Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Шевчук Л.Є.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №232. - С.90-93.

Автоматизація діяльності туристичної фірми

Автоматизация деятельности туристической фирмы Туристична індустрія на сучасному етапі виявляє високий динамізм розвитку і є третьою по прибутковості галуззю світової економіки. У сфері послуг туристичне господарство становить приблизно 30% світової торгівлі і близько 7% світових капіталовкладень [8]. Щорічне зростання інвестицій в індустрію туризму становить близько 35%. Незважаючи на поточну нестабільність, туристичний потік в світі за перші вісім місяців 2011 року зріс на 4.5% і в цілому за рік досяг 980 млн. туристів, що на 29 млн. більше, ніж за аналогічний період 2010 р. [9]. За даними експертів СОТ, у 2012 році зростання сповільниться до 3-4 відсотків, а до 2030 року туристів буде налічуватися близько 1,8 мільярда осіб щорічно. [10]. Наведена статистика свідчить про те, що сучасний турпродукт стає більш гнучким і індивідуальним, більш привабливим і доступним для споживача.

У своїй діяльності туристична галузь схожа на будь-яку іншу економічну систему. Важливою особливістю досліджуваної сфери діяльності є інформація про послуги, що надаються, їх якості. Світовий досвід свідчить, що для соціально-культурної діяльності та туристської галузі фактором, що визначає успіх її діяльності, є також час обслуговування клієнтів. У високо конкурентному середовищі сфери послуг успішно може працювати тільки та організація, яка застосовує у своїй діяльності інформаційні технології, що підвищують якість обслуговування клієнтів. Виграє той, хто в змозі надати клієнту весь комплекс послуг в максимально короткі терміни.

Туристична індустрія максимально використовує всі види інформаційного забезпечення та супутні сфери діяльності суспільства. Інформаційні потоки забезпечують зв'язки між виробниками туристичних послуг, зв'язку між виробниками і споживачами цих послуг, причому вони йдуть не тільки у вигляді потоків даних, але виступають також у формі послуг і платежів [2]. Туризм сьогодні - це глобальний комп'ютеризований бізнес, учасниками якого є не тільки туроператори і турагенти, але і великі авіакомпанії, готелі та ресторани всього світу. Цей сектор економіки входить до п'ятірки, а за деякими даними вже в трійку галузей з найбільшою часткою реалізації товарів і послуг через Інтернет [4].

Для Криму туризм є провідною діяльністю, в структурі рекреаційного комплексу України він займає 42%.

Метою даної роботи є аналіз використання комп'ютерних технологій в діяльності турагенств України, зокрема Севастополя і Криму.

Активне впровадження сучасних комп'ютерних технологій у діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність і висока швидкість обробки та передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері. Питання комплексної автоматизації процесів бронювання, розрахунків з клієнтами і готелями стає все більш актуальним для туристичних агентств.

Відповідно до СОТ, основний напрямок діяльності турагентів і туроператорів полягає в наданні інформаційних послуг [1]. Головною ринковою роллю цих організацій є з'єднання постачальників послуг з клієнтами-туристами, часом сильно роз'єднаних як у часі, так і територіально [3]. Тільки 48% клієнтів знають, куди вони хотіли б відправитися в поїздку, 35% мають туманне уявлення про це, а 17% не мають його зовсім.

Турагенти інформують потенційних покупців про туристських районах, розклад руху транспорту, варіанти розміщення, діючих розцінок і допомагають зробити приблизну кошторис витрат на подорож. Робота в прямому контакті з клієнтами, бесіди та консультації, а також добірка та відпрацювання довідкових матеріалів дуже трудомісткі і займають половину всіх витрат часу і більше

Друга функція турагента - збут туристських послуг, що надаються перевізниками, об'єктами громадського харчування, засобами (розміщення та іншими підприємствами індустрії туризму. Вона включає різні посередницькі операції. Турагент реалізує квитки на всі види транспорту, бронює місця в готелях і іншій базі розміщення, здає автомобілі в оренду, замовляє екскурсії, оформляє виїзні документи, здійснює страхування туристів, проводить обмін валюти, видає дисконтні картки, продає туристичну літературу і сувеніри, виробляє обробку фотоплівок і т.д. Крім окремих туристських послуг, турагент реалізує повні, комплексні їх пакети - тури [1].

У такому специфічному виді бізнесу вкрай важливий правильний вибір постачальників послуг, заснований на професійних знаннях туристського ринку, бізнесу, особливостей і важелів його розвитку і управління. Сучасні комп'ютерні технології дозволяють організувати роботу підприємства з максимальною ефективністю. Як правило, автоматизація турфірм здійснюється за допомогою офісних програм, комп'ютерної техніки, яка застосовується в роботі туристичних агентств, створення ефективних сайтів і серверів туристичної фірми в Інтернет. Найпростіші можливості Інтернет в туризмі полягають в поширенні інформації про фірму та надаваних нею послуг на різних, дошках оголошень, форумах і т.д. Навіть сайти, які претендують не більше ніж на роль ознайомчого буклету, «приводять» в офіс компанії - власника сайту більше 20% клієнтів [3]. Необхідний рівень автоматизації фірми залежить, насамперед, від кількості клієнтів. Необхідність використання спеціального програмного забезпечення для автоматизації всієї внутрішньоофісної роботи залежить від об'ємів і виду діяльності фірми, так як програмне забезпечення для турагентів і туроператорів розрізняється. Для фірм з малим обсягом реалізованих послуг досить використовувати засоби Microsoft Office (Excel, Word, Е-mail тощо). [8].

Комплексна автоматизація фірми включає в себе крім внутрішньоофісної автоматизації діловодства, бухобліку, наявність інтернет-каналів і систем бронювання туристичних послуг.

Існують такі основні види систем бронювання:

- глобальні системи бронювання (Sabre, Galileo, Worldspan Amadeus);
- національні (російські) системи бронювання (Сирена, Експрес, Кипарис, Avantix, Matisse та ін);
- національні (українські) системи бронювання та пошуку (Вookit, SpyGlass, “Айті-тур» - система орієнтована виключно на український туристичний ринок);
- корпоративні системи бронювання (готель Маріот та ін);
- системи бронювання готельних брокерів;
- Internet-системи бронювання.

Загальносвітовою тенденцією розвитку туристичного ринку провайдерських послуг є надання готелям пакету послуг, пов'язаних з просуванням на різних ринках з акцентом на глобальні системи бронювання (Global Distribution System - GDS). З існуючих на світовому ринку систем бронювання туристичні фірми Криму користуються лише системою Amadeus. Останнім часом Amadeus активно виходить на український ринок туристичних послуг і є однією з систем GDS, що динамічно розвиваються в Україні і Криму. Українські підприємства, стикаючись з проблемами забезпечення конкурентоспроможності туристичних послуг, ще недостатньо ефективно використовують вироблений зарубіжними туристичними фірмами інструментарій сучасних комп'ютерних технологій. В основному використовуються національні російські та українські системи бронювання Вookit, SpyGlass, “Айті-тур».

Аналіз інформаційних технологій 1485 українських і кримських СТД показав, що лише 17% туристичних фірм україни мають власний сайт.

Даний показник свідчить про недосконалість механізму інформаційного обміну суб'єктів туристичного господарювання та зовнішнього середовища за допомогою мережі Інтернет.

Відповідно показниками Програми розвитку і реформування рекреаційного комплексу Автономної Республіки Крим на 2012-2013 роки у 2010 р Крим відвідало 5,72 мільйона туристів, а кількість СТД понад 600. Традиційно в Криму основними туристичними потоками є росіяни: за 2010р. в Україну в'їхало росіян з метою туризму 354 тис чол, а в 2011р. - 488766 чол . [8]. За офіційними даними порталу Міністерства АР Крим у 2009 р. з метою туризму в АР Крим в'їхало 145,7 тис. іноземних громадян з 120 країн світу, в р. Севастополь - 99,9 тис. осіб, з них росіян -59,8% [9]. В структурі в'їзного туризму переважає неорганізований туризм або поїздки приватного характеру. В ході Міжнародної туристичної виставки «Інтурмаркет (ITM) - 2012» в Москві на зустрічі з міністром курортів і туризму АРК Олександр Лієв керівник Федерального агентства з туризму при Міністерстві спорту, туризму і молодіжної політики Російської Федерації Олександр Радьков заявив, що пріоритетними в Криму повинні стати індивідуальні тури. «Більшість росіян вибирає Крим не через турагентства та групові поїздки, а індивідуально». За його словами, Криму необхідно зосередитися на розвитку системи он-лайн бронювання і створення спеціальних туристичних продуктів, які могли б пропонуватися туристу прямо в готелі. «Я бачу велику перспективу в розвитку он-лайн бронювання в Криму і вважаю за доцільне створити кримську систему он-лайн бронювання» (сайт).

Підводячи підсумки дослідження, виділимо основні проблеми функціонування туристичних фірм в Криму:

1. Слабкі комунікації. Більшість сайтів туристичних підприємств використовуються як інформаційно-рекламний канал, який надає інформацію, яка постійно оновлюється. Однак, проведені дослідження показали, що в середньому тільки 12,3% туристичних фірм Криму мають власний сайт (табл.1). Найчастіше, з моменту створення сайт не оновлюється і містить застарілу інформацію. Крім того, сайти кримських туристичних фірм містять в собі обмежений обсяг інформації, є однотипними та характеризуються відсутністю явної спрямованості на розвиток комплексу в цілому.

Таблиця 1.

Основні показники діяльності рекреаційного комплексу Автономної Республіки Крим за 2009-2010 рр.
Показники Одиниці виміру 2009 р. 2010 р.
1 Кількість зареєстрованих санаторно-курортних установ і туристських підприємств, які мають власну базу розміщення од. 656 656
2 Кількість суб'єктів туристичної діяльності, що мають право на здійснення туроператорської та турагентської діяльності од. 584 608
3. Обсяг реалізації всіх видів послуг (у діючих цінах) млн. грн. 3662,7 4328,7
4. Чисельність працюючих у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах і на туристичних підприємствах тис. чол. 42,0 44,0
5. Кількість відпочиваючих, всього млн. чол. 5,02 5,72
  у тому числі:      
5.1. чисельність організованих відпочиваючих млн. чол. 1,07 1,16
5.2. чисельність неорганізованих відпочиваючих млн. чол. 3,95 4,56

2. Недостатній рівень підготовки менеджерів з комп'ютерних технологій та інформаційної грамотності. Основною проблемою при встановленні програмного забезпечення на кримських туристичних підприємствах, крім технічних питань, є недостатня кваліфікованість персоналу. Навчання співробітників або наймання професіоналів потребує додаткових фінансових коштах і далеко не всі туристичні підприємства Криму можуть дозволити собі утримувати в штаті фахівців з інформаційних технологій. У той же час сезонний характер функціонування підприємств сфери туризму породжує нестійкість зайнятості працівників - кваліфіковані працівники в «не сезон» звільняються з-за низького заробітку або його відсутності роботи взагалі, що в свою чергу, впливає на нестійкість якості туристичних послуг.

3. Більшість кримських туристичних фірм дають не якісну інформацію клієнтам на своїх сайтах щодо місця розташування готелю чи пансіонату (дуже часто відсутня інформація про місцезнаходження об'єктів щодо моря), також інформація про вартість пропонованих послуг нерідко буває застарілою та неточною.

4. Значні недоліки у системі бронювання та резервування готельних номерів. Найбільше розповсюдження отримала система резервування номерів, коли турист придбає номер у готелі (чотирьох, трьох або п'яти зірковому - як зазначено в прайсі), але не знає назви цього готелю до самого приїзду. Така система називається у різних операторів по-різному: ROULETTE, TEZ-EXPRESS та інші. Багато хто віддає перевагу такій системі, тому що вона дозволяє значно заощаджувати бюджет на поїздку та, якщо пощастить, потрапити в хороший готель. Найчастіше, результат не виправдовує сподівань туриста.

5. Відсутність державної електронної системи забезпечення суб'єктів туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи та ін

Українська туристична компанія «ТурЭксперт» має державну реєстрацію, функціонує на туристичному ринку кілька років, будучи суб'єктом підприємницької діяльності з чисельність персоналу - 5 осіб.

Партнерами туристичного агентства «ТурЭксперт» є основні туроператори України. Основні напрямки роботи турагентства «ТурЭксперт»: продаж путівок у пансіонати, бази відпочинку Криму, послуги з розміщення клієнтів в Севастополі, пішохідний туризм по Криму, організація виїзного туризму до Європи і Південно-Азаатское напрям (Італія, Франція, Чехія, Угорщина, Таїланд, Туреччина, Дубаї, Ізраїль, Йорданія, Кіпр, Індія, Шрі-Ланка, Туніс, Єгипет, Марокко, Мадагаскар).

Серед найголовніших досягнень туристичної сфери стала її глобальна комп'ютеризація. Туристичне агентство «Тур Експерт» використовує в своїй роботі глобальну комп'ютерну систему бронювання «AMADEUS», вона надає користувачеві можливість отримати великий обсяг довідкової інформації, яка використовується турфірмою при відправці туриста. Переваги Amadeus в тому, що її продукт широко варіює від постійно актуалізуємої інформації на табло до резервування місць і здійснення автоматичних розрахунків. Через Amadeus турагенти можуть звернутися із запитом до будь-якого з 100 туроператорів - фактично всім основним учасникам. Всього в системі фігурують 120 найбільших готельних фірм і майже 20 тисяч одиниць (окремих готелів). Крім того, «AMADEUS» приєднаний до фірм "Thisko" і "Wicom", що спеціалізується на готельні послуги, що дозволяє швидко взаємодіяти на ринку.

Підключення до GDS значно підвищило якість надаваних послуг турфірмою, показник залучених клієнтів за допомогою системи бронювання коливається від 32 до 40%, створена стабільна клієнтська база і тим самим значно підвищилася рентабельність підприємства - стверджує виконавчий директор «ТурЭксперт». Дотримуючись правило конфіденційності, автори статті не озвучують рівень підвищення прибутковості фірми внаслідок використання глобальних мереж, проте якісні показники дають можливість припускати, що стійкість туристичного підприємства, безсумнівно, усталилася.

Таким чином, результати аналізу діяльності туристичних фірм України вказують на необхідність розробки цільової програми розвитку комп'ютерних технологій для підприємств туристичної сфери, так як використання сучасних інформаційних технологій допоможе зробити туристичний бізнес більш динамічним, збільшити туристичні потоки в Україну, і зокрема в Криму, тим самим, підвищити прибутковість української економіки від в'їзного туризму.

Джерела та література

1. Александрова Ю. Міжнародний туризм: учеб. посібник / Ю. А. Александрова. - М: Аспект Прес, 2011. - 464 с.
2. Бабко А.М. Глобальні системи бронювання в туризмі: проблеми і перспективи розвитку в Україні / А. Н. Бабко // Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. - Бердянськ: АУІТ "АРІУ", 2007.
3. Квартальнов В.А. Туризм: учеб. / В.А. Квартальнов. - М: Фінанси і статистика, 2004. - 320 с.
4. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навч. посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. - К: Центр освітньої літератури, 2004.
5. Програма розвитку і реформування рекреаційного комплексу АР Крим на 2012-2013 роки: [Електронний ресурс] // Міністерство курортів і туризму АР Крим: офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.crimea.gov.ua
6. Соловйов А.А. Інтернет як засіб розвитку туризму в Криму / А.А. Соловйов // Культура народів Причорномор'я. - 2008. - №137. - С.130-133.
7. Міністерство курортів і туризму АР Крим: [Електронний ресурс]: офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.crimea.gov.ua
8. Державна служба статистики України: [Електронний ресурс]: офіційний сайт. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
9. Стратегія розвитку туристично-рекреаційного комплексу Криму до 2020 р. // Додаток 1 до рішення міської Ради від 14 вересня 2010 року №10837. http://flot2017.com/index.php/item/crimea2018/31519
10. LB.ua.МИР України: [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://world.lb.ua/news


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.