них значна прибуток дає міжнародним корпораціям надію на успіх в майбутньому. Стає очевидним, що міжнародний туристський бізнес (особливо готельний) зможе здійснити глибоку концептуальну та практичну адаптацію до умов сучасної середовища, оскільки майбутнє робить таку адаптацію гостро необхідною.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.