Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Нєнно І.М.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.296-301.

Суттєві умови туристського страхування

страхування в туризмі У статті розглядаються питання страхового захисту подорожуючих. Систематизовані суттєві умови та виявлені особливості страхового покриття.

Ключові слова: страхування, страховий захист, моніторинг, страхове покриття, франшиза.

Постановка проблеми. Туристичне страхування є однією з найбільш розповсюджених страхових послуг у світі. Перспективи його розвитку, враховуючи постійно зростаючу кількість мандрівників, досить значні. Тому потрібен моніторинг якості страхових послуг з точки зору ефективності надання страхового захисту від’їжджаючим за кордон громадянам країни.

За результатами 2007 р., обсяги страхових премій страхування туристів зросли, порівняно з 2003 р., більше ніж у 4 рази [8, с. 41]. Сталий розвиток туристської галузі в Україні протягом останніх років та необхідність висвітлення питань взаємодії страхувальників із страховиками для укладення взаємовигідного договору туристичного страхування обумовили вибір цілі та завдань цієї статті.

Метою статті є побудова алгоритму відбору програми туристського страхування для подорожуючого. Мета дослідження зумовила перелік завдань, належних до вирішення для її досягнення. До них відносяться: огляд ринку страхування туристів України; виявлення особливостей та перешкод здійснення страхування туристів; окреслення перспектив розвитку ринку страхування туристів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням загальних процесів розвитку страхового ринку та управлінню страховими компаніями присвячені праці українських учених: В.Д. Базілевича, В.В. Гуменюка, С.С. Осадця, В.М. Фурмана [1-5]. В них теоретично обґрунтована сутність та значення страхування в сучасних економічних відносинах, підвищення платоспроможності страхових організацій, удосконалення вимог до створення і діяльності страхових організацій, подано теоретичний аналіз чинників та тенденцій розвитку національного страхового ринку. Проте все ще бракує спеціалізованих оглядів, у яких би вивчались особливості взаємних стосунків туристичних страхувальників та страховиків в Україні. Провідним вітчизняним дослідником цієї сфери є О. Охріменко, основні виклади наукових пошуків якої представлено в працях [6, 7].

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України (Держфінпослуг) [18], зростання основних показників діяльності страховиків за 2008 р. вказувало на збереження тенденцій щодо зростання ділової активності, порівняно з 2007 р. Кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 13,6%, договорів з юридичними особами - на 24,0 відсотки.

Загальна сума страхових премій, отриманих страховиками від страхування та перестрахування за 2008 р. становила 24 008,6 млн грн. Загальна (валова) сума страхових виплат за договорами страхування та перестрахування становила 7050,7 млн грн., з них страхувальникам фізичним особам було виплачено 3206,4 млн грн. (45,5%) та перестрахувальникам-резидентам - 504,6 млн грн. (7,2%).

Страхові виплати/відшкодування продовжили зростати більш прискорено, ніж страхові премії: валові страхові виплати/відшкодування зросли на 67,4%; валові страхові премії - на 33,3 %.

Аналогічно і по чистих преміях та виплатах: чисті страхові виплати зросли на 68,5%; чисті страхові премії - на 68,5 відсотка.

Незважаючи на песимістичні прогнози розвитку світової економіки загалом, та української зокрема, внаслідок системної фінансової кризи, за оцінками страховиків [12], потенційний ринок туристичного страхування в Україні становить 25 - 30 млн дол. на рік. Поки що це недосяжні цифри: 60 -70% ринку ще не освоєно.

Порядок надання та використання цієї страхової послуги регулюється Законами України “Про страхування” [10] та “Про туризм” [11]. Стаття 16 Закону України “Про туризм” передбачає, що страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок (медичне та від нещасного випадку) є обов'язковим і забезпечується суб'єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. Туристи вправі самостійно укладати договори на таке страхування. У цьому випадку вони зобов'язані завчасно підтвердити туроператору чи турагенту наявність належним чином укладеного договору страхування.

Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування. Інформація про умови обов'язкового страхування має бути доведена до відома туриста до укладення договору на туристичне обслуговування. Обов’язкове (медичне та від нещасного випадку) страхування здійснюється один раз на весь період туристичної подорожі.

За вимогою туриста туроператор чи турагент забезпечують страхування інших ризиків, пов’язаних із здійсненням подорожі. За бажанням туриста з ним може бути укладено угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з анулюванням договору на туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страхування для покриття витрат, пов'язаних з передчасним поверненням до місця постійного проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.

Стандартні страхові програми для виїжджаючих за кордон покривають, як правило, лише витрати на лікування, медичну евакуацію і перевіз тіла на батьківщину у разі фатального випадку. Вартість такого поліса на тиждень відпочинку коливається від 35 до 100 гривень при страховій сумі від 15 до 75 тис. євро. Дорожче (до 40 євро за тиждень) коштуватимуть більш повні страхові програми, які до всього іншого можуть забезпечити надання стоматологічної допомоги при різкому болі, надання юридичної допомоги в країні перебування або оплату візиту одного з близьких застрахованого, якщо він потрапив у клініку. Продавати дешеві страховки вигідно туристичним компаніям, бо це здешевлює вартість туру в цілому. Але для самого туриста дешевий поліс може виявитися недостатнім, оскільки має безліч виключень.

Найбільш повне страхове покриття включає такі послуги:

- амбулаторне медичне обслуговування, необхідне в результаті нещасного випадку або раптового захворювання;
- стаціонарне медичне обслуговування, необхідне в результаті нещасного випадку або раптового захворювання;
- у разі смерті - репатріація тіла в аеропорт постійного місця мешкання застрахованого, з яким є міжнародний зв’язок;
- пряма евакуація з необхідним медичним супроводом у лікарню, найближчу до аеропорту в країні постійного мешкання застрахованого;
- організація візиту і оплата прямого і зворотного квитка в економкласі для відвідин одним з найближчих родичів застрахованого;
- організація і оплата дострокового повернення неповнолітніх дітей застрахованого додому;
- оплата вартості послуг екстреної стоматологічної допомоги (у межах ліміту, передбаченого полісом);
- юридична допомога;
- за необхідності - послуги перекладача;
- допомога в пошуку зниклого багажу;
- автоассистанс (у разі аварії організація і оплата доставки застрахованого до місця мешкання в країні перебування).

Страхова сума встановлюється залежно від того, в якій країні діятиме поліс та може бути в межах від до 50 тис. дол. США (євро).

Вивчення Інтернет-ресурсів зі страхування та змісту офіційних веб-сайтів українських страховиків дає змогу систематизувати інформацію договору страхового покриття подорожуючого та порадити страхувальникам звертати увагу на особливості страхового договору.

Страхове покриття та виключення із страхових випадків. Іноді виявляється, що виплата не відбувається, якщо клієнт вживав алкоголь, лікувати зубний біль неможливо, оплата зворотного шляху потерпілого додому не входить у вартість поліса. Перевірте, чи покриває страховка оплату: послуг перекладача під час лікування; телефонних дзвінків у асистуючу компанію і страхову компанію; штрафних санкцій туристичної компанії через відмову подорожувати; евакуації на станції технічного обслуговування і ремонт автомобіля за кордоном. Трапляється, що у разі, коли лікування коштуватиме дорожче 500 євро, то перевищення витрат доведеться cплачувати страхувальнику завдяки обмеженню в полісі. Деякі страховики практикують урізані поліси без амбулаторного і стаціонарного лікування, передбачається тільки репатріація і реанімація.

Терміни та порядок повідомлення. Важливим моментом є вказаний в договорі термін та спосіб повідомлення страхової компанії про подію, яка має ознаки страхового випадку. Чи є ці терміни та умови такими, які реально можна виконати? Чи не ставить страховик страхувальника в умови, які заздалегідь ускладнюють процес підтвердження настання страхової події?

Вид страхового відшкодування. Компенсаційний вид відшкодування передбачає, що страхувальник при настанні страхового випадку самостійно оплачує всі витрати на медичну допомогу, а після повернення додому одержує компенсацію своїх витрат від страхової компанії. Сервісний вид відшкодування передбачає, що страховик забезпечить процес лікування і надання будь-якої іншої допомоги застрахованому, провівши оплату безпосередньо медикам у межах страхової суми.

Вид та спосіб калькуляції франшизи (у відсотках від страхової виплати чи страхової суми). Франшиза - це ціновий поріг, після якого починає діяти страхове відшкодування. Ретельно треба фіксувати суму франшизи, бо іноді виявляється, що досить вагома сума лікування виявилася меншою від франшизи. Якщо лікування коштує менше вказаної суми, туристу доведеться заплатити за нього самостійно. Франшиза буває двох типів (це треба уточнювати при оформленні страховки) - умовна і безумовна. Умовна означає, що витрати на лікування сплатять повністю, якщо його вартість перевищила суму франшизи. При безумовній у будь-якому випадку страхувальник сплачує лікарю при кожному випадку в межах суми франшизи, страхова компанія покриває лише те, що перевищує цю суму. Значення франшизи зрозуміле - таким чином страховик обмежує страхувальника в звертанні до лікаря з незначних питань. Оформляючи поліс, наполягайте на тому, щоб сума франшизи дорівнювала нулю.

Додаткове покриття полісу страхування. Такий поліс повинен включати обов'язкові стандартні опції: організацію і оплату амбулаторного і стаціонарного лікування, надання стоматологічних послуг (у межах ліміту, розмір якого звичайно обмежений), медичну евакуацію на батьківщину і репатріацію у разі смерті застрахованого. Такий страховий поліс покриває медичні витрати на надання допомоги унаслідок травм, одержаних під час заняття екстремальними видами спорту. Зараз багато страховиків ввели підвищуючі коефіцієнти на поліси для туристів, які планують займатися не тільки професійними, але і любительськими видами спорту, такими як бадмінтон, пляжний волейбол і навіть плавання. Якщо така активність не передбачена в договорі, страховик цілком може відмовити у виплаті, пославшись на те, що страховий випадок відбувся під час занять спортом.

Окрім медичного страхування компанії звичайно надають цілий спектр додаткових послуг, які також можуть бути корисні мандрівнику. Це транспортування дітей застрахованого додому в тому випадку, якщо вони залишаються без нагляду, візит родичів в лікарню до госпіталізованих людей, оплата телефонних переговорів, страхування від нещасного випадку (це не входить у базовий пакет), страхування багажу від втрати, відшкодування витрат на поїздку у разі неможливості виїзду за межу як через труднощі з візами, так і за сімейними обставинами. Останнім часом популярним стає юридичний поліс, за яким надають допомогу у разі проблем з поліцією, а також допомагають оформити позов, якщо турист вважає, що туристична компанія не виконала свої зобов'язання. В покриття можна також включати програму страхування багажу або ризик затримки рейса, а також ризик невиїзду за кордон.

Дії під час настання страхового випадку. Насамперед турист-страхувальник повинен зв'язатися з ассистанс-компанією, яка надає медичну допомогу застрахованим туристам (її номер телефону вказаний в страховці). По приїзду медиків необхідно буде показати поліс, щоб вони могли завести «файл» по даному страховому випадку, в якому указується номер поліса, страхова компанія, діагноз, перелік наданих послуг і їх вартість. До речі, страховики не радять звертатися в клініку без виклику асистуючої компанії. По-перше, в цьому випадку не гарантується якість лікування. По-друге, в полісі, як правило, існує обмовка, що якщо турист сам сплатив лікування, то він може розраховувати на відшкодування витрат тільки в тому випадку, якщо вони підтверджені документально.

Якщо турист звертається за медичною допомогою в ассистанс-компанію, то всі витрати на лікування нестиме ця компанія. До того ж страховик може контролювати якість і вартість наданих медичних послуг.

Перелік відмов у виплаті страхової компенсації. Такий перелік містить випадки, коли турист нехтував медичною допомогою, або необхідність надання медпослуг була викликана навмисними діями туриста, направленими на погіршення власного здоров'я, та явно створюючими ризик для життя (алкогольне, наркотичне, токсичне сп'яніння, суіцидальні спроби). Не відшкодує страховик і витрати на лікування хронічних і онкологічних захворювань. У цьому випадку туристу буде наданий тільки обсяг медичної допомоги, який зніме загрозу для життя клієнта. Витрати на планове лікування клієнтів також не відшкодовуються.

Проте відмови страховиків у виплаті компенсації туристам мають під собою підґрунтя, зумовлене тим, що страхування виїжджаючих за кордон посідає друге місце за популярністю у шахраїв, після автострахування. В цій сфері шахраюють частіше за все медики, наприклад, іноземні лікарі нерідко вступають у змову з керівниками туристичних груп. Останні збирають у туристів страхові поліси, а лікар на кожний з них виписує рахунки за ніби-то надані послуги. Після оплати лікар ділиться доходом з представником туристичної фірми.

Шахрайства туристичних компаній полягають й у тому, що вони підробляють пластикові картки страховиків, на яких повинна бути зафіксована вся необхідна інформація (номер поліса, телефон сервісної служби, відомості, які необхідно повідомити диспетчеру при настанні страхового випадку). Турфірма роздає клієнтам картки, повідомляючи, що поліс виписаний на групу і знаходиться у гіда. А насправді ніякого поліса немає. Якщо ж хтось з них за кордоном захворіє або одержить травму, то в сервісній компанії йому відповідають: "Даруйте, ви назвали неіснуючий номер поліса". Потім турфірма звичайно компенсує клієнту витрати на лікування. Але турист раз і назавжди робить для себе висновок, що страхування - це повна фікція, всі страховики - шахраї.

Менш популярні способи шахрайства - фальсифікація медичної документації для отримання виплат по страхуванню від нещасного випадку, інсценування смерті для отримання виплат по страхуванню життя, навмисні вбивства людей, застрахованих на користь злочинця. Основну ж небезпеку для страхових компаній представляють випадки змови між її представником і шахраєм.

Стрімка девальвація гривні й подорожчання медичних послуг у світі виллються в грудні-січні в підвищення вартості туристичних страховок. Страховики вже збільшили ціни на поліси на 20-25%, а в 2009 р., за прогнозами експертів, вони ще подорожчають. Але можливо, що навіть ці заходи виявляться недостатніми, і через зростання збитковості деякі страховики покинуть туристичний ринок. Головною причиною такого підвищеня є зменшення загальної кількості відпочиваючих, виїжджаючих за кордон, а також коливання валютних курсів. Страховики оплачують послуги ассистанса і медичних установ в іноземних валютах, а вартість поліса зафіксована в гривнях. Цього виявилося цілком достатньо для перегляду цінової політики страхових компаній. У разі подальшої девальвації гривні та подорожчання медичних послуг у світі фінансисти обіцяють і далі підвищувати тарифи.

Тим, хто має намір перебувати за кордоном більше 40 днів на рік, має сенс купувати мультиполіси туристичного страхування. Це дає змогу заощадити до 30% вартості полісу. На відміну від полісів, розрахованих на одну поїздку, мультиполіс виписується на строк до року, і його оформлення є обов'язковою умовою отримання мультивіз. Коштує такий поліс дешевше одноразового, а користуватися ним, не дивлячись на низьку ціну, можна набагато частіше. Іноді страховики просять повідомляти про кожну нову поїздку телефоном. Але така вимога висувається далеко не всіма компаніями, і санкцій за неповідомлення, звичайно, не передбачається. Однією з головних переваг мультистраховки для туристів є те, що період страхового захисту можна встановлювати, не прив'язуючись до конкретних дат.

Висновки:

1. Основними суттєвими умовами програми туристського страхування для потенційного клієнта страхової компанії стають:

- страхове покриття та виключення із страхових випадків; терміни та порядок
- повідомлення;
- вид страхового відшкодування;
- вид та спосіб калькуляції франшизи;
- додаткове покриття полісу страхування;
- дії страхувальника під час настання страхового випадку.

2. Основною порадою для потенційних страхувальників може бути самостійне підвищення власної страхової культури.
3. Корисними для страхувальників є електронні ресурси, які надають можливість дізнатися та порівняти умови страхування.
4. В Україні існують можливості порівняння страховиків, зокрема і за видами страхування, із використанням рейтингових даних Українського науково-дослідного інституту “Права та економічних досліджень “Insurance TOP”.
5. Серед обраних окремих видів туристичне страхування не представлене і включене до медичного страхування як складова [12]. Тому потенційним страхувальникам неможливо зробити об’єктивний висновок щодо досвіду страховиків саме в цьому виді послуг. Прикладом такого іноземного ресурсу є Інтернет-сайт - TravelInsurance (страхування подорожі) [13], який надає змогу страхувальникам порівняти вартість страхового туристичного полісу, обрати ризики та страхову суму, побачити відповіді на найбільш розповсюджені запитання.

Список використаних джерел

1. Базилевич В.Д. Страхування / В.Д. Базилевич; за заг. ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, КОО, 2008. - 1019 с.
2. Гуменюк В.В. Страхування діяльності туристичних підприємств / В.В. Гуменюк // Фінанси України. - 2004. - №4. - С.128-135.
3. Страхування: підруч. / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, В.Л. Бабко та ін. - К.: Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2002. - 599 с.
4. Фурман В.М. Аналіз основних тенденцій розвитку українського та світового страхового ринку / В.М. Фурман // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - Вип. №20. - К.: Київський нац. економічний ун-т, 2008. - С.357-362.
5. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія / В.М. Фурман. - К.: Київський нац. економічний ун-т, 2005. - 296 с.
6. Охріменко О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємстництво) / О. Охріменко. - К.: БІЗОН, 2008. - 414 с.
7. Охріменко О. Огляд ринку страхування туристів / О. Охріменко // Страхова справа. - 2009. - №1(33). - С.40-52.
8. Офіційний веб-сайт Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг: (Стан розвитку страхового ринку України) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/pidsumky_SK.pdf.
9. Гузек А. Страховий поліс - це реальний захист / А. Гузек // Дзеркало тижня. - № 44(723) - 2008. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3900/64766.
10. Про внесення змін до Закону України “Про страхування”: Закон України від 04.10.2001 р. №2745 - ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - №44. - Ст.1951. - С.1-29.
11. Про внесення змін до Закону України “Про туризм”: Закон України від 18.11.2003 р. №1282-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - №50. - Ст.2600. - С.34-55.
12. Незалежний рейтинг страховиків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://forinsurer.com/rating.
13. Інформаційний портал туристичного страхування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://travelinsurancecenter.com.

Статья посвящена вопросам страховой защиты туристов. Систематизированы существенные условия и выявлены особенности страхового покрытия.

Ключевые слова: страхование, страховая защита, мониторинг, страховое покрытие, франшиза.

In the article the travelers insurance coverage questions are considered. Basic conditions and peculiarities of the travelers insurance coverage are defined.

Keywords: insurance, scope of coverage, monitoring, insurance coverage, franchise.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.