Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші
прокат автомобілів в москві

<<< тому | зміст | вперед >>>

Новіков В.С. Інновації в туризмі

Глава 4. Стратегія і планування інноваційної діяльності

4.1. Зміст та характеристика різних типів стратегій

4.1.1. Державна інноваційна стратегія

В умовах переходу до економіки знань наявність і реалізація інноваційної стратегії - необхідна умова динамічного розвитку як національної економіки, так і окремих господарюючих суб'єктів.

Головна функція інноваційної стратегії полягає у визначенні основних довготривалих напрямків наукових розробок, впровадження нововведень, забезпечення ресурсами для досягнення поставлених цілей. Держава гармонізує інтереси учасників процесу, контролює і регулює інноваційну діяльність.

На вибір стратегії впливають досягнутий рівень суспільного розвитку, фінансові та матеріально-технічні ресурси держави. Вітчизняні вчені розрізняють три типи інноваційної стратегії: "перенесення", "запозичення" і "нарощування".

Стратегія ".переноса" полягає в тому, що для освоєння виробництва нової продукції за кордоном закуповуються ліцензії на новітні високоефективні наукові та виробничо-технологічні досягнення. Це робиться з метою економії часу і засобів для створення та розвитку власного науково-виробничого потенціалу, який через певний період часу зможе забезпечити весь інноваційний цикл - від фундаментальних досліджень і розробок до впровадження інновацій (стратегія Японії у післявоєнні роки).

Стратегія "запозичення" полягає у використанні дешевої робочої сили для освоєння випуску продукції, що вироблялася раніше в розвинених індустріальних країнах. Цим забезпечується стимулювання та розвиток власного виробництва та науково-технічного потенціалу (використовується в Китаї та в ряді країн Південно-Східної Азії).

Стратегію "нарощування" воліють країни, де поряд з розвитком власного науково-технічного потенціалу використовують досягнення вчених і конструкторів інших країн, у тому числі для розробки нововведень і їх впровадження у виробництво і соціальну сферу (США, Англія, Німеччина, Франція та ін).

Спільним для названих видів стратегій є стимулювання інноваційної діяльності з метою досягнення прогресу в економіці і переходу до інноваційного розвитку. Державна інноваційна стратегія - це об'єднання зусиль науки, виробництва та освіти, створення сприятливих інституційних умов для новаторів і підприємців, щоб забезпечити конкурентоспроможність і перехід країни в число лідерів.

4.1.2. Інноваційна стратегія підприємств

Інноваційна стратегія господарюючого суб'єкта (організації, компанії, підприємства) виробляється в залежності від завдань, які йому належить вирішувати з урахуванням позиціонування на ринку, диверсифікації або спеціалізації діяльності, можливих конкурентних переваг, які може забезпечити його інноваційний потенціал. Найбільше поширення отримали:

- наступальна стратегія, її мета - забезпечити лідируючу позицію на ринку, що вимагає високих витрат на нововведення;
- оборонна - триматися впритул за лідером, запозичуючи його нововведення і вносячи в них деякі зміни (це скорочує витрати на інноваційні процеси);
- імітаційна слідувати за лідерами, повторюючи всі їх дії і не здійснюючи великих витрат на нововведення;
- залежна - самозбереження компанії шляхом виконання на контрактній основі робіт для підприємств-інноваторів;
- традиційна - боротися за виживання, використовуючи звичні консервативні технології при мінімумі витрат на нововведення;
- опортуністична - заняття вільних ніш на ринку, при цьому витрати на інновації визначаються тактичними міркуваннями.

Названі інноваційні стратегії реалізуються кожна окремо або в залежності від обставин, наявності засобів одночасно в різних поєднаннях.

Господарюючий суб'єкт може визначити власну інноваційну стратегію в тому випадку, якщо чітко уявляє потреби ринку; здатний розробляти привабливі пропозиції і має надійну агентську мережу для постачання цих пред-пропозицій на ринок. Стратегія визначає форми інноваційної діяльності компанії і найбільш ефективні дії для досягнення наміченої мети.

Нової стратегії завжди супроводжують ризики, так як вона розробляється в умовах високої невизначеності отримання позитивних результатів при реалізації інноваційних проектів. Вони розробляються так, щоб їх було важко скопіювати. Тому при визначенні інноваційної стратегії необхідно враховувати явище "гіперконкуренції". Цей термін використовує Річард Д Авени, розробив модель (так звані "7S"), що дозволяє врахувати ті аспекти, які впливають на процес управління інноваціями:

51 - краще задоволення зацікавлених сторін (Superior Stakeholders Satisfaction);
52 - стратегічне прогнозування (Strategic Soothsaying);
53 - швидкість (Speed);
54 - несподіванка (Surprise);
55 - зміна правил конкуренції (Shifting Rules of Competition);
56 - сигналізація стратегічних цілей (Signaling Strategic Intent);
57 - спільне і послідовне стратегічне протидія (Simultaneous and Sequential Strategic Thrusts).

Гіперконкуренція зачіпає чотири напрямки.

1. Ціна і якість (Cost & Quality - З-Q). Цінова конкуренція і цінові війни неминуче призводять до необхідності використання нових засобів боротьби за ринок, розгортається конкуренція за якісні показники товарів і послуг (при визначенні інноваційної стратегії використовуються аспекти S1 і S3).
2. Вибір моменту змін і ноу-хау (Timing and Know-how - Т - К). Використовуються технологічні досягнення, нові ресурси та ноу-хау, здійснюється стратегія стрибкоподібного зростання інновацій для забезпечення вдосконалення продукту таким чином, щоб його не можна було копіювати або створити гідний замінник (застосовуються аспекти S2, S3 і S4).
3. Вторгнення (Strongholds - S). Вживаються заходи щодо створення різного роду перепон для відбиття спроб вторгнення конкурентів в регіон, сферу діяльності або сегмент ринку, які контролюються або входять у зону впливу певної компанії (використовуються аспекти S6 і S7).
4. Використання фінансових ресурсів (Deep Pockets - D). Мова йде про боротьбу великих компаній, що розташовують значними ресурсами, які дозволяють їм різними способами усувати конкуруючі підприємства і дрібних підприємців. Це змушує дрібні фірми створювати та розвивати неформальні союзи, звертатися за допомогою до уряду або застосовувати обхідні шляхи, щоб не стикатися зі сферами діяльності великих компаній (застосовуються аспекти S5 і S7).

Якщо в традиційних підходах до стратегії підкреслюється важливість "створення переваги", то Річард Д Авени вказує на необхідність "творчого руйнування переваги конкурента" серією швидких дій і протидій. Для поведінка конкурентів компанії має бути непередбачуваним, щоб їх стратегії, розраховані на протидію, не спрацювали. У своїй книзі "Конкуренція на межі: стратегія як структурний хаос" Ш. Браун і К. Айзенхардт відзначають, що стратегія являє собою різнопланове, динамічне та складне явище, а досягається перевага завжди є тимчасовим.

Для реалізації сформульованої стратегії розробляються конкретні плани, програми і проекти, які переслідують мету ефективного розподілу та використання ресурсів і адаптацію до змін зовнішніх і внутрішніх умов.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.