Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Отдых на черном море детские лагеря

<<< назад | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

К.: Вища школа, 2002. - 195 с.

Висвітлено основні етапи й періоди розвитку світового туризму загалом і національного зокрема. Вперше в Україні узагальнено, систематизовано матеріал з історії туризму відповідно до періодизації історичного розвитку суспільства.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, викладачам та широкому колу читачів, що виявляють інтерес до історії вітчизняного туризму.

Зміст

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні Передмова

Розділ 1. Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (ІХ-ХІХ ст.)
1.1. Україна очима іноземних мандрівників
1.2. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі
1.3. Зародження готельної справи в Україні

Розділ 2. Початок організованого туризму (кінець XIX - початок XX ст.)
2.1. Виникнення в Україні перших туристських організацій
2.2. Рекреаційне освоєння Криму
2.3. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890-1915 pp.)
2.4. Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських землях
2.5. Розвиток готельної справи в другій половині XIX - на початку XX ст.

Розділ 3. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний період (1918-1939 pp.)
3.1. Створення централізованої системи управління туризмом
3.2. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні в період "українізації" (1923-1933 pp.)
3.3. Подальше зміцнення і розширення матеріально-технічної бази туризму
3.4. Краєзнавчо-туристські товариства "Плай" і "Чорногора" на західноукраїнських землях

Розділ 4. Основні напрями розвитку туризму в Україні в повоєнний період (50-60-ті pp.)
4.1. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 40-х - на початку 50-х рр.
4.2. Удосконалення системи організації і управління туризмом у 50-60-ті рр.

Розділ 5. Зоряний час радянського туризму (70-80-ті pp.)
5.1. Піднесення міжнародного туризму. "Інтурист" - лідер серед туристських організацій СРСР
5.2. Діяльність Української республіканської ради по туризму та екскурсіях щодо розвитку масового туристського руху в Україні
5.3. БММТ "Супутник" і молодіжний туризм як чинник патріотичного та інтернаціонального виховання радянської молоді

Розділ 6. Сучасний стан розвитку туризму в Україні (90-ті pp.)
6.1. Правові засади туристської діяльності в Україні
6.2. Сучасний стан туристичної галузі
6.2.1. Соціальний туризм
6.2.2. Молодіжний і дитячий туризм
6.2.3. Сільський (зелений) туризм
6.2.4. Оздоровчо-спортивний туризм
6.2.5. Екскурсійна діяльність
6.3. Розвиток матеріальної бази туризму
6.3.1. Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади України
6.3.2. Розвиток готельного господарства, туристської інфраструктури
6.3.3. Гарантування захисту та безпеки туристів
6.4. Активізація міжнародної туристської діяльності України як складової зовнішньоекономічної діяльності
6.5. Підготовка кадрів для туристичної галузі

Додатки
Додаток 1. Уривки з книги "Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік"
Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи по организаціи экскурсій для учащихъ и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній
Додаток 3. Послуги найвідоміших готелів Києва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Додаток 4. Об организации всесоюзного акционерного общества по иностранному туризму в СССР
Додаток 5. Про перейменування готелів м. Києва
Додаток 6. О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране
Додаток 7. О дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране
Додаток 8. О мерах по развитию туризма и совершенствованию туристско-экскурсионного обслуживания населения в стране в 1986-1990 годах и на период до 2000 года

Список використаної літератури
Список рекомендованої літератури

<<< назад | зміст | вперед >>>
Шкільна програма Скачати Історія України клас 5й скачати відповіді до уроків, відеоуроки
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.