Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
Про шенгенську візу до Португалії докладно у візовому центрі - business-viza.ru - швидке оформлення.

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Глава 2. Сутність і функції інноваційної діяльності

2.2. Види інновацій

Нововведення (інновації) можливі у всіх сферах діяльності людини. Виходячи з різноманітних можливостей, інновації різняться по сфері додатка, масштабами поширення і за характером.

По сфері додатка інновації підрозділяються на науково-технічні, організаційно-економічні, соціально-культурні й державно-правові.

За масштабами поширення розрізняють глобальні, національні, регіональні, галузеві і локальні (на підприємстві, в компанії) інновації.

По характеру вони можуть бути еволюційними й радикальними.

Еволюційні нововведення відбуваються безперервно і в своїй більшості є наслідком ідей і пропозицій, що надходять із сфери виробництва, збуту, споживання. Процес еволюційних нововведень цілком підпорядковується суспільним потребам, формується платоспроможним попитом і обмежується можливостями технологічного потенціалу тієї системи, в рамках якої він походить. Частота виходу на ринок з нововведеннями залежить від накопиченого емпіричного досвіду і знань. В результаті підвищуються можливості компанії по отриманню та аналізу інформації про переваги споживачів, сприйняття сигналів ринку, а накопичені знання дозволяють удосконалювати продукти і технології з допомогою інновацій.

Еволюційні інновації можна класифікувати за предметом програми, впливу на процес виробництва і діяльність компаній, а також за характером задовольняються. Традиційним підходом до типології нововведень по предмету програми є їх поділ на інновації-продукти та інновації-процеси.

Інновація-продукт - нововведення у вигляді принципово нового або вдосконаленого продукту, що просувається у формі товару на ринок. Найчастіше впровадження нового продукту буває пов'язано з освоєнням або створенням нових ринків.

Інновація-процес - це технічне, виробниче та управлінське вдосконалення, що знижує витрати на виробництво продукту. Інновація-процес може перетворитися в інновацію-продукт, якщо затребувана на ринку. Виділяють ще

інновацію-сервіс, пов'язану з обслуговуванням процесів використання продукту за межами підприємства (програмне забезпечення комп'ютерів).

До інновацій, впливає на процес виробництва і діяльність компаній на ринку, належать технологічні, виробничі, економічні, торгові, соціальні, правові, управлінські та інформаційні.

У сфері послуг інноваціями є принципово нові або значно вдосконалені методи виробництва і надання (обслуговування), які не можуть бути забезпечені колишніми виробничими методами. Це туристські, банківські, консалтингові послуги, інші сектори з орієнтацією на новітні інформаційні та комунікаційні технології.

Досить часто компанії вдаються до допомоги адаптивних інновацій, які є реакцією на нововведення, здійснені конкурентами, з метою пристосуватися до нової ситуації і забезпечити виживання компанії. Особливе місце займають псевдоінновації, що не призводять до зміни споживчих характеристик продуктів, а імітують їх.

До інновацій за характером задовольняються можна віднести нововведення, що створюють нові потреби, що розвивають існуючі.

Інновації можуть не тільки зберігати і вдосконалювати технологічні і ринкові можливості фірм, але і, як не дивно, їх руйнувати. Так звані архітектурні інновації іноді вимагають заміни існуючих технологій і продуктів, а також ринково-споживчих зв'язків. Інновації, які створюють для існуючих технологій і продуктів нові ніші на ринку, призводять до появи іншої категорії споживачів і руйнують сформовані ринкові зв'язку.

Радикальні нововведення не є реакцією на потреби ринку. Вони пов'язані насамперед з наукою, науковими відкриттями, проривними винаходами, які володіють певною незалежністю від суспільних потреб. Застосування радикальних нововведень означає розрив з попередніми тенденціями, відкриває нову загальну концепцію подальших удосконалень. Попит на них непередбачуваний із-за відсутності в момент їх появи досить чітких областей їх застосування. Серед радикальних нововведень виділяють базисні інновації на основі нових знань про природу матеріального світу. Вони є основою для формування нового технологічного укладу, визначають його структуру. Їх впровадження пов'язане з великими інвестиціями у формування нових галузей та напрямків розвитку. Тому на перших етапах освоєння базисних інновацій необхідна пряма і непряма державна

підтримка. Процес їх впровадження є тривалим та супроводжується значним ризиком. Радикальні інновації поділяють на кілька категорій. Насамперед це системні інновації, що забезпечують появу інших нововведень - поліпшують (приростають інновації). Через них забезпечується поширення принципово нової техніки і технології в різних сферах виробництва, що сприяє впровадження базисних інновацій. Такі інновації забезпечують важливі технічні поліпшення продуктів, технологічних процесів.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.