Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141. - С 381-417.
2. Про заходи подальшого розвитку туризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 № 728 // Туризм в Україні: 36. нормат.-правових актів: У 5 т. - Ужгород.: Інформ.-вид. агентство "ІВА", 2000. - Т. 3. - С. 144 - 145.
3. Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму: Указ Президента України від 14.12.2001 № 1213/2001 // Офіц. вісн. України. - № 51. - Ст. 2266. - С 68.
4. Про підтримку розвитку туризму в Україні: Указ Президента України від 02.03. 2001 № 127/2001 // Уряд, кур'єр. - 2001. - 14 берез.
5. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10.08.99 № 973/99 // Уряд, кур'єр. - 1999. - 29 верес.
6. Заставний Ф. Д. Географія України. - Л.: Світ, 1994. - 472 с
7. Історія міст і сіл Української РСР: У 26 т. / Голов, редкол.: П. Т. Тронько (голова) та ін. - К.: Голов, ред. УРЕ, 1967 - 1974. - Т. 1 - 26.
8. Історія України: Навч. посіб. / За ред. В. А. Смолія. - К.: Альтернативи, 1997. - 424 с
9. Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича" / Г. П. Науменко, С. В. Грибанова, О. П. Дорошкотаін. - К., 1998. - 401 с
10. Наукові записки КІТЕП: Щорічник. - К.: Укр. центр духовної культури, 2001. - Вип. 1. - 396 с.
11. Наукові записки КІТЕП: Щорічник. - К.: Знання України, 2002. - Вип. 2. - 339 с.
12. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій: Навч. посіб. для студ. геогр. і філос. ф-тів вищ. навч. закл. - К.: АртЕк, 1999. -504 с
13. Політологія: Наука про політику: Підручник / За заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. - X.: Друкар, центр "Єдинорог", 2001. - 640 с
14. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи: 36. наук. ст. - К.: ІВЦ "Слав'ян. діалог", 1995. - 244 с
15. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. - К.: Либідь, 1999. - 976 с
16. Толочко П. Київська Русь. - К.: Абрис, 1996. - 360 с
17. Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 жовт. 2001 р. - К.: Вид-во "КІТЕП", 2001. - 235 с.
18 Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18-20 жовт. 1999 р. - К.: Вид-во "КІТЕП", 1999. -268 с.
19. Уніфіковані технології готельних послуг / За ред. В. К. Федорченка. - К.: Вищашк., 2001. - 237 с.
20. Федорченко В. К. Туризм на пороге XXI века // Гостиничный бизнес. - 2000. -№ 1. - С. 6-11.
21. Федорченко В. К., Мініч І. М. Туристський словник-довідник. - К.: Дніпро, 2000. - 160 с.
22. Філософія і культурологія туризму: 36. наук. ст. - К.: Вид-во "КІТЕП", 2001. - 137 с
23. Цибух В. І. Туризм - це добробут в нашому домі // Гостиничный бизнес. -2000. - № 1 - С. 6-8.
24. Цибух В. І. Туризм в Україні на зламі тисячоліть // 6 континентів. - 2000. - № 5. - С 3.
25. Энциклопедия туриста / Редкол.: Е. И. Тамм (гл. ред.). и др. - М.: БРЭ, 1993. - 607 с.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.