Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Логунова Н.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2009. - №172. - С.69-72.

Формування цінової політики яхтових портах

Одним з найбільш популярних і перспективних видів туризму в усьому світі є яхтовий туризм, необхідною умовою якого виступає наявність яхтових портів, так званих марін - спеціально запроектованих гаваней для катерів, невеликих суден і яхт. У країнах Скандинавії та Північної Європи інфраструктура яхтових портів являє собою налагоджену мережу марін, яка знижує антропогенний і техногенний вплив на прибережну і острівну природу. Так, у Швеції вздовж узбережжя на чотирьох найбільших внутрішніх озерах, пов'язаних судноплавними каналами, розташовується понад 480 яхтових гаваней, які відповідають світовим стандартам умов прийому яхт і обслуговування і класифіковані Шведської Туристської асоціацією. На Балтійському узбережжі Німеччини - понад 500 яхтових портів. Архіпелаг в районі Турку (Фінляндія) обладнаний більш ніж 70 яхтовими маринами. Пострадянські країни, які мають вихід на узбережжі Балтійського моря також прагнуть до створення мережі яхтових портів: на Балтійському узбережжі Польщі в даний час функціонують 26 яхтових портів, в Естонії - 41, у Латвії - 13 [1].

На жаль, в Україні, як яхтенному туризму, так і створенню необхідних об'єктів для його розвитку не приділяється належної уваги, а такі поняття як «гостьова гавань», «гостьові місця», «мережева концепція» розвитку яхтових портів (гаваней, стоянок) практично повністю відсутні [2]. Внаслідок чого, на сьогоднішній день в країні всього два яхтових порту, які відповідають міжнародним стандартам: яхтова марина в Балаклаві і яхтова гавань в Одесі [3].

Слід зазначити, що одним з найбільш значущих чинників, надають негативний вплив на розвиток та ефективне функціонування яхтових портів, є неадекватна цінова політика яхт-клубів, що полягає у формуванні невиправдано високих цін на надання послуг із зберігання та технічного обслуговування суден, що негативно позначається як на залучення туристів в Україну, так і на вибір українських портів в якості постійних баз для власників яхт.

Питання теорії та практики створення і функціонування яхтових портів у вітчизняній економічній літературі представлені фрагментально. Деякі теоретичні аспекти відображаються в роботах Биржакова М.Б., Никифорова В.І., Гуляєва В.Г., Пономарьова О., Лебедєвої О.В. Однак, науково-практичні дослідження у сфері цінової політики в яхтових портах в сучасних умовах, обумовлені специфікою та особливостями організації яхтових подорожей, не проводилися.

Метою статті є визначення факторів, які впливають на формування цін в яхтових портах, і розробка практичних рекомендацій по розвитку цінової політики яхт-клубів.

Система ціноутворення яхтових портів повинна формуватися і розвиватися з урахуванням таких положень [4]:

1. Визначення цілей і завдань формування системи ціноутворення.
2. Виявлення структури цінової системи яхтових марин і сфери використання кожного елемента системи.
3. Визначення періоду, передумов та порядку перегляду системи цін на портові товари і послуги.
4. Ідентифікація клієнтів підприємств, виходячи з господарських інтересів, характерів і обсягу попиту на яхтові послуги, ділової репутації, перспектив подальшого співробітництва і т.д.
5. Формування центрів відповідальності та визначення відповідальних осіб за прийняття цінових рішень.
6. Забезпечення ефективного ціноутворення яхт-клубів завдяки постійному вдосконаленню механізму прийняття цінових рішень.

Формування цінової політики необхідно здійснювати з урахуванням як зовнішніх, так і внутрішніх ціноутворюючих факторів (рис. 1).

Факторы ценообразования, оказывающие влияние на формирование цены в яхт-клубах
Рис. 1. Фактори ціноутворення, що впливають на формування ціни в яхт-клубах

Також при формуванні цін на послуги яхтових портів повинно приділятися увагу наступним аспектам [5]

- перспектив розвитку організаційної структури;
- різноманітності цін і цінових механізмів;
- високої ринкової концентрації щодо попиту і пропозиції яхтових послуг;
- поєднання конкуренції і кооперації членів яхтового туристського комплексу.

У процесі досягнення цілей ціноутворення різних напрямків слід брати до уваги, крім зовнішніх і внутрішніх, і інші фактори ціноутворення, які умовно можна об'єднати в дві основні групи.

Перша група об'єднує різні суб'єкти ринкових відносин, до яких відносяться клієнти, конкуренти, державні органи, власники та/або їх уповноважені працівники. До другої групи відносяться аспекти формування витрат яхт-клубів і порядку відшкодування їх через ціни.

Цілі і чинники ціноутворення яхтових портів за напрямами наведено на рис 2.

Цели и факторы ценообразования яхтенных портов по направлениям
Рис. 2. Цілі і чинники ціноутворення яхтових портів за напрямами

Сучасна система цін в яхт-клубах об'єднує різноманітні елементи. Можуть бути виділені збори за користування послугами по стоянці яхт, і специфічні портові ціни, які є платою судновласників за певні види портових робіт і послуг, які надають яхт-клуби і марини.

З іншого боку всі портові ціни можна розділити на дві групи в залежності від суб'єкта, який споживає яхтову портову продукцію

- ціни, які пов'язані з наданням послуг по стоянці яхт в яхт-клубах і маринах;
- ціни, пов'язані з наданням додаткових послуг (технічне обслуговування яхт, ресторанне і готельне обслуговування, видовищні та розважальні заходи тощо)

Слід зазначити, що ефективне поєднання принципів управління витратами, облік поведінки споживачів послуг яхт-клубів та оцінка конкуренції з даного виду послуг сприяють обґрунтованому вибору адекватної цінової стратегії кожного підприємства яхтового туризму.

З урахуванням вищевикладеного, формування ціни на обслуговування яхт в яхтових портах рекомендується проводити за єдиною методикою, що враховує особливості і специфіку діяльності кожного яхт-клубу, використовуючи наступну формулу (1):

Ц = k∙(З1∙d + 2) + 3 + СТ + Н ± ЦС (1)

де Ц - ціна на обслуговування судна в порту;
k - поправочний коефіцієнт, що характеризує рівень якості наданих послуг;
З1 - розцінка на стоянку 1 м. яхти;
d - довжина яхти, м;
З2 - вартість спеціальних послуг;
З3 - вартість сервісних послуг;
СТ - страховий тариф;
Н - податки і збори;
ЦС - цінові знижки (надбавки) до ціни.

Поправочний коефіцієнт може приймати значення від 0 до 1, табл. 1 наведено можливі значення поправочного коефіцієнта.

Таблиця 1.

Значення поправочного коефіцієнта, що характеризує якість надаваних послуг у портах яхтових
Значення поправочного коефіцієнта Рівень якості надаваних послуг
k = 1,0 - високий рівень обслуговування;
- великий спектр спеціальних і сервісних послуг;
- є можливості для зимового зберігання яхт в критих эллингах
0,7 ≤ k < 1,0 - рівень обслуговування вище середнього;
- є можливість для поточного ремонтів та сервісного;
- спеціалізовані складські приміщення для зберігання запасних частин і такелажу;
- комплекс споруд для комфортабельного відпочинку екіпажів
0,5 ≤ k < 0,7 - середній рівень якості наданих послуг;
- є можливість для ремонту та заправки яхт;
- приміщення для короткочасного відпочинку екіпажу
0,5 ≤ k < 0,3 - рівень обслуговування нижче середнього;
- є підвід води і електрики;
- можливість дозаправки яхт

Цінові знижки з ціни рекомендується надавати у таких випадках:

- стоянки яхти більше 30 днів;
- якщо розмір яхти перевищує 35 м;
- постійним клієнтам;
- сезонні знижки.

Наявність ефективної стратегії ціноутворення є передумовою для створення цінового переваги, яке передбачає істотне відмінність процесу прийняття та реалізації цінового рішення кожного підприємства яхтової портової діяльності, для чого необхідні певні зміни в системі ціноутворення за такими напрямами, як:

1. Формування розуміння необхідності створення цінового переваги яхтового портового підприємства.
2. Створення системи моніторингу цінових процесів і поширення цінової інформації для підвищення ефективності процесу прийняття цінових рішень.
3. Обґрунтований відбір, постійне підвищення кваліфікаційного рівня працівників, організація і стимулювання ефективної роботи спеціалістів, відповідальних за прийняття і реалізацію конкретних цінових рішень за видами діяльності яхтових портів і марін.
4. Визначення системи показників ефективності ціноутворення та їх бажаних значень за видами діяльності і групами клієнтури. До таких показників слід віднести фінансові та нефінансові темпи зростання прибутку, коефіцієнти фактичної ціни, кількість та обсяги контрактів по наданим послугам і т.д.

Використання єдиної методики визначення вартості послуг, диференційована система надання знижок, облік у структурі ціни рівня якості надаваних послуг, орієнтація на світові розцінки, будуть сприяти збільшенню кількості власників яхт, які оберуть кримські яхтові порти в якості постійних місць базування для своїх яхт, і залучення нових споживачів у сферу яхтового туризму.

Джерела та література

1. Лебедєва О.В. Яхтові порти і марини в Європі і Росії / Лебедєва О.В. // Судноплавство. - 2004. - №7-8. - С.31.
2. Логунова Н.А Яхтовий туризм: теперішнє, майбутнє, проблеми / Логунова Н.А. / / Культура народів Причорномор'я. - 2007. - №112. - С.45-49.
3. Пономарьов О. Welcome, панове яхтсмени! / Пономарьов О. // Судноплавство. - 2006. - №9. - С.82-83.
4. Кибик О.М. Стратегічне ціноутворення в процесі реструктуризації морських торговельних портів/ Кибик О.М. // Зб. наук. праць. - К. : КУЕТТ, 2004. - С.48-59.
5. Кибик О.М. Проблеми цінової політики підприємств морського транспорту / Кибик О.М. // Матеріали 5 міжнар. науково-технічної конф. «АВІА-2004». - Т.5. - К : НАУ, 2004. - С.9-14.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.