Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Вачевський М.В., Свінцов О.М., Кузнєцов В.Ф.
Український бальнеологічний журнал. - 2000. - №3-4. - С.101-105.

Рекреаційні можливості Трускавецько-Східницького регіону

Ключовими напрямками соціально-економічної реконструкції держави є структурна перебудова господарського комплексу і ефективна регіональна політика. Ці процеси взаємопов'язані і передбачають в першу чергу структурну трансформацію економіки у відповідності із специфікою територій і необхідністю забезпечення державних та регіональних інтересів.

Відзначимо, що без врахування природних, історичних, геополітичних, економічних особливостей регіонів розраховувати на успіх ринкових реформ буде важко. Внаслідок цього, останнім часом виникла проблема регіоналізації реформ, вибору оптимальних стратегій територіального розвитку.

Проблема, яка нами розглядається, відноситься до розвитку Карпатського регіону, в який входить Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області, які займають загальну площу 56,6 тис.км2, де проживає близько 6,5 млн. чоловік.

Розглядаючи Карпатський регіон, слід відзначити, що це один з найдавніших освоєних районів України, який має надзвичайно вигідне географічне розташування, що в поєднанні з багатою природно-ресурсною базою, значним трудовим потенціалом і послужили мотивом для командно-адміністративної системи і щодо екстенсивного нарощування його промислових потужностей, сільськогосподарського виробництва.

За цієї системи роками ігнорувались соціальні пріоритети, екологічні блага та рекреаційні цінності регіону, що привело до формування спотвореної на сьогоднішній день структури господарського комплексу, в якому домінуючу роль відіграють природоексплуатуючі галузі матеріального виробництва.

Надмірна експлуатація природних ресурсів фактично стала основою функціонування економіки. Орієнтована, до того ж. на внутрішні ринки колишнього Союзу, регіональна економічна система виявилась нежиттєздатною в кризових умовах. Внаслідок чого виникла потреба в її докорінній реконструкції, пошуку нових перспективних напрямків економічного росту, розвитку окремих регіонів (областей) на основі туризму, як екологічно чистого і надзвичайно привабливого сектору економіки.

Трускавецько-Східницький рекреаційний регіон Розумною альтернативою подальшій промисловій ескалації може бути економічно, соціально та екологічно обґрунтоване освоєння рекреаційного потенціалу Карпатського, зокрема Трускавецько-Східницького регіону Тут зосереджені найбільші на Україні запаси мінеральних вод усіх відомих типів, значні поклади лікувальних грязей та озокериту, які є основою розвитку санаторно-курортної справи. Сприятливий клімат, мальовничі природні ландшафти (полонини, гори, річки, ліси), багата історико-культурна спадщина сприяють створенню сучасної туристської індустрії в краї.

Не менш важливо і те, що вигідний геополітичний фактор зможе активізувати інтеграцію рекреаційної системи регіону в Європейський рекреаційний простір.

Рекреація - як економічно вигідна галузь господарювання, має всі підстави зайняти в перспективі одне з провідних місць в структурі регіонального Трускавецько-Східницького господарського комплексу. Тому сьогодні надзвичайно актуальним є питання вибору оптимальної стратегії розвитку рекреаційної індустрії і здійснення ефективної політики її практичної реалізації.

Природно-ресурсний та історико-культур-ний потенціал регіону в поєднанні з вигідним географічним положенням є достатньо вагомою передумовою розвитку індустрії відпочинку, та лікувально-орієнтованої як на внутрішнього, так і на іноземного споживача.

В Карпатському регіоні України нараховується понад 800 джерел і свердловин мінеральних вод з добовим дебітом 57,5 млн.л. Розвідано і затверджено запаси лікувальних вод 13 родовищ (Східниця, Самбір, Сколе. Підгородці, Бубнище. Крушельниця та інші) з сумарним дебітом 4.6 млн.л/добу.

Кількість запасів мінеральних вод показано в табл. 1. Тут приведено тільки ті запаси, які розвідані, затверджені і дійсно функціонують, існує крім відомих родовищ і багато інших, зокрема в Сколівському, Стрийському, Самбірському районах, які необхідно вводити в дію але це потребує значних капіталовкладень, тому ці родовища залишаються як запаси для подальшого їх зведення в експлуатацію.

Таблиця 1.

Запаси лікувальних мінеральних вод Карпатського регіону
  Родовища Запаси вод
3 високим вмістом органічних речовин "Нафтуся" Трускавецьке, Східницьке 129.0
Розсоли   Моршинського типу Моршинське 79,0
Розсоли Трускавець   кого типу Трускавецьке 466,5
Вуглекислі Голубниське, Новополянське, Полянське, Сайминське, Шаянське 2147.6
Вуглекислі миш'яковисті Гірськотисівське (Кваш) 422.0

Вуглекислі залізисті Келачинське 501,0
Сульфідні Великолюбінське.Синякське. Брусницьке 818.0
інші типи Трускавецьке, Східницьке, Бориславське, Сколівське, Самбірське 118.0
ВСЬОГО:   4602,8

Уваги заслуговує Старосамбірський район, надра краю якого багаті кухонною сіллю. Особливим багатством району є великі запаси лікувальних мінеральних зод, які зовсім майже не використовуються.

Значний лікувальний потенціал характеризує родовища унікальних і високоефективних за лікувальними властивостями мінеральних вод і розсолів Трускавця, Східниці, Моршина, Борислава, Самбора і Сколівщини.

Вуглецеві води - найбільш розповсюджена група мінеральних вод регіону. За ступенем мінеріалізацїї вони поділяються на слабо, сеоедньо. високомінералізованіта розсоли, а за складем солей - на пдрокарбонатні, натрієві і кальцієво-натрієві, хлоридно-натрієві або кальцієво-натрієві і представляють ті води, які містять 30 мг/л FeO. Затверджені експлуатаційні запаси їх складають 500 м3 на добу і можуть забезпечити великий санаторний комплекс і завод розливу.

Вуглекислі пдрокарбонатні натрієві води середньої мінералізації є в Полянській групі родовищ (Свалявський район) - Плосківське, Новополянське, Полянське і Голубинське. їх загальні експлуатаційні запаси складають майже 1000 м3 на добу.

Із багаточисельних родовищ вуглекислих хлоридно-пдрокарбонатних натрієвих і кальцієво-натрієвих вод детально розвідано і добре вивчені Гірськотисівське і Сойминське Гірськотисівське родовище знаходиться на території с. Кваси Рахівського району. Води цього родовища унікальні і мають високі лікувальні властивості. Затверджені експлуатаційні запаси вод складають 301 м3 на добу, що утворює широкі перспективи для будівництва на їх базі курортного комплексу В даний час тут функціонує пансіонат 'Гірська Тиса".

Сойминське родовище вуглекислих хлоридно-пдрокарбонатних кальцієво-натрієвих вод (с.Сойми) є одним з найбільших родовищ даного типу і відрізняється глибоким заляганням водоносних горизонтів. Мінеральні води під великим тиском Фонтанують із свердловин, а їх дебіт самовпливом досягає 900 м3/добу. Затверджені запаси мінеральних вод складають 500 м3/добу. На їх базі слід побудувати крупний лікувально-туристський комплекс. Це дасть змогу залучити кошти іноземних туристів, крім того створить значну кількість робочих місць для місцевого населення, що є одним із гострих і болючих проблемних питань Карпатського регіону, а особливо в умовах зростаючого безробіття в Україні.

Широко розповсюджені з регіоні і мінеральні води з великим вмістом органічних речовин. Прикладом цього є трускавецька "Нафтуся", відома своїми унікальними властивостями. Близькими до неї є води Борислава та Сколівщини.

Трускавець - місто, розташоване в передгір'ях Карпат на висоті близько 350 м. над рівнем моря. За 6-10 км. на південь від Трускавця піднімаються карпатські вершини Біліїв (775 м.), Бобовище (878 м.), Цюхів (942 м.). На схилах гір змішані ліси (дуб, бук, ялиця, смерека, модра, кедр, вільха, граб та інші породи дерев).

Місто засноване в часи Київської Русі. Перша згадка датується 1261 роком.

Трускавець - курорт державного і міжнародного значення. Історія курорту налічує 170 років і починається з 1827 року, коли була відкрита перша невеличка бальнеологічна лікарня на місці джерела сульфідної мінеральної води.

Осовний природний фактор - мінеральні води, різні за хімічним складом і мінеріалізацією. В Трускавці понад 25 мінеральних джерел і воду використовують для питного лікування, ванн, зрошень, інгаляцій та інших бальнеологічних процедур.

Найбільш вдома мінеральна вода "Нафтуся" - гідрокарбонатно-сульфатна калієво-магнієва з мінералізацією 0,7 г/л. Вона містить органічні речовини, пов'язані з Бориславським родовищем нафти, які надають воді специфічного присмаку і запаху нафти. За своїм складом і фізіологічною дією "Нафтуся" є унікальною мінеральною водою. Крім бальнеотерапії на курорті застосовують озокеритолікування, лікувальну фізкультуру, штучні вуглекислі мінеральні води та інші процедури.

Затверджені запаси мінеральної зоди "Нафтуся" - 47,2 м3/добу, лікувальних розсолів - 463 м3/добу.

На курорті здійснюється лікування захворювань нирок і сечовивідних шляхів, шлунку, печінки і жовчних шляхів, порушень обміну речовин, а також супутніх захворювань серцево-судинної системи.

В Трускавці функціонує 19 санаторіїв, 17 пансіонатів з лікуванням загальною місткістю близько 13 тис.осіб одноразово. Із загальнокурортних установ діють 2 курортні поліклініки, 2 бальнеоозокеритні лікарні. Щороку на курорті лікується понад 150 тис. осіб. Працюють також підприємства, які надають туристичні та інші послуги.

Значної уваги заслуговує відкриття у Трускавці - Дрогобицьким державним педагогічним університетом - валеологічного факультету, який буде готувати кадри для курортної інфраструктури. Разом з цим, факультет менеджменту та маркетингу цього університету, який нещодавно відзначив свій 60-річний ювілей, веде підготовку фахівців невиробничої сфери, які знаходять своє місце в курортному господарстві і розпочинає підготовку фахівців для сфери готельно-туристського бізнесу.

На базі Трускавця набуває розвитку курортополіс. Вільна економічна зона «Курортополіс Трускавець» починає наповнювати свої справи конкретикою, і в цьому чимала заслуга кандидата економічних наук Болеслава Петровського, діяльність якого будується на сучасних теоріях менеджменту та маркетингу Вагому лепту у наповнення де місцевого бюджету вносить СГК "Дніпро-Бескид" і О. Чебаненко, відповідно подбавши про заповненість ззкладу відпочиваючими. Значну роль у розвитку курорту відіграють керівники санаторіїв "Кришталевий палац" (В. Балановський), "Карпати" (Я. Грицак), медико-реабілітаційного центру "Еліта" (В. Козявкін), східницького пансіонату "Гуцулка" (Р. Подоляк), "Весна" (Б. Прийма), "Шахтар" (Ю. Остапчук), "Перлина Прикарпаття" (О. Шишко) тощо.

Наведений приклад дає підставу стверджувати, що кожен окремий район Карпатського краю вимагає швидкого рекреаційного розвитку з метою залучення іноземного капіталу і як наслідок, створення робочих місць та покращення добробуту населення, яке проживає на тих чудесних від Бога даних краю Української землі.

Борислав - один з перших нафтових центрів світу, де вже протягом більше як півтора сторіччя добувають цю корисну копалину. За цей час видобуток не припинявся ні на день. Перший надзвичайно бурхливий етап пов'язаний з видобутком простими засобами неглибокої (до 200 м.) нафти. Він продовжувався біля 30 років. Потім були освоєні нафтоносні горизонти на глибині 800, 1000 і більше метрів, відкриті нові родовища в цілому регіоні.

Поряд з нафтою і газом добувають у Бориславі озокерит. За запасами, рівнем видобутку бориславське родовище озокериту найбільше у світі. Слід також відзначити, що за якістю Бориславський озокерит - найкращий. Завдяки застосуванню в медицині, про озокерит знають сотні тисяч людей, яким він допоміг позбутися важких недугів.

Тому варто наголосити, що цю індустрію вже зараз необхідно розвивати, зробити привабливою для іноземних туристів, оскільки це дасть можливість поєднати процес лікування озокеритом і "Нафтусею". і знайомством з чудовим мальовничим краєм.

Дрогобич - одне з найстаріших міст регіону, відзначив у 1991 році 900-річний ювілей. Споконвіку основою міста була сіль, якою торгували по всьому Галицько-Волинському краю та у багатьох містах Європи.

У Дрогобичі діють 3 інститути, 4 технікуми, музичне училище, 2 професійні училища, гімназія, ліцей, 21 школа, різні художні , музичні та спортивні школи.

Дрогобич був значним культурним центром ще в XV- столітті. Тут у 1450 році народився видатний вчений, педагог і письменник Юрій Котермак (Дрогобич), професор Краківського і ректор Болонського університетів.

Значну роль у розвитку краю відіграє Дрогобицький педагогічний університет, на факультетах якого готують спеціалістів для всього Карпатського регіону.

Вченими Львівщини відкрито родовища цілющої води в гірській зоні Карпат (Турківський та Сколівський райони). Зокрема, вона має великі поклади біля сіл Верхнє Синьовидне, де води групи "Нафтуся" в п ять разів більше ніж у Трускавецькому родовищі. Такі поклади , розміщені також у Підгородцях. Крушельнищ, Ямельниці, Уричі, тобто охоплюють широкі площі на яких можуть розміститися туристські бази та пансіонати.

Вважаємо за необхідне згадати Сколівський та Турківський райони, які розташовані у південно-західній частині Львівської області у межах Бескидів Східних, максимальна висота яких на території району досягає 1268 м (гора Парашка). Хребти гір крутосхилі та пологогребеневі. розчленовані долинами рік, гірськими ущелинами і міжгірськими угловинами.

Площа Сколівського району 1,5 тис. км:, на більшу частину якої поширюється статус гірської місцевості. Це споконвічний клаптик землі України, серпантином доріг якої відкриваються ворота в Західну Європу.

Площа лісів - 101,5 тис.га, багатих грибами, ягодами, дикими звірами. У районі знаходиться ландшафтний заказник Бердо та лісовий Сколівський. 13 пам'яток природи і 10 заповідних урочищ, 62 тис. га займають мисливські угіддя.

Враховуючи географічне положення, наявність значних запасів різноманітних мінеральних вод та вже діючу мережу туристських баз та закладів відпочинку, район має значний рекреаційний потенціал.

Турківський район - розташований у Карпатах, які тут називаються Бескидами і в основній частині мають висоту 650 - 950 м. над рівнем моря. Найвища точка району, гора Пікуй, має висоту 1405 метрів.

Рельєф району складний. Крутосхили і гірські хребти розчленовані чисельними потоками, річками-притоками ріки Стрий. Тут бере початок одна з найбільших рік України Дністер. Гори покриті віковими лісами, багатими на ягоди, горіхи, гриби. У лісових хащах водяться ведмеді, дикі кабани, олені, косулі.

Оскільки тут є багато різноманітних мінеральних джерел з водами типу "Нафтуся" "Боржомі", сірководневих та інших, район має великі можливості для розвитку санаторно-курортної мережі.

Крім того тут протікає повноводна для цього краю річка Стрий, яка бере початок біля Верницького перевалу і протікає поміж гір, створюючи неповторну природу у загальному поєднанні.

В Карпатському регіоні також широко розповсюджені мінеральні води без специфічних компонентів. Води цього класу відомі в Іршавському, Мукачівському, Тячівському, Хустівськсму районах Закарпаття, в Моршині. Трускавці, Самбірськсму, Сколівському і Старосамбірському районах Львівської області Особливо багатими на хлоридні натрієві води без специфічних компонентів є всі гірські і передгірські райони Івано-Франківської області В районі м. Сколе, смт. Славське і в інших місцях відкриті родовища мінеральних вод, значні запаси яких можна використати як гідромінеральну базу крупних бальнеологічних курортів.

В районі Трускавця детально вивчені дві ділянки скупчення азотних розсолів, виявлених на глибині 20 - 200 м. Їх затверджені запаси складають 463 м3/добу при мінералізації 120 - 340 г/л.

Зона поширення лікувальних розсолів з підвищеним вмістом сульфатів займає південно-західну частину Передкарпаття. В цій зоні розташований добре відомий на Україні і за її межами курорт Моршин, а також біля 15 проявлень, що зафіксовані геолого-розводувальними роботами. Загальні розвідані запаси та прогнозні ресурси лікувальних розсолів даного типу на території Передкарпаття оцінюється в обсязі понад 600 м3/добу.

Карпати володіють потужним потенціалом для розвитку різних видів туризму. Мальовничі ландшафти, рельєф, кліматичні умови створюють сприятливий фон для короткотривалого відпочинку. Карпати - єдиний регіон України, умови якого придатні для розвитку гірськолижного спорту на рівні світових стандартів. Відома в світі база з зимових видів спорту - "Тисовець" (Сколівський район Львівської області), де щорічно проводяться змагання на кубок світу з фристайлу. Тренуються спортсмени і відпочивають любителі гірських лиж в Славську і Бориславі Львівської області, Ворохті і Шешорах, Івано-Франківської області.

Природний потенціал рекреації органічно доповнюється багатим арсеналом пам'яток історії, культури, архітектури, що є теж привабливим для іноземних туристів, як для відпочинку, так і духовного збагачення

Карпатський регоін належить до найбагатших на Україні територій на пам'ятки історії та культури, найстаріші з яких розташовані в районі Дністра та Закарпаття. На території чотирьох областей взято під охорону понад 6 тисяч пам'яток архітертури ІХ-ХІХ ст., а центральна старовинна частина Львова занесена в 1997 році у список всесвітньоісторичних пам'яток архітектури ЮНЕСКО.

Таким чином, оцінка Трускавецько-Східницького рекреаційного потенціалу території показує, що його якісні і кількісні параметри в поєднанні з географічними, економічними показниками є важливими об'єктивними передумовами розвитку рекреаційного комплексу Карпатського регіону. А це значні капіталонадходження, зв'язки з іншими державами, основа створення широкої мережі робочих місць.

Аннотация

В работе рассмотрено общественно-экономические и природно-ресурсные критерии развития рекреационной индустрии в Карпатском регионе, приведено мотивы необходимости быстрейшего развития региона в направлении курортной индустрии, что позволит уменьшить безработицу, даст приток иностранного капитала в регион.

Summary

In the paper socio-economic and natural resources criteria in the development of recreation industry in the Carpathin region are being considered, the motives of the reform in health-resort industry are mentioned, which will enable to decrease unemployement and to gain investments flow into the region.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.