Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
. Безкоштовні оголошення Донецька: робота Донецьк - подати оголошення!

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН
ПРО ОСНОВИ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральный Закон Об основах туристической деятельности в Российской Федерации
24 листопада 1996 року
N 132-ФЗ


Прийнятий Державною Думою 4 жовтня 1996 року
Схвалений Радою Федерації 14 листопада 1996 року

Справжній Федеральний закон визначає принципи державної політики, спрямованої на встановлення правових основ єдиного туристського ринку в Російській Федерації, і регулює відносини, що виникають при реалізації права громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства на відпочинок, свободу пересування та інших прав при здійсненні подорожей, а також визначає порядок раціонального використання туристських ресурсів Російської Федерації.

Глава I. Загальні положення

Стаття 1. Основні поняття

У цьому законі використовуються наступні основні поняття:

туризм - тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства (далі - громадяни) з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно - ділових, спортивних, релігійних і інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування;
- туристська діяльність - туроператорська і турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей;
- внутрішній туризм - подорожі в межах Російської Федерації осіб, які постійно проживають в Російській Федерації;
- туризм виїзний - подорожі осіб, що постійно проживають в Російській Федерації, в іншу країну;
- в'їзний туризм - подорожі в межах Російської Федерації осіб, що не проживають постійно в Російській Федерації;
- соціальний туризм - подорожі, субсидовані з коштів, що виділяються державою на соціальні потреби;
- самодіяльний туризм - подорожі з використанням активних способів пересування, організовувані туристами самостійно;
- турист - громадянин, який відвідує країну (місце) тимчасового перебування в оздоровчих, пізнавальних, професійно - ділових, спортивних, релігійних і інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в період від 24 годин до 6 місяців підряд або здійснює не менше однієї ночівлі;
- туристські ресурси - природні, історичні, соціально - культурні об'єкти, що включають об'єкти туристського показу, а також інші об'єкти, здатні задовольнити духовні потреби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил; туристська індустрія - сукупність готелів та інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів громадського харчування, об'єктів і коштів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного й іншого призначення, організацій, здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, а також організацій, що надають екскурсійні послуги і послуги гідів - перекладачів;
- тур - комплекс послуг по розміщенню, перевезенню, харчуванню туристів, екскурсійні послуги, а також послуги гідів - перекладачів і інші послуги, надані залежно від цілей подорожі; туристичний продукт - право на тур, призначене для реалізації туристу;
- просування туристичного продукту - комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристського продукту (реклама, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках; організація туристських інформаційних центрів із продажу туристського продукту, видання каталогів, буклетів тощо);
- туроператорська діяльність - діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем (далі - туроператор);
- турагентська діяльність - діяльність по просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана на підставі ліцензії юридичною особою або індивідуальним підприємцем (далі - турагент);
- послуги гіда - перекладача - діяльність професійно підготовленого фізичної особи щодо ознайомлення туристів з туристичними ресурсами в країні (місці) тимчасового перебування;
- туристська путівка - документ, що підтверджує факт передачі туристичного продукту;
- туристський ваучер - документ, що встановлює право туриста на послуги, що входять до складу туру, і підтверджує факт їх надання.

Стаття 2. Законодавство Російської Федерації про туристської діяльності

Законодавство Російської Федерації про туристської діяльності складається з справжнього Федерального закону, прийнятих відповідно до ним федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, регулюючі туристську діяльність, не можуть суперечити справжньому Федеральним законом і прийнятими відповідно до ним федеральних законів. Містяться в інших законах і нормативних правових актах норми, регулюючі туристську діяльність, не повинні суперечити цьому закону.

Глава II. Державне регулювання туристської діяльності

Стаття 3. Принципи державного регулювання туристської діяльності.

Держава, визнаючи туристську діяльність однією з пріоритетних галузей економіки Російської Федерації, сприяє туристської діяльності і створює сприятливі умови для її розвитку; визначає і підтримує пріоритетні напрямки туристської діяльності; формує уявлення про Російської Федерації як країні, сприятливою для туризму; здійснює підтримку і захист російських туристів, туроператорів, турагентів і їх об'єднань.

Стаття 4. Цілі, пріоритетні напрями і способи державного регулювання туристської діяльності.

Основними цілями державного регулювання туристської діяльності є:

- забезпечення права громадян на відпочинок, свободу пересування та інших прав при здійсненні подорожей;
- охорона навколишнього природного середовища;
- створення умов для діяльності, спрямованої на виховання, освіту та оздоровлення туристів;
- розвиток туристської індустрії, що забезпечує потреби громадян при здійсненні подорожей,
- створення нових робочих місць,
- збільшення доходів держави і громадян Російської Федерації,
- розвиток міжнародних контактів,
- збереження об'єктів туристського показу,
- раціональне використання природної і культурної спадщини.

Пріоритетними напрямами державного регулювання туристської діяльності є підтримка та розвиток внутрішнього, в'їзного, соціального і самодіяльного туризму.

Державне регулювання туристської діяльності здійснюється шляхом:

- створення нормативних правових актів, спрямованих на вдосконалення відносин у сфері туристської індустрії;
- сприяння в просуванні туристичного продукту на внутрішньому і світовому туристських ринках;
- захисту прав та інтересів туристів, забезпечення їх безпеки;
- ліцензування, стандартизації в туристській індустрії, сертифікації туристського продукту;
- встановлення правил в'їзду в Російську Федерацію, виїзду з Російської Федерації та перебування на території Російської Федерації з урахуванням інтересів розвитку туризму;
- прямих бюджетних асигнувань на розробку і реалізацію федеральних цільових програм розвитку туризму;
- створення сприятливих умов для інвестицій в туристську індустрію;
- податкового і митного регулювання;
- надання пільгових кредитів, встановлення податкових і митних пільг туроператорам і турагентам, що займається туристичною діяльністю на території Російської Федерації і приваблює іноземних громадян для заняття туризмом на території Російської Федерації;
- сприяння кадрового забезпечення туристської діяльності;
- розвитку наукових досліджень у сфері туристської індустрії;
- сприяння участі російських туристів, туроператорів, турагентів і їх об'єднань в міжнародних туристських програмах;
- забезпечення картографічною продукцією;
- іншими способами, застосовуваними в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Координацію туристської діяльності в Російській Федерації здійснює федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму.

Стаття 5. Ліцензування, стандартизація туристської індустрії, сертифікація туристичного продукту.

В цілях захисту прав та інтересів туристів здійснюються ліцензування, стандартизація туроператорської та турагентської діяльності, а також об'єктів туристської індустрії, сертифікація туристичного продукту.

примітка. Постановою Уряду РФ від 12.12.95 N 1222 затверджено Положення про ліцензування міжнародної туристичної діяльності.

Порядок видачі, умови дії, порядок призупинення і припинення дії ліцензії на здійснення туристської діяльності встановлюються законодавством Російської Федерації. Дані про туроператорів і турагентів, получившх ліцензії на здійснення туристської діяльності, вносяться до федерального реєстру туроператорів і турагентів. Відмова туроператора або турагента від обов'язкової сертифікації туристського продукту, негативний результат сертифікації туристського продукту, а також анулювання дії сертифіката відповідності тягнуть за собою призупинення або припинення дії ліцензії на здійснення туристської діяльності.

Глава III. Права та обов'язки туриста

Стаття 6. Права туриста

При підготовці до подорожі, під час його здійснення, включаючи транзит, турист має право на: необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, про релігійні обряди, святині, пам'ятники природи, історії, культури та інших об'єктах туристського показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища; свободу пересування, вільний доступ до туристським ресурсів з урахуванням прийнятих у країні (місці) тимчасового перебування обмежувальних заходів; забезпечення особистої безпеки, своїх споживчих прав і збереження свого майна, безперешкодне отримання невідкладної медичної допомоги; відшкодування збитків та компенсацію моральної шкоди у разі невиконання умов договору роздрібної купівлі - продажу туристичного продукту (далі - договір) туроператором або турагентом в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації; сприяння органів влади (органів місцевого самоврядування) країни (місця) тимчасового перебування в отриманні правової та інших видів невідкладної допомоги; безперешкодний доступ до засобів зв'язку.

Стаття 7. Обов'язки туриста

Під час здійснення подорожі, включаючи транзит, турист зобов'язаний: дотримуватися законодавства країни (місця) тимчасового перебування, поважати її соціальний устрій, звичаї, традиції, релігійні вірування; зберігати довкілля, дбайливо ставитися до пам'ятників природи, історії і культури в країні (місці) тимчасового перебування; дотримуватися правила в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування, виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, а також у країнах транзитного проїзду; дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки.

Стаття 8. Надання пільг окремим категоріям туристів

Окремим категоріям російських туристів держава в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації, надає пільги соціального характеру.

Глава IV. Особливості формування, просування і реалізації туристського продукту

Стаття 9. Формування і просування туристичного продукту

Туристський продукт формується виходячи з кон'юнктури туристського ринку або за конкретним замовленням туриста. Туроператор набуває права на послуги, що входять у тур, на підставі договорів з особами, які надають окремі послуги, або з туроператором з прийому туристів, забезпечує надання всіх видів послуг, що входять у тур. Конкретне замовлення туриста або особи, уповноваженої представляти групу туристів, на формування туристичного продукту туроператору оформляється у письмовій формі угоду, що має характер попереднього договору. При просуванні туристичного продукту туроператор і турагент несе відповідальність за достовірність інформації про туристському продукті в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Якщо письмова інформація про туристському продукті містить всі істотні умови договору, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації, справжнім Федеральним законом, і оформлена як пропозицію, з якого вбачається воля туроператора або турагента укласти договір на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться, така пропозиція визнається офертою (публічна оферта).

Стаття 10. Особливості реалізації туристського продукту

Реалізація туристичного продукту здійснюється на підставі договору. Договір укладається у письмовій формі і повинен відповідати законодавству Російської Федерації, в тому числі законодавства у сфері захисту прав споживачів. До істотних умов договору належать: інформація про туроператора або турагента (продавця), включаючи дані про ліцензію на здійснення туристичної діяльності, його юридичну адресу та банківські реквізити; відомості про туриста (покупця) в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту; інформація про туроператора, включаючи дані про ліцензію на здійснення туристичної діяльності, його юридичну адресу та банківські реквізити; достовірна інформація про споживчі властивості туристичного продукту, включаючи інформацію про програму перебування і маршрут подорожі, про умови безпеки туристів, про результати сертифікації туристського продукту; дата і час початку та закінчення подорожі, її тривалість; порядок зустрічі, проводів і супроводу туристів; права, обов'язки та відповідальність сторін; роздрібна ціна туристського продукту і порядок його оплати; мінімальна кількість туристів в групі, термін інформування туриста про те, що подорож не відбудеться через недобір групи; умови зміни і розірвання договору, порядок врегулювання виниклих у зв'язку з цим суперечок і відшкодування збитків сторін; порядок і терміни пред'явлення претензій туристом. Інші умови договору визначаються за згодою сторін. Турист має право вимагати від туроператора або турагента надання йому всіх послуг, що входять у тур, незалежно від того, ким ці послуги надаються. Кожна із сторін має право вимагати зміни або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору. До істотних змін обставин належать: погіршення умов подорожі, зміна термінів здійснення подорожі; недобір зазначеного в договорі мінімальної кількості туристів у групі, необхідного для того, щоб подорож відбулося; непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів; різка зміна курсу національних валют. Туроператор або турагент не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором, якщо доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили. Відшкодування збитків при розірванні договору здійснюється у відповідності з фактичними витратами сторін. При цьому сума, сплачена як відшкодування збитків, не може перевищувати два розміру вартості туристичного продукту. Претензії до якості туристичного продукту пред'являються туристом туроператору або турагенту в письмовій формі протягом 20 днів з моменту закінчення дії договору і підлягають задоволенню протягом 10 днів після отримання претензії. Конкретні умови подорожі, роздрібна ціна туристського продукту вказуються в туристській путівці, що видається туристу туроператором або турагентом. Туристська путівка є письмовим акцептом оферти туроператора або турагента на продаж туристського продукту і невід'ємною частиною договору, а також документом первинного обліку туроператора або турагента. Врегулювання взаєморозрахунків між туроператором або турагентом, що направляє туриста, і туроператором з прийому або особами, які надають конкретні послуги, що входять у тур, що здійснюється на підставі туристського ваучера. Додаткові вимоги до організації подорожей осіб з обмеженою дієздатністю встановлюються Урядом Російської Федерації.

Глава V. Об'єднання туроператорів і турагентів, об'єднання туристів

Стаття 11. Об'єднання туроператорів і турагентів

Туроператори і турагенти у цілях координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів можуть створювати об'єднання у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Стаття 12. Об'єднання туристів

Туристи в цілях реалізації права на відпочинок, свободу пересування та інших прав при здійсненні подорожей на основі спільності інтересів можуть створювати громадські об'єднання в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Діяльність об'єднання туристів може бути спрямована на організацію та сприяння розвитку самодіяльного туризму, просвітництво населення у сфері туризму, захист прав та інтересів туристів, формування громадської думки про діяльність організацій туристської індустрії і рішення інших завдань.

Глава VI. Туристські ресурси Російської Федерації

Стаття 13. Туристські ресурси Російської Федерації

Класифікація та оцінка туристичних ресурсів Російської Федерації, режим їх охорони, порядок збереження цілісності туристичних ресурсів Російської Федерації та заходи по їх відновленню, порядок використання туристських ресурсів Російської Федерації з обліком гранично припустимих навантажень на навколишнє природне середовище визначаються відповідно до законодавства Російської Федерації.

Глава VII. Безпека туризму

Стаття 14. Забезпечення безпеки туристів

Під безпекою туризму розуміються особиста безпека туристів, збереженість їх майна і нанесення шкоди навколишньому природному середовищу при здійсненні подорожей. Федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму інформує туроператорів, турагентів і туристів про загрозу безпеці туристів у країні (місці) тимчасового перебування. Засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є державні органи, негайно і безоплатно надають федеральному органу виконавчої влади у сфері туризму можливість публікувати інформацію про загрозу безпеці туристів. Туроператори та турагенти зобов'язані надати туристам вичерпні відомості про особливості подорожей, а також про небезпеки, з якими вони можуть зустрітися при здійсненні подорожей, і здійснити запобіжні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки туристів. Туроператори та турагенти зобов'язані негайно інформувати органи виконавчої влади та заінтересованих осіб про надзвичайні події з туристами під час подорожі, а також про не повернулися з подорожі туристів. Туристи, які передбачають здійснити подорож у країну (місце) тимчасового перебування, в якій вони можуть піддатися підвищеному ризику інфекційних захворювань, зобов'язані проходити профілактику відповідно до міжнародних медичних вимог.

Стаття 15. Спеціалізовані служби по забезпеченню безпеки туристів

Надання необхідної допомоги туристам, що зазнають лиха в межах території Російської Федерації, здійснюється спеціалізованими службами, що визначаються Урядом Російської Федерації.

Стаття 16. Захист інтересів російських туристів за межами Російської Федерації у випадках виникнення надзвичайних ситуацій

У випадках виникнення надзвичайних ситуацій держава вживає заходів щодо захисту інтересів російських туристів за межами Російської Федерації, в тому числі заходів для їх евакуації з країни тимчасового перебування.

Стаття 17. Страхування при здійсненні туристичної діяльності

У разі, якщо законодавством країни (місця) тимчасового перебування встановлені вимоги надання гарантій оплати медичної допомоги особам, які тимчасово перебувають на її території, туроператор (турагент) зобов'язаний надати такі гарантії. Страхування туристів на випадок раптового захворювання і від нещасних випадків є основною формою надання таких гарантій. Страховим полісом повинні передбачатися оплата медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування. Страховий поліс оформляється російською мовою і державною мовою країни тимчасового перебування. За вимогою туриста туроператор (турагент) сприяє в наданні послуг із страхування інших ризиків, пов'язаних із здійсненням подорожі.

Глава VIII. Міжнародне співробітництво

Стаття 18. Міжнародні договори Російської Федерації у сфері туризму

Правову основу міжнародного співробітництва в галузі туризму становлять міжнародні договори Російської Федерації, що укладаються у відповідності з Федеральним законом "Про міжнародні договори Російської Федерації".

Стаття 19. Представництво федерального органу виконавчої влади у сфері туризму за межами Російської Федерації

В цілях просування туристського продукту на світовому туристському ринку федеральний орган виконавчої влади в сфері туризму створює представництва за межами Російської Федерації. Порядок створення, діяльності і ліквідації зазначених представництв визначається Урядом Російської Федерації відповідно до міжнародними договорами Російської Федерації.

Глава IX. Прикінцеві положення

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про туристської діяльності

Порушення законодавства Російської Федерації про туристської діяльності тягне за собою відповідальність згідно з законодавством Російської Федерації.

Стаття 21. Про набрання чинності справжнього Федерального закону

Справжній Федеральний закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Стаття 22. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим законом

Запропонувати Президенту Російської Федерації і доручити Уряду Російської Федерації привести свої нормативні правові акти у відповідність із цим законом.

Президент Російської Федерації
Б. ЄЛЬЦИН
Москва, Кремль.
24 листопада 1996 року.
N 132-ФЗ


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.