Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< назад | зміст | вперед >>>

Альошин В.М. Карта в спортивному орієнтуванні

Розділ 3. Створення спортивної карти

3.4. Знімальне обґрунтування

Як і будь-який вид топографічної зйомки, коригування спортивної карти потребує планової і висотної опорної мережі, що складається з опорних точок, планове і висотне положення яких відоме з високим ступенем точності. Більшість таких точок можна взяти з топооснова - це ті самі тверді точки, про які ми говорили в попередньому розділі.

Однак у деяких випадках точок, наявних на топооснови, буває недостатньо для коригування. Тоді вдаються до створення додаткових опорних точок для коригування або, як кажуть топографи, згущення знімальної мережі. Цей процес ми назвемо створенням знімального обґрунтування, а опорну мережу, отриману в результаті, - знімальним обґрунтуванням. Опорні точки знімального обґрунтування, на відміну від твердих точок топооснова, будемо називати базовими. Базові точки знімального обгрунтування можуть бути плановими (коли точно відомо їх планове положення) або висотними (відома висота). Відповідно розрізняють планову і висотну знімальне обґрунтування. На практиці частіше будують систему базових точок з точно відомим плановим і висотним положенням. У цьому випадку обґрунтування називають планово-висотним або просто обґрунтуванням.

Необхідність створення знімального обґрунтування залежить від характеру місцевості, виду топооснова, методу роботи. Рекомендації щодо вибору того чи іншого виду обґрунтування і умови, при яких в ньому немає необхідності, наведено в табл. 7.

Таблиця 7

Вибір виду знімального обґрунтування залежно від характеру місцевості і використовуваної топооснова
Вид топооснова Рівнинна або полого нахилена Слабопересеченная Сильнопересеченная
напів-
особ-
тая
залесенная напів-
особ-
тая
залесенная від-
па-
тая
напів-
особ-
тая
залесенная
з системою просік без системи просік з системою просік без системи просік з системою просік без системи просік
Топографічна карта 1:25000 П* - П В ВП ВП ВП ВП Х
П - П ВП ВП ВП ВП ВП ВП
Топографічна карта 1:10000 П* - - - В В - В В В
П П П П В ВП В ВП ВП ВП
Топографічні плани 1:5000 і крупніше - - - - - - - - Х Х
- - - - В - - В
Плановий аерофотознімок (АФС) - - - - - - В В В В
- - - В В В В В В ВП
Трансформований АФС, фотоплан - - - - - - В В В В
- - - В В В В В В ВП
Трансформований АФС зі спеціальним дешифрированием рельєфу - - - - - - - - - -
- - - - - - - - В В
Фотоплан + топокарта 1:10000 - - - - В В - - - В
- - - - В В - В В ВП
Фотоплан + топоплан 1:5000 і крупніше - - - - - - - - Х Х
- - - - В В - В
План лісо-та землеустрою П* П - ВП В ВП Х Х Х Х
П П - ВП ВП ВП
Прийняті позначення: у чисельнику - індивідуальний метод роботи, в знаменнику - бригадний; П - планове вимагається знімальне обґрунтування; - потрібно висотне знімальне обґрунтування; Х - топооснова не придатна до даної місцевості або не складається неї; *- обгрунтування потрібно тільки для заплави; - - обґрунтування не вимагається.

Аналіз таблиці показує, що необхідність в знімальному обґрунтуванні зростає при поганих топоосновах і на більш складній місцевості. При бригадному методі роботи обгрунтування спрощує організаційні питання і дозволяє якісно провести зведення стиків ділянок різних укладачів. Слід зазначити, що і для індивідуальної роботи знімальне обґрунтування буває корисним.

Знімальне обґрунтування можна створювати окомірної зйомкою з нівелюванням скломером підвищеної точності, вимірюванням довжин мірною стрічкою, а магнітних азимутів - буссолью або візирної лінійкою з дзеркалом. Цей спосіб доступний будь-якому укладачеві і при дотриманні певних умов дає непогану точність.

Середні похибки планових побудов складають 1-2%, а визначення висот - до 5% (відносно твердих точок топооснова). Продуктивність залежить від кваліфікації укладачів і характеру місцевості і складає при висотно-планових визначеннях від 0,3 до 1 км ходу в годину (при роботі двох упорядників).

Розглянемо приклад створення висотно-планового обґрунтування, як більш загального випадку цієї роботи для топооснова в вигляді топографічної карти 1 : 10000.

Щоб забезпечити високу точність знімального обґрунтування, треба продумано і правильно скласти план його прокладки. Всі знімальні ходи повинні бути опертыми на тверді точки. Треба спланувати розташування опертих ходів так, щоб їх довжина була мінімальною. Не слід прокладати плановий хід довше 2 км і висотний хід з сумою абсолютних величин перевищень більше 20 висот перерізів. Приклад планування прокладки обґрунтування наведено на карті XII.

При плануванні доцільно враховувати властивості полів спряжених точок і просторів між ними. Недоцільно планувати ходи по межах полів. А при наявності вузьких полів (ширина до 300 м) можна відзняти лінію, яка ділить поле приблизно на рівні частини вздовж його довгої сторони, замість зйомки його периметра.

Рекомендується планувати вузькі і витягнуті виборчі дільниці, утворені съемочными ходами. В них зручніше працювати укладачам. Чим ділянки менше по площі, тим коротше опертих ходи коригування і менше їх похибки. У той же час збільшиться трудомісткість робіт на знімальне обґрунтування. Мабуть, розумним компромісом будуть наступні величини: площа ділянки близько 0,4 км2, максимальна довжина опертого ходу коригування 400 м. При цьому в районі площею 10 км2 доведеться зробити близько 40 км ходів обґрунтування.

Ходу знімального обґрунтування треба прокладати по шляхами, стежками, просіках, відкритих просторів, у виняткових випадках - по лісі. Початок прокладки рекомендується вибирати у твердій точці, розташованої близько до центру району.

Базові точки знімального обґрунтування закріплюються на місцевості одним з наступних способів:

1) кілочками висотою 0,5-1 м з затесом, на якому пишеться номер точки. Для поліпшення видимості кілочка на її верхньому наприкінці можна помістити білу розмітку приклеєну червоної липкою поліетиленовою стрічкою;
2) білою розміткою (у вигляді стрічки) з номером точки, приклеєною червоної липкою стрічкою до гілок кущів або дерев. Липка стрічка повинна охоплювати гілку, сама на клеїтися себе і двома липкими сторонами до паперу. Придатне для короткого терміну робіт;
3) номер точки можна записати на невеликий зарубці, зробленої на сухому дереві або молодої порослі з діаметром стовбура 2-3 див. Такі точки зберігаються довго. Зарубки на молодих деревах заростають через 1-2 роки і не приносять шкоди.

Писати номери рекомендується червоним олівцем, який не змивається водою (наприклад, "Живопис") або кульковою ручкою.

При прокладанні ходу через ліс можна вздовж нього на рівні плечей протягнути білу нитку (сувору або № 10) і номери точок розташувати на ній.

Зазвичай вимірювання ведуться мірною стрічкою довжиною 45 м (6 мм в масштабі 1 : 7500). У цьому випадку базові точки, відповідні кожному цілого виміру стрічкою, нумеруються арабськими цифрами, зростаючими вздовж ходу від його початку. Якщо немає безпосередній видимості з однієї базової точки на іншу і доводиться вибирати проміжну крапку. То ж, як правило, доводиться робити і на останньому відрізку, що замикає хід.

Проміжній точці дається дробовий номер, ціла частину якого складає номер попередньої базової точки, а дробова - відстань від неї до проміжної точки в метрах. Наприклад, номер 18,35 носить точка, розташована між базовими точками 18 і 19 і 35 м від точки 18. Відстань до проміжних точок визначається за позначок на мірній стрічці або кроками. На місцевості проміжні точки не закріплюються.

Точці, в якій сходяться дві або три знімальних ходу обґрунтування, дається подвійне або відповідно потрійний номер. Наприклад, номер 1/25, 15/131, 40 означає, що точка належить трьома ходами. В межах картографируемого району номери точок не повинні повторюватися.

Роботу, як правило, проводять два упорядника, найбільш кваліфіковані в бригаді. Перший (назвемо його "плановиком") йде з переднім кінцем стрічки. В його обов'язки входять визначення напрямку зйомки в відповідності з прийнятим планом, побудова планового положення базових і проміжних точок і всіх об'єктів уздовж знімального ходу. У нього знаходиться набір перфокарт з номери точок, які він викладає по мірного сайту стрічки.

Другий (назвемо його "висотником") йде з заднім кінцем стрічки. В його обов'язки входять: фіксація мірної стрічки вузла у викладеної перфокарти, закріплення - базової точки на місцевості, проведення нівелювання, заповнення таблиці висот, побудова профілю і проекції профілю (див. стор 74), збір викладених "плановиком" перфокарт.

Рекомендований порядок роботи: на вихідній точці "плановик" повідомляє "высотнику" номер точки, викладає першу перфокарту і починає рух. Коли мірний вузол порівняється з перфокартой, "висотник" подає команду "Стій!" і фіксує мірний вузол на середині перфокарти. "Плановик" натягує стрічку і викладає наступну перфокарту у переднього мірного сайту. Після цього "плановик" бере на "висотника" азимут, а "висотник" визначає по голові "плановика" перевищення. Після виконання своїх обов'язків "висотник" подає команду "Пішли!", і операції повторюються.

Результати польових робіт оформляються у вигляді листа знімального обґрунтування. Приклад оформлення показаний на карті XIII. Якщо в результаті робіт вийшли планові і висотні нев'язки, то побудови і записи ретельно перевіряються для виявлення та усунення грубих і систематичних помилок. Якщо після їх усунення нев'язки не перевищують допустимих меж, виробляють розгонку нев'язок, базуючись на тверді точки топооснова, обрані в якості опорних при плануванні робіт.

Порядок розгонки описано на стор 80. Розгонку планових нев'язок краще здійснювати поворотом окремих ділянок ходу без зміни довжини 6-міліметрових відрізків.

Твердим точкам топооснова, що є опорними для знімального обґрунтування, присвоюються відповідні номери які вони отримали при закріпленні знімального обґрунтування. Ці номери доцільно надписати на топооснови. На лист знімального обґрунтування наносять:

1) всі ходи знімального обґрунтування (їх можна нанести прямими лініями, що з'єднують базові точки, або точним побудовою лінійного орієнтира, по якому проходить зйомка, і ситуації вздовж нього у вигляді смуги шириною 3-4 мм з кожної сторони);
2) фрагменти горизонталей, взяті з проекції профілю, з номерами (після розгонки нев'язки);
3) базові точки з номерами і висотами;
4) проміжні точки, відповідні зміни напрямки схилу (дно, вершина), з висотами;
5) лінії магнітного меридіана і сітку з топооснова.

Елементи знімальних ходів і цифрові дані зручно наносити на лист різними кольорами, як показано на карті XIII.

Зображення знімального ходу по другому варіанту (див. пункт 1), природно, більш трудомістко, але має ряд переваги: полегшує роботу на знімальних ділянках, спрощує відшукання базової точки на місцевості, дає достовірне зображення граничної лінії ділянок, що забезпечує надійне зведення стиків, дозволяє керівнику робіт дати укладачам еталони градацій компонентів ландшафту (дороги, болота, труднопроходимость).

<<< назад | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.