Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Мазур Ф.Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону)

Висновки

1. Карпатський регіон - один із стародавніх районів України, що має надзвичайно вигідне географічне положення, багату природно-ресурсну базу, найбільші на Україні запаси мінеральних вод усіх відомих типів, значні поклади лікувальних грязей та озокериту, які є основою розвитку санаторно-курортної справи. Регіон розміщений у сприятливому кліматичному поясі, має мальовничі природні ландшафти - полонини, гори, річки, різного виду породи лісу. Це все, а також багата історико-культурна спадщина сприяють створенню сучасної туристичної індустрії для всієї Європи, що буде економічно вигідною галуззю для регіону, стратегією його розвитку піднесення добробуту населення.

2. Регіон за своєю укрупненою структурою наслідує загальну структуру народного господарства України, за винятком Львівської області, де виробляються автобуси, крани на колісному шасі, верстати, телевізори, сільськогосподарські машини, долота для нафтової промисловості, яка також розвинута у краї, а також великий асортимент широкого вжитку. Карпатський район дає весь обсяг в Україні видобутку самородної сірки та сировини для полівінлхлоридних смол, техніки для обробки рослин отрутохімікатами, майже всі українські автобуси, навантажувачі, калійні добрива, третину паперу, четверту частина картону, половину вироблюваних у країні нетканих матеріалів тощо.

Регіон, на який припадає 6,4% площі сільськогосподарських угідь та 5,3% ріллі, виробляє 10% продукції сільського господарства країни. Разом з тим агропромисловий комплекс не забезпечує потреб населення регіону в продуктах харчування, значна частина яких постачається з інших країн - переважно Польщі та Туреччини.

3. Враховуючи наявний в регіоні природній, економічний, науковий і технічний потенціал, його історичні та географічні особливості, стратегічна мета перспективного розвитку території полягає в тому, щоб на основі оптимального використання природних, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсів створити ефективну економічну систему ринкового типу, яка забезпечить матеріальний добробут населення та економічну безпеку краю.

Одним з стратегічних напрямків розвитку Карпатського регіону є пріоритетне освоєння його рекреаційного потенціалу, що підтверджують такі основні аргументи:

- наявність природно-ресурсної бази;
- вигідне географічне положення;
- фактор територіального поділу праці;
- екологічні фактори території;
- соціально-економічна специфіка гір;
- економічна конкурентоспроможність рекреаційної сфери.


Можна навести ще багато прикладів на користь рекреаційної орієнтації перспективного розвитку Карпатського регіону.

В перспективі дана галузь повинна зайняти одне з профілюючих місць.

Варто відзначити, що такі місця в Карпатах, як Трускавець, Моршин, Східниця, Сколе, Сприня, Підбуж, Підгородці-Урич є особливо унікальні, вони не поступаються ніяким територіям жодної з країн світу. Крім того ці місця мають особливі лікувальні властивості.

4. На особливу увагу заслуговує відкриття у Трускавці -Дрогобицьким державним університетом - факультету валеології, з метою широкого розвитку сфери послуг і підготовки місцевих кадрів до розвитку курортної інфраструктури. Цьому сприяє добра база, так як в університеті функціонує факультет менеджменту і маркетингу, який готує спеціалістів-менеджерів для невиробничої сфери. Факультет новий у Карпатському регіоні, випускники цього факультету можуть забезпечити всю рекреаційну індустрію в керівних та інших кадрах.

5. Оцінюючи сучасний стан розвитку рекреаційної сфери в перспективі соціально-економічної реконструкції регіону, можна керуватися наступними основними напрямками та критеріями, які можуть бути основою в цьому напрямку діяльності:

- екологічна безпека рекреаційного освоєння території необхідність дотримання жорстких екологічних регламентів в процесі реалізації практичних дій в сфері рекреаційного господарювання;
- економічна доцільність означає прибутковість діяльності рекреаційних об'єктів і соціально-економічну вигоду для території;
- соціальна необхідність - це означає відповідність наявної бази рекреаційної сфери реальним потребам в оздоровлені, її здатність задовольнити попит населення на рекреаційні послуги в регіоні;
- порівняння з зарубіжними аналогами - зарубіжні приклади для розвитку рекреації в регіоні можуть бути як перспективні відповідно до розвитку і становлення ринкових відносин у державі.


6. Отже, розвиток рекреації в Карпатському регіоні є багатогранною проблемою, яка стосується різноманітних сторін соціально-економічного життя краю. Тому її розв'язання не вичерпується запропонованими вище підходами та ідеями. Але основний висновок можна зробити однозначно:

- розвиток рекреаційної індустрії треба розглядати в контексті перспективної політики соціально - економічної реконструкції регіону;
- практичне здійснення рекреації забезпечило б необхідні соціально та екологічно орієнтовані зміни у всіх галузях господарства.


Саме таку ідеологію необхідно закладати у Державну програму соціально-економічного розвитку Карпатського регіону, в якій рекреаційній сфері належала б пріоритетна роль.

Отже, найважливішим завданням для успішного розв'язання проблем розвитку рекреаційної індустрії у перспективі є створення стійкого організаційно-економічного та оздоровчого механізму, інтегрованого в ринкову економіку і здатного створювати інтелектуальну продукцію, надавати ефективні оздоровчі та сервісні послуги, виготовляти товари курортного попиту. У зв'язку з тим до основних закономірностей розвитку рекреаційної індустрії Карпатського регіону у перспективі можна віднести:

- інтелектуалізацію наукових і технологічних досліджень, оздоровчої, навчальної, сервісної та виробничої діяльності;
- інтеграцію рекреації у ринкову економіку (реорганізація на енергетичній основі існуючої системи управління санаторно-курортними закладами, їх муніципалізація, роздержавлення, приватизація);
- організацію механізму створення інтелектуальної продукції та її втілення у діяльність рекреаційної індустрії;
- створення умов для залучення іноземних інвестицій;
- входження рекреаційної індустрій Карпатського регіону у міжнародні рекреаційні та інформаційні мережі;
- належна підготовка та перепідготовка кадрів для рекреаційної індустрії.


Таким чином, можна стверджувати, що рекреаційний комплекс економічно й юридично самостійних рекреаційних, лікувальних і реабілітаційних закладів, підприємств та організацій, установ науки й освіти, фінансових і торгових закладів, сконцентрованих на окремій території з розвинутою інфраструктурою, об'єднаних єдиним організаційно-інноваційним процесом - становлять добру базу для створення, широкого використання та поширення нових методів і принципів організації науково-технологічної, оздоровчої, інформаційно-управлінської й економічної діяльності рекреаційної індустрії Карпатського регіону.

Особливу увагу варто зосередити на формуванні фінансової, торгової, транспортної й інформаційної інфраструктури. Йдеться про створення фондової та товарної бірж, банків, їх відділень, страхових компаній, закладів сервісу, лізингових фірм, маркетингових і рекламних організацій, закладів патентного й юридичного захисту інтелектуальної власності, науково-технічної експертизи, видавничих організацій, закладів підготовки кадрів, інформаційно-аналітичних центрів, різноманітних комунікаційних мереж і особливо електронної пошти для ефективного розвитку і функціонування рекреаційної індустрії в регіоні.

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.