Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Глава 6. Інтелектуальна власність в інноваційних процесах

6.1. Людський фактор

Пункт 1 ст. 44 Конституції Російської Федерації встановлює, що "...кожному гарантується свобода літературного, художнього, наукового, технічного та інших видів творчості, викладання. Інтелектуальна власність охороняється законом". Стаття 138 Цивільного кодексу Російської Федерації гласить: "У випадках та порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами, визнається виключне право (інтелектуальна власність) громадянина чи юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування та ін). Використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, які є об'єктом виключних прав, може здійснюватися третіми особами тільки за згодою правовласника".

Під творчістю, творчим процесом розуміють розумову працю, спрямований на створення нових речей, які ніколи раніше не існували. Психологи вважають, що творчої особистості необхідні уява, натхнення, оригінальність мислення, вміння напружено працювати і міркувати, аналітичні здібності та ін Сьогодні творчий потенціал людини формують особисті здібності, інформатика, програмно-цільові методи та інноваційні технології.

В даний час дещо призабуті вже згадувані дослідження Й.Шумпетера про роль людського фактора. Він розробив складну модель людської поведінки і вважав, що підприємницька функція виконується індивідами в певному суспільно-ситуативному контексті. Згідно з соціологічним підходом, в рамках інституційного індивідуалізму людська діяльність частково обмежена і частково вільна.

При розробці нових видів продукту та бізнесу їх інституційними правами є патенти, надають власнику монополію на комерціалізацію певної технології у певній галузі протягом встановленого часу. Інші права на інтелектуальну власність пов'язані з авторством і його різновидами.

Пітер Ф.Друкер прийшов до висновку: "Працівники розумової праці володіють своїми засобами виробництва, тобто тими знаннями, які зберігаються в них в голові. Це абсолютно "портативний" і надзвичайно ємний вид основного капіталу. Оскільки працівники розумової праці володіють своїми засобами виробництва, вони дуже мобільні. Фігурально висловлюючись, працівники фізичної праці більше зацікавлені в роботі, ніж робота в них. Можливо, не про всіх працівників розумової праці можна сказати, що вони потрібні роботі більше, ніж робота їм. Але в переважній більшості випадків взаємини працівників інтелектуальної праці з організацією, що забезпечує їх роботою, характеризуються тим, що вони зацікавлені один в одному в рівній мірі".

На думку П.Друкера, продуктивність працівників розумової праці визначається шістьма факторами:

- ясністю виробничого завдання;
- їх особистої відповідальністю і незалежністю;
- включенням інноваційної діяльності в розумову роботу і виробниче завдання;
- постійним придбанням знань і навчанням колег;
- якістю розумової праці, а не його кількістю;
- бажанням працювати на свою організацію і перевагою цієї роботи всім іншим.

Мабуть, подальший розвиток цивілізації на нашій планеті піде в інтелектуально-гуманістичного напрямку. Це обумовлено обмеженістю матеріальних і сировинних ресурсів Землі для задоволення зростаючих потреб зростаючого населення в умовах екологічної безпеки. Існує нерозривний зв'язок інноваційних процесів і творчості. Так як знання є основним ресурсом в конкурентній боротьбі, то і навчання, що підтримує його довгострокову ефективність, перетворюється в одну з головних турбот господарюючих суб'єктів.

Нова модель гнучкої організації, що дозволяє використовувати знання і унікальні можливості кожного окремого працівника, отримала назву "індивідуалізованої корпорації". Вона діє і розвивається, спираючись на творчість обдарованих особистостей, яким створюються умови для розкриття і підвищення творчого потенціалу. В таких корпораціях превалює обстановка довіри, що виключає жорстке регламентування, яке гасить творчі пориви. Дисциплінуючим фактором є відповідальність творчої особистості за свої дії. Розширення кола повноважень і збільшення ступеня свободи працівників часом призводить до окремих помилок, але вважається, що витрати цих помилок менше прорахунків, неминучих при жорсткому командному управлінні.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.