Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Труфанов А.Г.
Культура народів Причорномор'я. - 1998. - №3. - С.397-398

Дослідження комплексу маркетингових комунікацій туристичних послуг в Автономній Республіці Крим

Вимоги, що пред'являються до сучасного маркетингу - це не тільки створення якісного товару, послуг і встановлення конкурентоспроможної ціни, але і постійне підтримання комунікацій зі споживачами, посередниками і різними аудиторіями, що сприяє розширенню і зміцненню ринку споживачів туристичних послуг.

Ринок туристичних послуг Криму в системі комунікацій ґрунтується на трьох блоках:

- рекламний блок;
- інформаційний блок;
- зв'язковий блок з громадськістю.

Інформаційно-аналітичний центр, створений при Міністерстві курортів і туризму, розробляє і впроваджує програми для персональних комп'ютерів з урахуванням специфіки Міністерства, у переліку завдань якого немає конкретних завдань з інформаційного забезпечення управління у туристичній галузі Криму, де основний упор направлений на вироблення рекомендацій щодо подальшого вдосконалення документообігу. Для оперативного забезпечення інформацією споживачів туристичних послуг необхідно створити базу даних по всім туристичним закладам, санаторіям, здравницям, профілакторіїв за запропонованими параметрами:

- назву установи;
- юридичну адресу;
- приналежність;
- місце розташування;
- сезонність функціонування;
- вартість туроднях відповідно до кількості наданих послуг та комфорту;
- перелік надаваних послуг.

Підвищення ефективності туристичної діяльності на основі вдосконалення інформаційного забезпечення і управління безпосередньо Міністерством курортів і туризму Криму дозволить збільшити прибуток, одержуваний від туристичної галузі Криму, для чого пропонується провести заходи:

- створення інформаційної мережі, що зв'язує всі підрозділи Міністерства, що дозволить збільшити швидкість обробки і отримання інформації;
- створення інтегрованої бази даних по всім туристичним закладам Криму з зазначенням видів послуг, комфорту і наявності вільних місць;
- створення бази даних в інформаційно-обчислювальному відділі, її зберігання, з подальшим використанням для обміну інформацією через локальну обчислювальну мережу;
- підключення до глобальної мережі на базі діючої мережі типу "Relkom", яка може об'єднати всі підвідомчі установи Міністерства курортів і туризму Криму, що дозволить мати повне уявлення станом всієї рекреаційної галузі, в тому числі кожного закладу окремо.

Дані, отримані з інформаційно-аналітичного відділу, можуть послужити для створення центрів туристичної інформації:

- бюро;
- стенди, експозиції;
- філії бюро.

Використовуючи зарубіжний досвід, необхідно створити довідкові бюро з використанням даних інформаційно-обчислювального центру, який працює за запитом (телефон-факс). Якісна інформація, одержувана для туристичних бюро, дозволяє завоювати популярність у широкого кола потенційних споживачів туристичних послуг. Туристичний потенціал Криму практично невідомий в інших країнах світу, якість і достовірність наявної інформації безпосередньо на Україні не відповідає міжнародному рівню. Для поширення інформації є можливість використовувати консульства, торгпредства, торгові палати, служби залізничних, морських, авіаційних перевезень, у тому числі спілки, благодійні фонди і т. д.

Стенди, виставки інформаційного плану дозволяють звернути на себе увагу широкого кола громадськості, потенційно зацікавлених покупців послуг рекреаційного комплексу. Створені туристичні центри за кордоном дозволяють зібрати значну кількість відвідувачів, серед яких можна виділити:

- у Брюсселі - 1,2 млн. відвідувачів на рік;
- у Відні та Мілані - близько 0,5 млн;
- в Люксембурзі - 200 тис. відвідувачів і т. д.

Міжнародні туристичні ярмарки "Крим-Туризм-Весна - 96", "Весна - 97" - великомасштабні, вони покликані продемонструвати потенціал можливостей Криму, показати переваги і унікальність кримських курортів по прийому відпочиваючих із країн СНД і далекого зарубіжжя.

Організаторами ярмарку є: Міністерство курортів і туризму Криму, об'єднання орендних підприємств "Інтурист", понад 130 туристичних фірм, санаторії і будинки відпочинку Кримського півострова, які прагнуть розширити географію розподілу путівок. Відвідувачами яр марки є як представники Державного комітету України по туризму, мерій Санкт-Петербурга і Москви, так і туристичні компанії Польщі, Туреччини, Великобританії.

З появою нових видів послуг змінюється цінова політика на ринку туристичних послуг, про що має свідчити інформація, своєчасно надходить в туристичні бюро, агентства для оперативного забезпечення філій бюро, агентств не тільки на Україні, але і за її межами. Безсумнівно, буклети, вкладиші до путівками, плакати можуть зіграти позитивну роль в оперативному забезпеченні інформацією населення.

Вплив на публіку допомогою прямого контакту або за допомогою засобів масової інформації дозволить викликати інтерес у широкого кола громадськості. Епізодичне використання туристичними фірмами телебачення, радіо пов'язано з недостатністю фінансових коштів, кризовими ситуаціями в Криму, які викликали різке скорочення потоку відпочиваючих у пік курортного сезону.

Для просування туристичних послуг на ринок необхідно проводити заходи:

- презентації з встановленням стендів, вітрин, проведення виставок, конференцій, уявлень, переглядів, конкурсів і т. д.
- спортивно-оздоровчі заходи ;
- фуршети, шведські столи з урахуванням витрат, що покриваються за рахунок запрошених клієнтів.

Рекламу можна розглядати як форму комунікації, яка намагається перевести якість товарів і послуг, ідей на мову потреб і запитів споживачів. Рекламні оголошення є кінцевим пунктом цілого ряду досліджень, тактичних рішень, стратегічних планів, і конкретних дій, які становлять у своїй сукупності процес реклами, який ведеться в рекламних агентствах, що надають свої послуги рекламодавцям. Міністерство курортів і туризму Криму не має у своїй структурі рекламного агентства, з цієї причини централізована реклама всього туристичного потенціалу Криму не здійснюється.

Вихід реклами за межі Криму є відгуком на спад попиту в зв'язку з політичною нестабільністю або відповіддю на антирекламу засобів масової інформації Росії.

Загострення політичної ситуації навесні 1988 року і перебільшення її наслідків у пресі, на радіо, теле-деніі призвело до різкого скорочення кількості відпочиваючих в Криму.

Для своєчасного реагування на ситуації, які дестабілізують рекреаційну політику, яка впливає на 100% заповнюваність оздоровчих установ в Криму, слід створити багатопрофільний агентство на виробничій базі АТ "Кримтур", що дозволить значно знизити витрати на власну рекламу і дозволить працювати з будь тиражностью без збитку для виробника і замовника, а також здійснювати діяльність з надання специфічних, оригінальних видів послуг, яке дозволить мобільно реагувати на зміну ринку туристичних послуг.

Гарантією якісного обслуговування АТ "Кримтур" є те, що АТ "Кримтур" володіє 38 дочірніми підприємствами, серед яких 16 турбаз, 15 бюро подорожей і екскурсій, интурбюро та інші. Розподіл рас-ходів на рекламу по носіям реклами в АТ "Кримтур" в 1997 році склало:

- телебачення 20,1%;
- газети 40 % ;
- відеофільми 2 % ;
- пряма поштова 26 % ;
- на сувенірах 3 % ;
- інші види 8 % .

Для підвищення ефективності комунікації туристичних установ та рекреаційної галузі в цілому пропонується:

- у інформаційно-обчислювальному центрі Міністерства курортів і туризму створити базу даних, здатну забезпечити необхідною інформацією по всьому аспекту рекреаційного комплексу потенційних покупців;
- створювати бюро туристичної інформації;
- активно рекламувати турпродукт в місцях найбільшого попиту;
- зміцнювати і посилювати зв'язки з громадськістю;

Дотримання основним принципам (послідовність, орієнтація на єдину мету, координація, багаторазове повторення в комплексі дозволить забезпечити ефективність системи маркетингових комунікацій.

Література

1. Герасимчук В.І. Управління маркетингу. - Київ, 1993.
2. Єгоров А.Ю. Комплексний аналіз у системі маркетингової діяльності. - М., 1994.
3. Голубнев О.П., Голубнева О.М., Секерин В.Д. Маркетинг: вибір кращого рішення. - М: Економіка, 1993.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.