Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Савченко О.Ф., Писаренко Л.Ю.
Вісник Донецького національного університету.
2009. - Серія: Економіка і право. - Випуск 1. - С.342-347.

Аналіз тенденцій ринку туристичних послуг в умовах економічної кризи

Постановка проблеми. Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах перетворилася на індустрію, що бурхливо розвивається. В даний час кожне 7-е робоче місце в світі доводиться на туристичний бізнес. За прогнозами ВТО, до 2020 р. кількість міжнародних туристичних прибутків складе 1,6 млрд., тобто в 3 рази перевищить показники 2000 р. Щоденні витрати туристів, виключаючи авіаперевезення, виростуть до 5 млрд. дол. в день.

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави. Однак, у зв’язку з економічною кризою ці процеси можуть загальмуватися, ще не розпочавшись.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукових статей з даної тематики ще немає, оскільки не було передумов для проведення таких досліджень. Однак проблемам туризму, як економічному явищу, дійсно присвячено багато публікацій. Серед науковців, що вивчають цей напрямок Вітавська Г.П., Гулевська Н.М., Розметова О.Г., Туткало В.М. та багато інших.

Виділення невирішеної проблеми. Зараз в туризмі існують дві тенденції: схильність до впливу зовнішніх економічних і політичних факторів та здатність до швидкого відновлення своїх об’ємів в несприятливій обстановці. Нестабільність на світових фінансових ринках призвела до деяких змін у відпускних звичках туристів. Правомірно зробити висновок про те, що необхідно досліджувати особливості туризму саме в період фінансової кризи, оскільки це економічне явище вплинуло на всі сфери життя (і відпочинок в тому числі).

Мета наукової статті. Розглянути тенденції ринку туристичних послуг в умовах економічної кризи

Результати дослідження. Глобалізація всесвітніх господарських зв’язків є однією з головних тенденцій розвитку сучасності. Одним із проявів процесу глобалізації світової економіки є динамічний розвиток міжнародних ринків послуг, зокрема туристичних. Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, що в багатьох країнах перетворилася на індустрію, яка бурхливо розвивається. За різними оцінками, на туристах бізнес щорічно заробляє приблизно 700 млрд. дол. США, а згідно прогнозів експертів Світової туристичної організації, до 2020 р. ця сума мала б вирости у три рази. Проте у кінці 2008 р. галузь суттєво підкосила економічна криза. Якщо протягом останніх п’яти років зростання світового туристичного ринку стабільно складало 4-5%, то наступного року оборот ринку збільшиться в найкращому разі на 0,5%, прогнозують у Всесвітній раді з подорожей і туризму (WTTC). Хоча ще в середині 2008 р. експерти WTTC прогнозували, що глобальна туристична індустрія зросте на 4,5%.

Зниження попиту на організований відпочинок і збільшення витрат туристичних операторів уже призвели до банкрутства кількох великих туристичних компаній у світі. У вересні 2008 р. про припинення роботи оголосив третій за розміром національний туроператор Великої Британії XL Leisure Group. Трохи пізніше стало відомо про банкрутство ще однієї британської компанії K&S Travel, відомої також як Travel Turkey. Пішов з туристичного ринку і російський представник британської турфірми Libra Holidays.

Безперечно, економічна криза вплинула і на український ринок туристичних послуг, що протягом останнього часу щорічно збільшувався на 20-30%. У 2006 р. його обсяг склав приблизно 900 млн. дол. США, а в 2007 р. збільшився до 1,5 млрд. дол. США. Ще три роки назад ця цифра ледве досягала 500 млн. дол. США.

У 2008 р. динаміка в’їзного туризму в Україні ще зберегла тенденцію до зростання, у виїзному ж туризмі вже спостерігається значний спад (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка в’їзного та виїзного туризму в Україні (за даними Державного комітету статистики України)
Рік Кількість іноземних громадян,
які відвідали Україну
Кількість громадян України,
які виїжджали за кордон
2004 15629213 15487571
2005 17630760 16453704
2006 18935775 16875256
2007 23122157 17334653
2008 25449078 15498567

Структура в’їздного туризму була в 2008 році наступною (табл. 2).

Таблиця 2

В’їзд іноземних громадян в Україну за метою поїздки, у 2008 році
Кількість іноземних громадян, які в’їхали в Україну, усього

25449078

Із них - за метою поїздки:
службова, ділова, дипломатична 1048370
туризм 1693348
приватна 22290975
навчання 65224
працевлаштування 11987
імміграція (постійне місце проживання) 27842
культурний та спортивний обмін, релігійна, інша 311332

Як бачимо з таблиці 2, туризм займає другу позицію в загальній структурі цілей в’їзду іноземних громадян на територію України після приватної.

Кількість в’їзних (іноземних) туристів, обслугованих ліцензіатами протягом І півріччя 2008 року, становила 245,5 тис. осіб, що більше на 48,5 тис. осіб або на 25 %, ніж у І півріччі 2007 році.

Збільшення кількості обслугованих в’їзних туристів спостерігається в регіонах: Волинському (на 54%), Донецькому (на 89%), Херсонському (на 52%), Івано-Франківському (у 8 раз), Сумському, Тернопільському та Хмельницькому.

Найменша кількість іноземних туристів обслуговано в Луганській (39 особи або 0,03 % від обсягу по Україні), Сумській (83 осіб або 0,04 % від обсягу по Україні), Тернопільській (99 осіб або 0,07 % від обсягу по Україні) областях. В Житомирській області жодного іноземного туриста не обслужили. Також дуже низький цей показник в Київській (134 особи або 0,05 %), Кіровоградській (237 особи або 0,1 %), Хмельницькій (877 осіб або 0,4 %), Донецькій (945 особи або 0,4 %), Полтавській (445 осіб або 0,2 %), Черкаській (449 особа або 0,2 %).

Традиційно 80 % іноземних туристів припадає на 4 регіони: м. Київ (57 %), АР Крим (12 %), м. Севастополь (9 %), Одеську область (4 %).

Обсяг послуг, наданих суб’єктами туристичної діяльності протягом І півріччя 2008 року становив 3,2 млрд. грн. і збільшився на 62 % або на 1,2 млрд. грн. порівняно з І півріччям 2007 роком.

Зростання обсягу послуг зареєстровано не у всіх областях України, а найбільш суттєве забезпечили ліцензіати регіонів: Житомирського в 2,8 рази або на 7,1 млн. грн., Івано-Франківського в 2,6 рази або на 43,7 млн. грн., Київського в 2,5 рази або на 17,7 млн. грн. та у Дніпропетровського в 2,2 рази або на 100,8 млн. грн., Сумського в 2 рази або на 4,5 млн. грн. та в м. Києві в 1,7 раз або на 855,8 млн. грн.

Приріст обсягів наданих послуг наявний в регіонах: Волинській області (на 6,9 млн. грн. або + 96 %); Чернігівській області (на 4 млн. грн. або + 57 %);Закарпатській області (на 7,4 млн. грн. або + 64 %); Харківській області (на 24 млн. грн. або + 57 %); Запорізькій області (на 13 млн. грн. або + 55 %).

Зменшення обсягів наданих послуг спостерігається лише в Одеському регіоні (на 24 % або на 19,9 млн. грн.).

Прогнозувати ж обороти ринку на наступний рік не береться жоден оператор, але всі погоджуються в одному: у 2009 р. відпливу туристів не уникнути. Фінансова криза змінила ставлення українців до відпочинку. Серед клієнтів туркомпаній відбулася своєрідна ротація. Ті, хто мав намір поїхати за кордон, забрали документи, ті, хто не планував відпочинку, бронюють тури. До чого все це приведе, поки що не зрозуміло. Можна сказати одне: коли у країні немає стабільності, кількість замовлень помітно зменшується. В Україні різкий спад почався у жовтні 2008 року. Якщо ситуація в країні не стабілізується, кількість замовлень і далі скорочуватиметься.

Через невпевненість у своєму майбутньому люди не поспішають купувати тури. Також позначилося підвищення курсу євро і долара: оскільки ціни наведені у валюті, вартість путівок у гривні підвищилася. Найбільше подорожчання торкнулося турів до країн, що працюють із доларом. Передусім це Єгипет, країни Південно-Східної Азії, Північноамериканський континент.

Якими будуть ціни 2009 року, зараз прогнозувати складно. Усе залежить від ситуації на валютному ринку, політичного та економічного становища в країні. Вважаємо, що попит на масові тури трохи знизиться, але не глобально. Навіть сьогодні важко знайти гарячу путівку, наприклад, до Єгипту.

Економічна криза значно посилить слабкі сторони та загрози й обмежить можливості розвитку туристичного бізнесу в Україні.

Турфірми втрачають гроші на курсовій різниці. Ввечері тур клієнтові продаються за одним курсом, а вранці перераховуються гроші партнерам уже за іншим, вищим. Як наслідок - надавання послуг в нуль. Єдиний виняток - компанії, які приймають в Україні іноземців. Фірми, що працюють на в’їзд, виграють, коли гривня девальвує. Турфірми розплачуються з українськими постачальниками послуг (готелі, транспорт) у гривнях. Закордонним партнерам продають продукт у доларах. Якщо курс долара падає, фірми втрачають, якщо зростає - заробляють більше. В умовах дешевої гривні Україна стає привабливішою для іноземних туристів. На обсяг в’їзного турпотоку в конкретну країну впливають місцеві курси валют Якщо в Європі курс долара падає, а євро - зростає, американцям невигідно їхати у Старий Світ. Коли у 2005 році долар в Україні подешевшав, це помітно вдарило по турпотоку із США. У жовтні американська валюта в нашій країні різко подорожчала, тому поки що відпливу іноземних туристів я не спостерігаю. Проте якщо у світі триватимуть масові звільнення, його не уникнути.

За оцінками директора з туризму компанії Pan Ukraine, найбільший спад спостерігається по наймасовіших напрямах, зокрема по Єгипту - реалізація путівок впала на 40%. Деякі українці дійсно зіткнулися з економічними труднощами, наприклад втратили роботу. Але навіть ті, у кого гроші поки є, не поспішають витрачати їх на відпочинок, а

відкладають про чорний день. Туризм вельми чутливий до нестабільності в країні, тому поки ажіотаж навколо кризи не стихне, на відновлення подорожей розраховувати не варто. Фінансова криза примусила рахувати гроші і заможних громадян. Якщо минулого року туристи зупинятися переважно в готелях чотири - п’ять зірок, то зараз частіше питають готелі класом нижче.

Насамперед фінансові проблеми виникнуть у невеликих агенцій та операторів. З одного боку, маленьким компаніям простіше пережити фінансові труднощі, адже вони не формують великі групи туристів, несуть меншу відповідальність перед клієнтами. Але з іншого - туристи вибиратимуть надійніші компанії, які у всіх на вустах. Тому в кінцевому підсумку більше постраждають маленькі агенції. Позитивною стороною є те, що в такий спосіб відбудеться чистка українського туристичного бізнесу, адже зараз на ринку чимало непрофесійних невеликих туркомпаній.

Певних змін має зазнати і структура туризму в Україні в бік збільшення частки внутрішнього туризму. Це пов’язано як зі зменшенням доходів українців, так і з ускладненим візовим режимом. Саме з останнім пов’язували свої сподівання минулого року власники гірськолижних курортів у Карпатах. Вони розраховували, що частина наших співвітчизників, які раніше надавали перевагу східноєвропейським лижним трасам, цього року зупинять свій вибір на українських Карпатах. Однак варто враховувати, що курорти Польщі чи Словаччини залишаються доступнішими за ціною, ніж вітчизняні, маючи при цьому набагато вищий рівень сервісу. Схожа ситуація спостерігається і з Кримом.

Останніми роками все більше українців надавали перевагу Туреччині або Єгипту, де отримували належний рівень сервісу.

Щоб виявити основні напрями впливу економічної кризи на туристичний ринок України, подамо його стислу характеристику, зведену до SWOT-таблиці (табл. 3).

Таблиця 3

Основні напрями впливу економічної кризи на туристичний ринок (в формі матриці SWOT) *
Сильні сторони Слабкі сторони
1. Сприятливе геополітичне положення України.
2. Можливості для розвитку всіх видів туризму.
3. Щорічне зростання ринку.
4. Збільшення конкуренції туристичних операторів.
5. Значний розвиток культури відпочинку українців.
1. Великі іноземні компанії не розглядають Україну як стратегічний ринок через його порівняно невеликий обсяг.
2. Повільні темпи зростання інвестицій у розвиток туризму.
3. Відсутність бюджетного фінансування важливих для розвитку туристичної і курортної сфер України заходів.
4. Низький рівень інформаційних технологій в Україні.
5. Значні труднощі для українців, пов’язані з отриманням візи.
6. Невідповідність між ціною і якістю українських туристичних послуг.
7. Залежність від економічної ситуації, погодних умов.
Можливості Загрози
1. Прихід до України європейських операторів, що
призведе до зниження ціни та збільшення ємності ринку.
2. Інвестування в розширення туристичного бізнесу.
3. Розвиток різноманітних напрямів туризму (екстремальний, історико-культурний, науковий, діловий, подієвий).
4. Розширення туристичних маршрутів під впливом зміни вподобань українців та втрати популярності масових напрямів.
5. Вдосконалення системи маркетингу в туристичній сфері, введення програм лояльності.
6. Швидке зростання бази міні-готелів.
7. Вдосконалення інформаційної системи в туризмі.
1. Несприятлива економічна ситуація.
2. Збільшення ціни на туристичні послуги, зменшення попиту.
3. Зменшення варіантів для населення із середніми доходами.
4. Відмова від туристичного відпочинку.

* складено авторами

Слід зазначити, що туризм невід’ємний від культурної сфери, і його розвиток значно вплине на становище інших галузей. Так, культурний туризм може стати джерелом фінансових надходжень для відновлення, заощадження матеріальної і нематеріальної культури. У ряді країн такі надходження вже перевищують бюджетні витрати на ці цілі з боку урядів і асигнування місцевих адміністрацій. Туристи складають значну частину публіки на культурних заходах: театральних, музичних, танцювальних і кінофестивалях, національних карнавалах. Широко відвідуються туристами виставки, без чого, наприклад, багато народних ремесел та місцевих традицій залишалися б у забутті, як і витвори великого мистецтва. У прямій залежності від туристичних відвідин знаходиться розквіт або занепад музейної справи. Партнерство цих сфер забезпечує збереження культурного фонду країни, що у свою, чергу робить її привабливішою для туристів.

Висновки та пропозиції. Відповідно до проблем туристичного бізнесу України та їх загострення в умовах економічної кризи можна запропонувати деякі кроки для пожвавлення цієї сфери:

- вдосконалення нормативно-правової бази туристичної та курортно-рекреаційної галузі;
- створення стратегії розвитку курортів;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури;
- створення належних умов для розвитку іноземного та внутрішнього туризму, зокрема, через розвиток окремих туристичних центрів;
- сприяння розвитку готельного бізнесу, підвищення якості послуг, що надаються;
- належний облік туристичних ресурсів України, забезпечення їх раціонального використання та охорони;
- дослідження туристичного ринку, підготовка і поширення інформації про туристичні можливості України;
- представлення країни у міжнародних туристських організаціях і на міжнародних туристичних заходах;
- забезпечення стимулювання розвитку туризму в економічно депресивних регіонах, сприяння створенню робочих місць у туристичній сфері;
- забезпечення створення безпечних умов для туристичних подорожей та ін.

Список джерел

1. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 рр.: Постанова КМ України від 29 квітня 2002, №583.
2. Гулевська Н.М. Передумови формування стійкого туризму // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2007. - № 2. – С. 130-134.
3. Лендєл О.Д. Основні напрямки розвитку туристичної інфраструктури регіону // http://infotour.in.ua/statti_ukr/lendel.htm
4. Розметова О.Г. Створення умов інвестиційної привабливості розвитку санаторно-курортних послуг // Економіка та держава. - № 2. – 2008. – С. 64-67.
5. Туткало В.М., Вітавська Г.П. Стратегія розвитку готельного бізнесу в Україні // Економіка та держава. - № 4. – 2007. – С. 43-44.
6. www.tourism.gov.ua
7. http://tour-industry.com.ua/

РЕЗЮМЕ

В статье анализируется состояние развития туристической отрасли Украины в период экономического кризиса.

SUMMARY

The problems of the development of the tourisms in Ukraine at the period of the economic crisis are opened in the article.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.