Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МАРКЕТИНГ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

АНОТАЦІЯ

Туризм є однією з провідних і найбільш динамічних галузей світової економіки. У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні ВВП, створенню додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу.

Значення туризму як джерела валютних надходжень, розширення міжнародних контактів, забезпечення зайнятості населення постійно зростає.

Для успішного функціонування і задоволення попиту ринку необхідно використовує певні інструменти маркетингу.

Організації, що працюють у сфері туризму широко застосовують дослідження ринку і часто вдаються традиційним ринковим підходам, якими є дослідження ринку, сегментація ринку, позиціювання продукту, дослідження вимог клієнта і його поведінки.

Тема 1. Туризм як глобальне соціально-економічне явище сучасного світу

Економічні показники світової індустрії туризм. Перспективи туризму. Туристична та готельна діяльність. Туристичні маршрути.

Тема 2. Визначення ринку

Сегментація і позиціонування. Система "Євростиль". Цільові ринки. Суб'єкти ринку. Оптовий і роздрібний продаж турпродукту. Правила продажу турпродуктів.

Тема 3. Комунікативний комплекс

Маркетингові комунікації. Реклама. Просування туру. Продукту на ринку. Паблік рілейшнз. Персональні продажі.

Тема 4. Організація і планування туристичного бізнесу

Бізнес-планування. Прогнозування попиту. Сучасні інформаційні технології та конкурентоспроможність.

Туристична діяльність. Організація подорожей. Турагенти. Продавці, покупці та виконавці туристичних послуг. Договірні відносини між ними.

Тема 5. Туристські формальності

Паспорти, візи, митні правила. Валютний контроль. Безпека подорожей. Страхування при поїздках.

Тема 6. Державне регулювання туристської діяльності

Економічні та адміністративні механізми підтримки розвитку туризму. Стандарти туристичного обслуговування. Ліцензування туристичної діяльності.

Тема 7. Діловий туризм

Організація зустрічей, виставок, интентив-подорожей. Розміщення, транспорт і туристичні агентства в діловому туризмі. Ринок ділового туризму.

Тема 8. Моделі туризму в провідних туристський країнах і регіонах світу

Швейцарія. Австрія. Італія. Німеччина. Франція. Іспанія. Португалія. Великобританія. Країни Бенілюксу. Скандинавія. Східна Європа. Греція і Кіпр. США. Єгипет. Ізраїль. Туніс. Марокко. Канада і Мексика. Росія. Китай. Японія. Південна Корея. Південно-Східна Азія.

Тема 9. Туризм і екологія

Екотуризм. Екологічний менеджмент в туризмі. Соціальний туризм.

Тема 10. Релігійний і паломницький туризм

Форми релігійного туризму. Паломництво. Основні напрями релігійного туризму. Основні релігійні конфесії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дурович А.П. Копонов А.С. Маркетинг у туризмі. Уч. Пос. Мінськ: Экономпресс, 1998.
2. Ісмаєв Д.К. Основи стратегії і планування маркетинга в іноземному туризмі. - "Вища школа: по туризму і держ. госп-ву "Промінь" - М., 1994.
3. Папирян Г.А. Маркетинг в туризмі. М: "Фінанси і статистика", 2000.
4. Сьомін В.С. Організація міжнародного туризму. М: "Фінанси і статистика", 2000.
5. Маркетинг в туризмі.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.