Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

Додатки

Додаток 1. Уривки з книги "Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік"
Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи за организаціи экскурсій для учащихъ і учнів среднихъ учебныхъ заведеній
Додаток 3. Послуги найвідоміших готелів Києва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Додаток 4. Про організацію всесоюзного акціонерне товариство з іноземного туризму в СРСР
Додаток 5. Про перейменування готелів м. Києва
Додаток 6. Про заходи подальшого розвитку туризму та екскурсій у країні
Додаток 7. Про подальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійної справи в країні
Додаток 8. Про заходи по розвитку туризму і вдосконаленню туристсько-екскурсійного обслуговування населення в країні в 1986-1990 роках і на період до 2000 року

Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи за организаціи экскурсій для учащихъ і учнів среднихъ учебныхъ заведеній

31 грудня 1910 року въ зданіи Московської І гимназіи, под предсьдательствомъ р. окружнаго інспектора В. Ї. Комарницкаго, въ томъ же склади членовъ, що і предшествующія засьданія, при частій викладача жіночої гимназіи Суспільства викладачів Б. К. Гиндце, відбулося засьданіе комиссіи.

Заслушанъ сльдующій докладъ, прочитаний В. М. Платоновымъ.

Екскурсія въ Крымъ

Докладъ В. М. Платонова, П. П. Чернишова та I. К. Ліндемана.

Маршрутъ зкскурсіи

Москва, Севастополь і його околиці. Байдари, Ялта та її околиці, Севастополь - Москва.

Тривалість зкскурсіи

дорівнює приблизно 21-25 днямъ (изъ нихъ въ шляху приблизно 7 днів: желізной дорогі од Москви до Севастополя і назад 4 дні 19ч.,

пЪшкомъ і на мажарахъ * отъ Севастополя до Ялти 2 дні і на пароплав отъ до Ялти Севастополя 6 часовъ).

Вартість зкскурсіи

отъ 42 до 50 рублів.

Зупинки

въ двухъ центральныхъ пунктахъ: въ Севастополі та Ялті.

Програма огляду

(2 1/2 - 3 дні) Севастополь.

Общій осмотръ міста і порту. Въ зокрема осмотръ пам'ятника Нахімову, Графській пристані, Приморскаго бульвару съ Біологической станціей, сухого дока і пам'ятника адміралу Лазарєву, броненосця, Музею Севастопольської оборони, пам'ятника володимиру великому і извістной Панорами, яка знаходиться поблизу.

Околиці Севастополя:

а) Ближайшія: Малаховъ курганъ (і линія другихъ бастюновъ), Братське кладовище.
б) Дальнія: Инкерманъ та Чорна річка.
(1 день). Херсонесъ (2 в. отъ Севастополя): розкопки, музей, монастир съ Владимирскимъ соборомъ.
(2 день). Георгіевскій монастир (въ 12 в. отъ Севастополя): зкскурсія за Георгіевскую скелю і за м. Фіоленть, кь гроту Діаньї.
(З дня). Ночівля въ монастьірі. Балаклава (въ 8 в. отъ Георгіевскаго м.): прогулянка кь висить надъ городом скелі съ руїнами стародавньої кріпости (видъ на море), прогулянка въ відкрите море по бухті кь Григорьевскому грота і назад (пішкомь)**) въ Севастополь.

Бахчисарай (съ околицями - Успенскимъ монастыремъ і Чу-футъ-Кале - 1 день.)

Дорога въ Ялту (82 версти):

1-я станція Чаталъ-Кая (21 вер.) (1 день).
2-я станція Байдари (1б'/2 ст.) (1 день).

Зупинка.

На слідующій день встати рано утромъ, щоб видіть чудовий восходъ сонця.

3-я ст. Кикенеизъ (17'/2 ст.)
4 ст. Мисхоръ (15 ст.)
5 ст. Ялта (12 ст.)

Примічаніе. Попутно можна осмотрътъ Ай-Тодоръ (съ маякомъ), "Ластівчине гніздо", Дюльберъ, Ореанду: зараніе лише потрібно об'єк этомъ домовленостей съ хозяиномъ мажаръ, на которыхъ путешествуютъ екскурсанти.

Ялта (7 днів).

Зкскурсіи въ Нижню і Верхню Масандру, въ Никитскій садъ, въ Гур-зуфъ і Суукъ-су, въ Ливадію, Ореанду, кь Ласточкіну гнізду, въ Ай-Тодоръ, въ Алупку (дворецъ, паркъ, хаосъ), кь Учанъ-су і на Ай-Петрі.

Изъ Ялти въ Севастополь (моремъ - 6 ч. ізды на пароході).

Изъ Севастополя въ Москви (безъ остановокъ).

Примічаніе 1. Якщо дозволити настроеніе экскурсантовъ і состояніе экскур-сіонной каси, изъ Ялти па мажарахъ можна зробити шлях кь Козьмодемьян-ського монастиря і піднятися (пішкомь) на Чатыръ-дагъ. Зворотний шлях можна вчинити (або пішкомь на мажарахь) до Алушти, а звідти пароходомъ до Ялти.

На це буде потрібно не меніе 3 днів.

Примічаніе 2. При благопріятньїхь условіяхь можна подовжити маршрутъ (основною, і зазначений въ примічати 1-мъ) і повертатися додому не изъ Севастополя прямо на Москву, а изъ Севастополя моремъ въ Одесу (1 день на осмотръ), звідти залізниці дорогі въ Кіевь (1 або 2 дня зупинення) та тЪмъ ж способомъ додому.

Цъль зкскурсіи въ Крымъ

Екскурсія въ Крымъ відбувається съ цілями:

1) історичними,
2) географічними (въ широкомъ смыслъ слова) і
3) естетичними.

Съ точки зрінія історичної, ця зкскурсія повинна дати учням можливість власними очима споглядати міста, обвіянньїя дивовижними (хоча часом і сумними) історичними воспоминаніями изъ епохи героїчної боротьби славнаго російського воїнства противъ грізною європейської коалиціи, - міста, 55 літь тому назадъ надовго приковавшія кь себі вниманіе не тільки всієї Россіи і всієї Європи, але і всього культурнаго світу (Севастополь, Мала-ховъ кургань і т. д. і т. д.); або міста, будящія рой воспоминаній про боліє далекихъ, але для російського серця не меніе дорогихъ собьтяхъ рідний исторіи - про собьтяхъ, які відбувалися на самій зарі христіанства въ Россіи (Херсонесъ). Особливий історико-археологическій интересъ въ цієї зкекурсіи представити для всіхь одинъ изъ замічательнійшихь уголковъ Криму, вже згаданий, Херсонесъ, ця, поистині, "Російська Помпея", съ його знаменитими розкопками, знакомящій насъ, крім классическихъ старожитностей, ще й съ єдиними на російській почві початковими формами христіанской храмової архітектури ("васильки").

Любителямъ ще боліє далекаго историческаго прошлаго глибоке наслажденіе, несомнінно, доставити осмотръ і ще одного, чудесного за своєю розкішною південної природі, куточка Криму - Георгіевскаго монастиря, съ околицями якого (м. Фіоленть і гротъ Діаньї) зв'язується чарівна легенда об ' извістной героині греческихъ миеовъ - Ифигеніи ("Ифигенія въ Тавриді). Съ точки зріія географічною, високій интересъ для экскурсантовъ уявити і такъ званий південний берегъ Криму, і весь Крымъ въ його ціломь. Південний берег Криму-це "дивний уголокъ Италіи под русскимъ небомъ". Весь Крымъ, въ його ціломь, є країна, нигді боліє на такомъ обмежений-номъ пространстві въ Россіи не встрічающихся оригинальныхъ контрастовъ, дающихъ можливість, при благопріятньїхь условіяхь, з'ясувати экскурсан-тамъ многія явленія изъ галузі географічної (та етнографічної).

Об естетичної стороні зкекурсіи въ Крымъ і говорити нічого: це одне суцільне, ні на хвилину не припиняється переживаніе самыхъ сильныхъ і глубокихъ эстетическихъ впечатліній.

Способи осуществленія зкекурсіи

1) Обьявленіе (обов'язково письмове) про передбачувану зкекурсіи, вьівішиваемое въ учебномъ заведеній за нісколько місяцевь до початку зкекурсіи.

Въ этомъ обьявленіи має полягати слідующее:

a) докладний маршрутъ зкекурсіи;
b) указаніе на тривалість ея;
c) указаніе на її початок і конецъ;
d) вартість зкекурсіи;
e) керівники.

2) Попереднє ознакомленіе учнів соотвітствующихь классовъ, хоча б въ общихъ чертахъ, путемъ бесідь і указаніемь відповідної літератури, съ головними пунктами огляду въ передбачуваної зкекурсіи.
3) Указаніе терміну денежныхъ взносовъ за участіе въ зкекурсіи.
4) Истребованіе отъ учениковъ-участниковъ зкекурсіи письмового разріше-нія ихъ батьків або опекуновъ на участіе ихъ въ зкекурсіи.
5) Указаніе речей, какія повинні бути взяті екскурсантами съ собою въ дорогу.
6) Сношенія съ владою.
7) При остановкахъ въ шляху, негайно заявляти начальникамъ станцій про час (дні та години) вьіізда зкекурсіи изъ міста зупинки.
8) При желаніи влаштувати безперешкодно обідь на який-небудь станцій желізной дороги, необхідно посилати, за нісколько часовъ до приходу на цю станцію, телеграму буфетчику, съ указаніемь числа обідовь і часу прибьгпя экскурсантовъ).

Примічаніе кь пункту 5-го. Предмети, необхідні въ зкекурсіи, могутъ бути розділені на дві групи:

1) предмети личнаго пользованія і
2) предмети общаго пользованія.

1. Предмети личнаго пользованія.

Вони, въ свою чергу, поділяються: а) на предмети необхідні і б) на предмети бажані.

а. Предмети необхідні:
а) 3 сміньї білья,
Р) 4 - 6 паръ носковъ,
в) близько 6 платковъ носовыхъ,
5) 2 личныхъ рушники,
Е) гребінка, зубний порошокъ, зубна щіточка і мило,
з) 1 сміна костюма,
л) пальто,
а) бляшаний кухоль і чайникъ,
к) чайна ложечка,
X) записна зошит, карандашъ і складаний ножъ,
ц) ремінь для связьіванія речей,
v) невелика кошик або (предпочтительніе) мішокь, який можна зручно носити за плечима.
3) Необхідний костюмъ екскурсанта долженъ бути суконний, а взуття повинна бути кріпкая, але така, яку можна було б змащувати саломъ.

а. Предмети бажані:
а) фотографічно аппаратъ съ приладдям,
Р) компасъ,
в) бінокль,
5) злектрическій фонарикъ,
є) шагомірь,
з) ножиці,
Р|) рисовальныя приналежності,
і) 2 простирадла, легка подушечка, одіяло або пледъ.

2. Предмети общаго пользованія.

a. Предмети необхідні:
а) путівники, довідники і карти;
(3) запасъ чаю (2 фунта), цукру (фунтовъ 20), провизіи (копченої ковбаси, сиру, яицъ печеныхъ, хліба білаго, солі, лимоновъ);
у) 2 большихъ ножа, 2 чайныхъ рушники;
8) 2 большихъ чайника для гарячої води;
є) дорожня аптека съ наставленіями (обов'язково максимальний термо-і метръ вазелинъ);
t;) 1 ф. свъчей;
ті) запасъ нитокъ, иголокъ, американскихъ булавокъ і пуговицъ механическихъ;
і) 2 корзини среднихъ размъровъ для укладьіванія речей общаго пользованія.

b. Предмети бажані:
1) высотомъръ,
2) фотографическій аппаратъ.
Примічаніе кь пункту 6-му.

Сношенія съ владою.

1) Съ р. Попечителемъ Московського учебнаго округу (испрошеніе разрішенія на зкскурсію).
2) Съ градоначальникомъ Севастополя.
3) Съ Таврическимъ губернаторомъ.
4) Съ епископомъ Таврическимъ.
5) Съ командиромъ Севастопольскаго порту.
б) (По пріізді) съ Управленіемь Черноморскаго флоту.
7) Съ директорами Севастопольської гимназіи і реальнаго училища.
8) Съ директоромъ Ялтинської гимназіи.
9) Съ главноначальствующимъ р. Ялти.
10) Съ Министерствомъ Імператорської Двору (обс испрошеніи позволе-нія на осмотръ і фотографированіе царскихъ дворцовъ).
11) Съ управленіемь Московскихъ К. Х.-С. Желъзныхъ дорогъ.
№ 3. Въ случаі использованія удлиненнаго маршруту (черезъ Одесу і Кіевь) необхідні ще сношенія:
12) съ митрополитомъ Юевскимъ і
13) съ директорами гимназіи въ Одессъ і Кіеві.

Література:

1) Семеновъ В. П. "Крымъ і Новороссія".
2) Чеглокъ. Таврида.
3) Європейська Росія. Упоряд. А. Круберъ, С. Григорьевъ etc.
4) Мечъ. Росія (хрестоматія).
5) Мальовнича Росія. Изд. Вольфа.
6) Е. Марковъ. Путешествіе въ Крымъ.
7) Пушкін. "Бахчисарайскій фонтанъ" та ін.
8) Л. Н. Толстой. Оборона Севастополя.
9) Гете. "Ифигенія въ Тавриді".
10) Юо. Кулаковскій. "Старожитності Тавриди".
11) М. Я. Енгель. "Російська Помпея". (Херсонесъ-Тавричесшй). Очеркъ археологическихъ разслідованій. Севастополь. 1903. Ціна 1 рубль.
12) Праці Імператорської Московського Археологическаго Суспільства.
13) Путівники по Криму Москвича або Безчинскаго.
14) Покажчик желЪзныхъ дорогь.

Кошти осуществленія зкскурсіи

1) Внески участниковъ зкскурсіи;
2) пособія изъ спещальныхъ средствъ учебныхъ заведеній;
3) пособіе од товариства організації ученическихъ зкскурсіи (якщо таке имъется на місті);
4) пособія отъ земства, міста і дворянскихъ собраній;
5) пожертвованія частныхъ лицъ;
6) доходи отъ пристрою керівниками лекцій, вистав, концертовъ та ін.

* На півдні України та на Північному Кавказі - великий довгий віз.
** 13 версть.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.