Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

| зміст | введення | розділ 1 | розділ 2 | розділ 3 | розділ 4 | розділ 5 | додатки |

Папирян Г.А. Маркетинг в туризмі

ДОДАТКА

Додаток 1. Формування цільових ринків у США
Додаток 2. Процес складання бізнес-плану
Додаток 3. Прогнозування попиту в туризмі
Додаток 4. Просування ділового туризму в Великобританії

Додаток 3. Прогнозування попиту в туризмі

ln(Tijt / Nit)= ao + a1ln(Iit / Nit) a2lnPSit + a4lnPXijt+a5lnPAijt+a6lnPASijt + a7lnPSijt+a8lnPSSijt+a9Ukt+a10t+a11Ln(Ij(t-1)/Nj(t-1))+Bijt,

де t - кількість років;
a0, a1, a2, ..., а11 - параметри (невідомі);
Тijt - кількість прибуттів туристів із країни походження i в місце призначення (туристський центр)] у t-му році;
Гнида, - чисельність населення країни походження туристів і в t-м році; Iit - доходи на душу населення в країні походження і у t-му році;
Pjt - ціна проживання в туристському центрі j у t-му році;
PSit - середньозважена ціна проживання туристів у туристському центрі заміннику для жителів країни походження і у t-му році;
, - обмінний курс між валютами країни походження
i і туристського центру] у t-му році;
ц, - тариф авіаперельоту з країни походження і у туристський центр] у t-му році;
PASiit - середньозважений тариф авіаперельоту з країни походження і у туристський центр замінник] у t-му році; PSijt - середньозважений тариф переїзду на наземному транспорті з країни походження і у туристський центр] у t-му році;
PS|j, - середньозважений тариф переїзду на наземному транспорті з країни походження і у туристський центр замінник] у t-му році;
Uk, - перемінна події k, у t-му році;
a10t - величина тренду
ац1п(Ту(1_,) / М1(М)) - перемінна, що показує прихильність до туристського центра, що включається в модель для тих пар країн походження і місць призначення, для яких необхідність їхнього включення була визначена попередніми емпіричними результатами;
By, - випадкова величина помилки.

У деяких випадках оцінювані коефіцієнти рівняння можуть бути інтерпретовані як показники еластичності, що вимірюють відгук попиту на малі зміни визначальних факторів. Що стосується перемінних подій, то залежність між ними і залежними перемінними не зовсім логарифмічна і відповідно їхні коефіцієнти не ідентичні показникам еластичності.

Модель вирішують для кожної пари країн походження - місця призначення для всього ретроспективного періоду 1985 - 1998 рр. Далі вибирають найкращу модель для різних пар на основі таких критеріїв, як відносно високий рівень коефіцієнта кореляції R2, відсутність автокореляції, відносно велика кількість статистично значимих коефіцієнтів, коректні знаки параметрів. В закінчення проводять прогнозування для періоду 2000 - 2001 рр.

Дана модель у свій час була апробована при вивченні впливів змін різних економічних факторів на попит міжнародного виїзного туризму для різних країн. Для деяких з них були отримані наступні результати'.

Процес прогнозування попиту в туризмі за допомогою регресійного аналізу включає наступні етапи:

- відбір змінних, які впливають на прогнозовану перемінну попиту, і встановлення математичної форми взаємовідносин між ними;
- збір інформації, що відноситься до моделі;
- використання бази даних для встановлення заходи впливу впливаючих перемінних на прогнозовані перемінні в минулому (оцінка коефіцієнтів математичного рівняння);
- проведення іспитів на встановленій на попередньому етапі моделі для з'ясування рівня її реалістичності;
- використання моделі для прогнозування, якщо іспити моделі будуть задовільними.

Дуже важливо поводити оцінку параметрів (їхнього знака і величини), одержуваних з допомогою регресійної моделі, для визначення коректних (припустимих) теоретично (відповідних вимогам економічної теорії). В основному некоректні параметри з'являються через недосконалість самої моделі. Наприклад, відпочинок за рубежем являє собою стиль гарного життя і відповідно очікується позитивна еластичність попиту по доходах. Аналогічно власна еластичність попиту за ціною повинна бути негативною, а перехресна еластичність попиту за ціною для продуктів замінників - позитивною. При зміні смаків споживачів може відбутися перерозподіл і, отже, коефіцієнт показника тренда може поміняти свій знак. Коефіцієнти, витрати на просування туристського продукту, перемінні прихильності до туристського центра повинні бути позитивними.

Математична модель прогнозування попиту міжнародного туризму має логарифмічно лінійну форму:

Великобританія

- Британці відносять подорожі по повітрю, морю і сухіше до розкоші.
- Попит чуттєвий до ціни.
- Обмінний курс відіграє визначальну роль.
- Замінюють туристські центри і види транспорту є що впливають на туризм факторами.
- Психологічний вплив криз відчутно.
- Падіння курсу національної валюти вплинуло на поїздки, особливо в дорогі туристські центри.
- Відносно Франції й Італії тренд має похилість униз, а стосовно Німеччини - вгору.

Німеччина

- Збільшення доходу викликає ріст туристського попиту, однак ефект відрізняється від країни до країни, наприклад, особливо сильно вплив попиту на Іспанію і Швейцарію.
- При збільшенні цін Австрія, Іспанія, Франція, Швейцарія втрачають попит, однак останні дві країни, зокрема, мають еластичність за ціною, абсолютне значення якої перевищує одиницю.


Німці інформовані про ціни подорожей. Вони не тільки цікавляться абсолютними цінами, але і цінами, пов'язаними з іншими замінюють туристськими центрами. Вони також готові переключатися на альтернативні види транспорту.

Однієї з деяких країн, тренд стосовно якої нахилений униз, є Швейцарія.

Франція

- Збільшення доходів приводить до значного зростанню попиту.
- Абсолютні і відносні значення цін відпочинку дуже важливі, зокрема, при відправленні у Швейцарію й Італію.
- Психологічний вплив криз на потенційних мандрівників через сприйняття ціни наземної подорожі дуже значимо.
- Тренди для таких країн, як Італія, Іспанія і Швейцарія, спрямовані вниз.

1 Witt S. F. and Witt С. A. Modeling and Forecasting Demand in Tourism. -Acaddemic Press., 1992.

| зміст | введення | розділ 1 | розділ 2 | розділ 3 | розділ 4 | розділ 5 | додатки |






Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.