Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Розділ 3. Державне регулювання інноваційного розвитку

3.5. Державна підтримка інноваційної діяльності в туризмі


Туристська діяльність - це не лише надання послуг з організації подорожей, але і джерело доходів держави, багатьох секторів її економіки. Їх доходи значно перевищують надходження від традиційних сфер туризму (готелю-біття, ресторани, транспорт і ін).

Основними завданнями держави є:

- визначення та розробка принципів політики в галузі туризму, програм їх реалізації, механізму контролю і дослідження результатів діяльності (організація статистики, відомчих досліджень);
- створення сприятливих умов для туризму, координація дій різних компаній, організацій і товариств для формування відповідної інфраструктури, дружньої до навколишнього середовища;
- підтримка туризму та маркетингу через стимулювання інновацій і кооперації, формування привабливого образу країни.

Багато держави створюють спеціальні національні організації для просування різного роду інновацій у туризмі - ОМТН (організації, що займаються маркетингом туристських напрямків за термінологією Всесвітньої туристської орга-нізації: Visit Britain, Tourespana, Polska Organizacia Turystyczna та ін).

Державний сектор все частіше звертається до інформаційних технологій та Інтернету як засобів просування свого продукту - туристського напрямку.

В якості прикладу можна навести Фінляндію. Фінська рада з туризму (Finnish Tourist Board - FTB) є державною організацією, що займається маркетингом Фінляндії як туристського напрями, має представництва в 11 країнах. Фінська рада з туризму одним з перших почав використовувати інформаційні технології в роботі національної туристської організації. Він здійснює стратегічне співробітництво з представниками туристичної індустрії та іншими зацікавленими групами, загальна мета яких спрямована на максимальну присутність і вплив країни на міжнародному ринку. Найважливішим інструментом для досягнення цієї мети є електронні інформаційні та комунікаційні технології.

Особливе значення ця рада надає "створення унікального іміджу національного туризму, чіткої сегментації споживачів і ринків, ефективного маркетингу".

Розвиток туристського бізнесу відбувалося за наступною схемою. У 1992 р. була створена інформаційна система туристського

ринку (Market Information System - MIS). Спочатку вона використовувалася для потреб Фінської ради з туризму, але скоро доступ до неї отримали професійні користувачі країни. Одинадцять додатків MIS охоплюють спектр діяльності ради та всі аспекти туристської галузі. Додаток "Покупці і ЗМІ" містить інформацію про всіх туроператорів і турагентів, їх адреси, перелік основних ЗМІ, які просувають туристський продукт. Додаток "Плани маркетингу" інформує про всіх маркетингових планах, рекламних кампаніях та діях всіх відділень Фінської ради з туризму на світовому ринку. Інші програми MIS містять статистичні дані, загальну інформацію про представництвах і персоналі Фінської ради з туризму, його робочих групах, документацію і листування з семінарів та робочих зустрічей, адреси клієнтів. Один з додатків використовується як електронна дошка оголошень для всіх відділень Фінської ради з туризму на світовому ринку.

У 1995 р. спільно з регіональними туристичними організаціями була створена база даних туристського продукту і послуг (англійською мовою), що охоплює всю Фінляндію, під назвою PROMIS. Основний обсяг інформації для бази даних поставляється і оновлюється інформаційними провайдерами - партнерами PROMIS - і підприємствами малого і середнього бізнесу, ліцензії яким провайдери надають безкоштовно.

У 2001 р. національна туристична організація Фінляндії першою в світі почала просувати національну базу даних як послугу згідно з протоколом бездротового доступу (Wireless Application Protocol - WAP). Ця база включає файли з інформацією про визначні пам'ятки, засоби розміщення, подіях, тури і екскурсії, телефонних номерах туристських бюро.

Базові системи MIS і PROMIS фінансуються Фінською радою по туризму і є безприбутковими.

У 1990-х рр. у зв'язку з широким розповсюдженням комп'ютерів ОМТН стали інтенсивно використовувати інформаційні технології. Спочатку це були замкнуті системи для забезпечення діяльності туристських та інформаційних відділів, зараз же ці системи через Інтернет охоплюють кінцевих споживачів, яким доносять інформацію про туристському продукті, його привабливості та доступності за ціною, легкості і простоті бронювання.

ОМТН, виступаючи посередником, працюють, як правило, безоплатно, фінансуються державою, хоча і не уникають залучення в комерційні операції (змішані регіональні та місцеві державно-приватні).

Інформаційна ера змінює стиль життя. В недалекому майбутньому ОМТН не потрібні будуть представництва у всіх великих країнах, що постачають їм туристів. Зараз ОМТН встановлюють електронний зв'язок з постачальниками туристичного ринку в рамках регіону і надають їм можливості самостійно оновлювати інформацію про свій продукт і його наявності; виступають посередниками в наданні всього асортименту продуктів конкретного туристського регіону (що особливо важливо для дрібних і середніх підприємств) і електронних каналів (в онлайновому режимі або іншим способом) туристським агентам та іншим учасникам ринку.

Для ОМТН розвиток партнерських відносин відкриває перспективи більш широкого розповсюдження інформації по туристським регіонам. В галузі туризму існує більше посередницьких організацій, ніж в будь-якій іншій індустрії. До них відносяться туроператори і турагенти, які формують туристські пакети і займаються розподілом продукту від імені великих постачальників, якими є власники готелів і авіакомпаній. Це дозволяє ОМТН продавати свій продукт че-рез комерційних посередників на основі спеціальних договорів.

Контрольні питання

1. Що таке національна інноваційна система?
2. Які причини необхідності державного регулювання інноваційної діяльності?
3. Перерахуйте схеми державної підтримки інноваційних процесів.
4. Які форми державного регулювання інноваційних процесів у США, Японії та Європейському Союзі?
5. Яка система державного регулювання інноваційного розвитку в Російській Федерації?
6. Назвіть напрямки і завдання інноваційного розвитку в Російській Федерації.
7. Як забезпечується державна підтримка інноваційної діяльності в туризмі?
8. Організації, що займаються маркетингом туристичного спрямування: їх цілі та завдання.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.