Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Квартальнов В.А. Стратегічний менеджмент у туризмі

Передмова

Запропонована читачеві монографія професора В.А. Квартальнова включає результати узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду стратегічного управління в туризмі. Багатогранний аналіз сучасних проблем, викладеному автором, дозволяє отримати комплексне уявлення про шляхи розвитку туризму на основі стратегічного менеджменту. Відомо, що туризм відноситься до високоліквідної галузі, тобто галузі зі швидкою віддачею. Однак, як показує російська практика, внесок туризму в національну економіку явно недостатній, що обумовлено не стільки слабкими інвестиційними можливостями переводу туризму на якісно новий рівень, скільки станом існуючої системи управління туристським підприємництвом.

Практика управління туристським бізнесом (та й іншими галузями) показує, що переважає менеджмент поточної ситуації, тобто оперативне управління з більшим чи меншим рівнем професіоналізму. Як правило, питання стратегічного розвитку і управління в керівників верхньої ланки не є пріоритетними, що негативно відбивається на ефективності поточного управління. Позитивний досвід використання стратегічного менеджменту процвітаючих фірм підтверджує сказане і підкреслює необхідність застосування стратегічного управління для підвищення ефективності туризму.

У монографії в доступній формі викладаються найважливіші аспекти стратегічного управління розвитком туризму. Вдало сконцентровані світовий і національний досвід стратегічного управління та авторські узагальнення, які дозволяють читачеві виявити позитивні рішення досліджуваних проблем.

У частині 1 глибоко аналізуються проблеми формування трьох можливих стратегії зростання туризму. Доводиться, що розвиток туристичного бізнесу неможливо без зміни філософії управління та еволюції мислення керівників вищої ланки. Справедливо також твердження автора, що стратегічний розвиток туризму повинно супроводжуватися інтеграцією підприємницьких структур, що підтверджується переконливими прикладами із зарубіжної та вітчизняної практики.

У частині 2 при розгляді організаційних аспектів зростання ефективності управління туризмом акцент робиться на необхідності розробки організаційного механізму взаємодії і співпраці в реалізації управлінських рішень, так як рівень організованості впливає на долю будь-якого рішення, особливо стратегічного. Будь-яка стратегія зростання включає реорганізацію, або організаційні зміни існуючої системи управління, варіанти яких розглядаються в матеріалах монографії. Наводяться фактори глобалізації туристичного бізнесу, розвитку національного туризму у взаємодії з світовим туризмом. Даються різні схеми інвестування туристичної галузі.

Частина 3 присвячена аналізу проблем і шляхів підвищення прибутковості туризму, що є надзвичайно актуальним для сучасного стану вітчизняного туризму.

У частині 4 розглядаються можливості підвищення рівня ділової адміністрування в туризмі шляхом формування менеджерів нової формації, цілеспрямованого управління діловою кар'єрою. Представлені в монографії матеріали про мотивації діяльності менеджера і системі соціальних виплат (компенсацій) за активну працю вельми цікаві з точки зору практики.

У частині 5 наводиться сучасна концепція управління життєвим циклом туристичного продукту на основі маркетингового планування.

Особливе місце в стратегічному розвитку туризму займають технологічні інновації, нові інформаційні технології, дослідження та розробки. Проблеми управління цими процесами розглянуті в частинах 6 і 7.

Матеріали книги, які синтезують світовий і вітчизняний досвід і відображають тенденції розвитку сучасного менеджменту, дозволяють віднести дане видання до категорії монографії.

Ця книга, безумовно, буде корисна як при підготовці сучасних менеджерів туризму нової формації, так і для досвідчених керівників туристського бізнесу.

Ю.П. Аніскін,
доктор економічних наук, професор

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.