Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку

Ніжин: МІЛАНІК, 2007. – 172 с.

Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку Висвітлюються питання розвитку рекреаційного господарства на депресивних територіях Поліських регіонів України. Значну увагу приділено узагальненню понятійно-термінологічного апарату рекреації та туризму, дослідженню закономірностей та факторів функціонування даної сфери, розробці методичних основ її дослідження на регіональному рівні. Проведено SWOT-аналіз розвитку рекреаційного господарства на Поліссі, охарактеризовано його сучасний стан. Визначено основні проблеми розвитку галузі в регіоні, запропоновано шляхи їх подолання. Розроблено концепцію розвитку рекреаційного господарства на Поліссі.

Для наукових співробітників, працівників рекреаційної сфери, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 9 від 31.05.07 р.)

Рецензенти:
- доктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту Київського міжнародного університету лінгвістики Скрипник А.В.
- кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Ю.Бугая Петровська І.О.
- кандидат географічних наук, доцент кафедри географії Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя Смаль І.В.

Зміст

ВСТУП

І. НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
1.1. Рекреація як суспільне явище: характеристика та систематика основних понять
1.2. Туризм як вид рекреаційної діяльності. Альтернативні види туризму
1.3. Закономірності, принципи та фактори розвитку рекреаційного господарства регіону
1.4. Методичні підходи до оцінки регіонального потенціалу розвитку рекреаційного господарства

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПОЛІССІ
2.1. SWOT-аналіз розвитку рекреаційного господарства Поліського регіону
2.2. Характеристика сучасного стану та тенденцій розвитку рекреаційного господарства Полісся
2.3. Районування території Полісся за рівнем розвитку рекреаційного господарства

ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПОЛІССІ
3.1. Організаційно-економічні важелі та механізм розвитку рекреаційного господарства країни та її регіонів
3.2. Шляхи удосконалення розвитку регіональної системи рекреаційного господарства Полісся
3.3. Гармонізація розвитку рекреаційного господарства в природному середовищі
3.4. Концептуальні засади перспективного розвитку рекреаційного господарства Полісся

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Додаток 1. Співвідношення туризму та рекреації в контексті дозвілля
Додаток 2. Каталог родовищ мінеральних вод Полісся
Додаток 3. Соціально-культурні рекреаційні ресурси Полісся
Додаток 4. Характеристика екологічних видів туризму

<<< назад | зміст | вперед >>>
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.