Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Папирян Г.А. Менеджмент в індустрії гостинності (готелі та ресторани)

Частина 1. Менеджмент в підприємствах індустрії гостинності

Глава 5. Управління фінансами

5.3. Інвестування капіталу

Індустрія гостинності є дуже капіталомістким галуззю з-за високої вартості нерухомості та обладнання. Капітал залучається на довгий період і повертається дуже повільно. Зокрема, структура інвестицій у цьому секторі схожа на інвестиції у промисловість, що вимагає великих витрат.

Готельний і транспортний сектори вимагають великих початкових інвестицій для забезпечення фізичних елементів туристського продукту (наприклад, готель, літаки). Їх інвестиції окупаються тільки через кілька років. Туроператори і в меншою мірою турагенти вимагають великої кількості обігових коштів для оплати послуг готелів, транспортних компаній та ін перед туристським сезоном. Капітал тут зв'язується на короткий проміжок часу і часто використовується для спекуляцій на валютному ринку. А на висококонкурентному ринку, де комісійні винагороди маленькі, скажімо, як у Великобританії, курси валют можуть визначати, чи буде сезон успішним.

Так як у створенні продукту індустрії гостинності беруть участь різні її сектори, то компанії одного сектора мають інтерес у фінансуванні інших структур. Наприклад, туроператори можуть фінансувати розвиток готельних комплексів на курортах, куди вони відправляють своїх клієнтів. Авіакомпанії можуть гарантувати фінансову безпеку туроператорів, які широко використовують їх послуги.

Діяльність багатьох компаній в індустрії гостинності є трудомісткою. Складно адаптувати виробництво своїх послуг до флуктуацій попиту. Більш того, операційна вартість значно залежить від того, як продається продукт.

Існують дві групи труднощів для компаній:

вибір методу прийняття по інвестуванню і критерії інвестування;
вибір засобів для інвестування.

Якщо компанія приймає рішення інвестувати свої основні активи, то важливо, щоб рішення пасувало до її комерційним інтересам. Хоча в першу чергу комерційний інтерес компанії полягає у забезпеченні вигідною віддачі для своїх власників або акціонерів, важливо також дотримання інтересів інших інвесторів, позикодавців, робочої сили, уряду і суспільства в цілому. При інвестування капіталу дуже важливе місце займає питання інформаційного забезпечення. Необхідна інформація для прийняття рішень по інвестиційним проектів, зокрема, залежить від того, які фінансові цілі переслідує компанія:

1. Який чистий прибуток буде давати проект після втілення його в життя?
2. Чи буде проект забезпечувати той середній рівень віддачі від інвестицій, який перевищує мінімально доступний рівень, необхідний власниками?
3. Як швидко інвестиції будуть окупатися?
4. Буде інвестування забезпечувати поповнення обігових коштів?

Для знаходження відповідей на ці питання збирається наступна інформація про інвестиційних проектах:

1. Вартість капіталу в початку інвестування
2. Додаткові доходи, пов'язані з проектом
3. Додаткові витрати, пов'язані з проектом
4. Можливе скорочення додаткових витрат
5. Рівень віддачі, визначений власниками і менеджерами.
6. Втрати від невикористання альтернативних можливостей вкладення капіталу.

Збір інформації - це обов'язок комітету з фінансового планування. Його обов'язком є також знаходження альтернативних шляхів досягнення цілей компаній. У свою чергу перший етап фінансового планування - це оцінка початкових витрат. Необхідна сума для інвестицій видобувається з допомогою тендерів.

У період життєвого циклу проекту додаткові доходи вилучаються з самих інвестицій, які оцінюються ретельним чином. Сам процес оцінки починається з оцінки отриманих доходів від інвестицій основного капіталу. Цю інформацію оцінюють експерти, а також персонал з виробництва та персонал продажу та маркетингу. Також оцінюють витрати на обладнання та приміщення або можливу економію, яку можна отримати з допомогою правильного вибору альтернатив. Наприклад, під час купівлі обладнання звертають увагу на економію, пов'язану з купівлею пального або з оплатою праці.

Також важлива оцінка норми віддачі для довгострокових інвесторів. Це робиться з допомогою визначення кількості, виду та вартості фінансів, вкладених в бізнес. Далі визначають, яку частину фондів взяти позику і за якою ставкою? Яка частина капіталу інвестована акціонерами та яка мінімальна віддача очікується?

Для опису методів інвестування, визначення його результатів береться зазвичай одна ситуація і кожну альтернативну ситуацію порівнюють з нею

Для великих проектів така оцінка ще більш важлива тому, що ризик провалу тут більш великий. Таким чином, альтернативно формується капітал компанії для задоволення першочергової вимоги акціонерів отримати найбільшу прибуток.

Сучасна фінансова теорія для оцінки ризику застосовує так звану "модель оцінки фінансових активів. Цей метод визнає, що інвестиції будуть допускати два різного виду ризику: систематичний ризик, який відноситься до всієї економічній системі, і несистематичний ризик, який пов'язаний тільки з проектом. Теорія припускає, що інвестори повинні лише чекати від сверхотдачу систематичного ризику, так як іншого ризику можна уникнути. Так, важливим є систематичний ризик і чутливість до ризику компанії вимірюється з допомогою ринкового коефіцієнту р

Звідси

Показник Yf повинен бути еквівалентним прибутковості від інвестицій в державні цінні папери, а різниця YM - Yf спостерігається між 8-9%, Рм - для проекту не може бути визначена безпосередньо, але прогнозований результат з певною точністю може бути отриманий з коригування даних минулого періоду.

Звідси обчислюється очікуваний рівень прибутковості (віддачі) або мінімальна допустима рентабельність інвестицій. Остання може виявитися просто вартістю, призначеної банком, або вартістю іншого позики. Після встановлення мінімально допустимої рентабельності відбувається оцінка з використанням прийомів оцінки інвестицій, які намагаються відбирати відповідні інвестиційні проекти з прибутковістю, що перевищує мінімально допустиму рентабельність інвестицій. Одним з вищевказаних прийомів є прийом дисконтованого потоку фінансових засобів з використанням показників чистої поточної вартості (ЧТС) і внутрішньої норми рентабельності (ВНР). Базується на показнику ЧТВ прийом ґрунтується на простому принципі, що без урахування інфляції гроші, отримані сьогодні, мають більше ціни, ніж ті, що будуть отримані пізніше, із-за скорочення можливостей для інвестування та внаслідок втрати інтересу з боку інвесторів внаслідок пізнього повернення вкладених грошей.

Прийом ЧТВ оцінює і значущі майбутні двосторонні потоки фінансових коштів, а також конвертує їх в існуючих еквівалентних цін. У випадках з малими ризиками приймаються ті схеми, які мають позитивне значення ЧТВ, бо вони збільшують добробут фірм.

Складність цього прийому полягає у визначенні того, який саме рівень дисконту використовувати, але цю проблему можна пом'якшити за допомогою моделі оцінки фінансових активів, описаної вище.

Прийом оцінки інвестицій з допомогою показника ВНР теоретично непредпочтителен по відношенню до прийому з використанням показника ЧТВ, але має застосування. А іноді йому віддається перевага, так як він відображає картину прибутковості для проекту, яка легко видається менеджерам і легко сприймається ними. ВНР - це норма внутрішньої рентабельності інвестицій, точніше, дисконтний коефіцієнт, який при визначенні теперішньої вартості майбутніх грошових потоків дає чисту текучу вартість, що дорівнює нулю, тобто при цьому дисконтні надходження і вибуття грошових коштів рівні.

Ризик може бути розрахований так само, як і для ЧТВ, з допомогою застосування моделі оцінки фінансових активів для оцінки мінімально допустимої рентабельності інвестицій, яка в даному випадку повинна бути мінімальною ВНР, отриманої від проекту.

Іншим прийомом оцінки інвестицій є недисконтный прийом потоку фінансових коштів, який грунтується на показниках облікової норми прибутку (УНП), терміну окупності та коефіцієнта рентабельності. Останні в свою чергу ігнорують тимчасову вартість грошей.

Облікова норма прибутку порівнює середній річний дохід, отриманий від проекту, з кількістю грошей, інвестованих в проект, і виражається у відсотках:Цей показник суттєво залежить від способів урахування прибутковості вкладеного капіталу і легко сприймається. Основа методу полягає в тому, що всі доступні проекти повинні призводити прибутковість до певної мети. Проте він базується на обліку доходу і є чутливим до способів виміру прибутку, тому в цілому не може бути послідовним.

Ще один показник, а саме показник строку окупності, оцінює тривалість часу, при якій проект повертає вкладені інвестиції. Фірма може обмежити строк для окупності, а проекти, які не можуть забезпечити це, можуть бути відкинуті. Метод, що використовує цей показник, сильно відрізняється від тих, які робляться з урахуванням тієї обставини, що прискорення окупності первісних інвестицій пов'язане з найменшими ризиками. Це легко сприймається і популярний прийом, але ігнорує деякі потоки грошових коштів, які акумулюються після періоду окупності. Цей прийом стає найбільш доречним, коли капітал обмежений або проекти є предметом високого ризику, як, наприклад, розвиток у політично-нестабільній середовищі.

І нарешті, коефіцієнт рентабельності визначає відношення загальної поточної вартості майбутніх надходжень грошей до початковим вкладенням коштів. Перевага методу, що використовує цей коефіцієнт, полягає в його незалежності від обсягу проекту

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.