Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Глава 9. Інноваційні процеси в туризмі

9.7. Застосування положень Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС) - інновація для російського туристичного бізнесу

Прийняття Росії у Всесвітню торговельну організацію викличе необхідність керуватися її основними документами, в тому числі Генеральною угодою з торгівлі послугами (ГАТС).

Цей документ встановлює:

іноземні постачальники послуг і самі послуги користуються тим же режимом, що й національні:

повинен дотримуватися режим найбільшого сприяння (Most favoured nation treatment), тобто міжнародно-правовий режим, при якому кожна з договірних сторін зобов'язується надати іншій стороні, її фізичним і юридичним особам, такі ж сприятливі умови в області економічних, торговельних та інших відносин, які вона надає або надасть у майбутньому будь-якій третій державі;

необхідно забезпечити відкриту публікацію всіх нормативно-правових актів, адміністративних розпоряджень, а також іншої інформації, що стосується регулювання торгівлі послугами;

повинна забезпечуватися поступова лібералізація всієї сфери послуг.

ГАТС містить засади, на яких ґрунтується багатостороння міжнародна правова система, що регулює торгівлю послугами і суттєво впливає на розвиток національного законотворення. Угода поширюється на всі види послуг, за винятком поставляються при виконанні функцій державної влади і містить загальні, обов'язкові для всіх країн-учасниць положення, а також конкретні переліки зобов'язань за окремими видами послуг, прийняті країнами - членами СОТ щодо доступу на національні ринки.

Одним з основних положень ГАТС, обов'язкових для всіх країн - учасниць СОТ, є застосування національного режиму - правового положення, згідно з яким на іноземних юридичних і фізичних осіб поширюються всі права та переваги, якими користуються місцеві юридичні та фізичні особи.

Відповідно до ГАТС держави можуть взяти на себе специфічні зобов'язання щодо доступу на їх ринок іноземних послуг та їх постачальників, а також за надання їм національного режиму. Кожен член СОТ може обмежити дію наці-онального режиму. Ці специфічні зобов'язання фіксуються державами в національному списку зобов'язань і вилучень. Якщо в ньому ніяких винятків не зроблено, вважається, що держави відмовляються від обмежувальних заходів.

Для підприємців, зайнятих у туристському бізнесі, застосування ГАТС означає, що туристські фірми, готельні підприємства та інші компанії однієї країни можуть без жодних обмежень здійснювати свою діяльність в інших країнах; в готельному секторі іноземні компанії можуть управляти готелями і продавати свої послуги в тих обсягах і на тих же умовах, як і місцеві, користуючись при цьому всіма правами на державну підтримку та отримання пільг; туристські компанії можуть спрямовувати свій персонал для роботи в зарубіжні країни і розміщувати його там без обмежень; компаніям, пов'язаним з туризмом, дозволяється здійснювати міжнародні перекази і платежі за поточними операціями без обмежень.

Торгівля послугами (їх поставка) здійснюється чотирма основними способами (ГАТС, ст. 1, п. 2):

а) транскордонна поставка - з території однієї країни на територію іншої країни - члена СОТ (поширена в секторі фінансових послуг - страхування, кредитування, послуги платіжних карткових систем і ін);

б) споживання послуги за кордоном - пересування споживача в країну, де надається послуга (поширене в туристському бізнесі);

в) комерційна присутність на території іншого члена СОТ будь-якого типу підприємницької діяльності шляхом заснування, придбання або використання юридичної особи, а також шляхом створення або використання відділення, представництва на території країни - члена СОТ в цілях поставки послуг;

г) переміщення фізичних осіб однієї країни, що виробляють і продають послуги для їх реалізації на території іншої держави - члена СОТ (консультанти, лікарі, адвокати та ін).

Як бачимо, ГАТС регулює не тільки транскордонну торгівлю послугами, але і торгівлю ними на національній території.

Перераховані умови торгівлі послугами знайшли своє відображення у Федеральному законі РФ від 8 грудня 2003 року № 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності". Закон (стаття 34) визначає зміст національного режиму щодо зовнішньої торгівлі послугами.

У статті 33 цього закону визначено способи здійснення зовнішньої торгівлі послугами:

1) з території Російської Федерації на територію іноземної держави;

2) з території іноземної держави на територію Російської Федерації;

3) на території Російської Федерації іноземному замовнику послуг;

4) на території іноземної держави російському замовнику послуг;

5) російським виконавцем послуг, не мають комерційної присутності на території іноземної держави, шляхом присутності або уповноважених діяти від його імені осіб на території іноземної держави;

6) іноземним виконавцем послуг, не мають комерційної присутності на території Російської Федерації, шляхом присутності або уповноважених діяти від його імені іноземних осіб на території Російської Федерації;

7) російським виконавцем послуг шляхом комерційної присутності на території іноземної держави;

8) іноземним виконавцем послуг шляхом комерційної присутності на території Російської Федерації.

Якщо порівняти способи торгівлі послугами, встановлені ГАТС, і норми внутрішнього законодавства Росії про здійснення зовнішньої торгівлі послугами, можна побачити їх повна відповідність.

ГАТС не містить чіткого визначення поняття "послуга", однак це угода вперше у світовій практиці визначає, що торгівля послугами здійснюється шляхом поставки, а поняття "поставка послуги" включає виробництво, розподіл, маркетинг, продаж і доставку послуги.

Розроблено Секторальний класифікаційний лист послуг (Services Sectoral Classification List), який поділяється на 12 секторів і включає 161 вид послуг (в дужках дано кількість видів послуг у секторі): ділові (46), зв'язку (25), будівельні та інжинірингові (5), дистриб'юторські, в тому числі в оптовій і роздрібній торгівлі (5), в галузі освіти (5), по захисту навколишнього середовища (4), фінансові (страхові, банківські) (17), у сфері охорони здоров'я і соціального забезпечення (4), галузі туризму і подорожей (4), в організації дозвілля, культурних і спортивних заходів (5), транспортні (33), інші послуги.

У секторі послуг, пов'язаних з туризмом і подорожами, є, чотири підсектори: послуги готелів та ресторанів (включаючи громадське харчування), послуги туристичних агентств і туроператорів, послуги гідів, інші (без перерахування). Класифікація туристських послуг може бути доповнена і вдосконалена. Так, такі послуги, як прокат автомашин, комп'ютерне резервування, поїздки на лікування та інші, можуть бути включені членами СОТ в перелік інших секторів, оскільки вони тісно пов'язані між собою.

ГАТС має вісім додатків, в тому числі за авіатранспортним, фінансових (страхових), телекомунікаційних та інших послуг.

Додаток авіатранспортним послуг встановлює, що ГАТС застосовується тільки до заходів щодо ремонтне та експлуатаційне обслуговування (за винятком поточного); продаж і маркетинг авіатранспортних послуг; комп'ютерну систему резервування, що містить інформацію про розклади перевізників, наявність, тарифи та правила резервування і продажу квитків.

Додаток з телекомунікацій було прийнято з урахуванням того, що цей сектор має свою специфіку. Цей додаток стосується доступу до телекомунікаційних мереж та послуг загального користування, і не застосовується до заходів щодо кабельне або мовленнєве розподіл радіо - або телепрограм.

У додатку встановлюється, що кожна держава-член СОТ забезпечує у відповідності з міждержавними стандартами доступ до телекомунікаційних мереж та послуг загального користування для інформації про тарифи та умови надання ними послуг.

Вступ Росії до СОТ спричинить за собою визнання і необхідність виконання діючих документів Міжнародної організації по стандартизації. Умови, на яких наша країна вступить до СОТ, безпосереднім чином зачіпають інтереси російських підприємців, що діють у сфері виробництва і надання туристських послуг на міжнародному і внутрішньому ринках.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.