Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

Додатки

Додаток 1. Уривки з книги "Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік"
Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи за организаціи экскурсій для учащихъ і учнів среднихъ учебныхъ заведеній
Додаток 3. Послуги найвідоміших готелів Києва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Додаток 4. Про організацію всесоюзного акціонерне товариство з іноземного туризму в СРСР
Додаток 5. Про перейменування готелів м. Києва
Додаток 6. Про заходи подальшого розвитку туризму та екскурсій у країні
Додаток 7. Про подальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійної справи в країні
Додаток 8. Про заходи по розвитку туризму і вдосконаленню туристсько-екскурсійного обслуговування населення в країні в 1986-1990 роках і на період до 2000 року

Додаток 8. Постанова ЦК КПРС, Ради міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ від 18 липня 1985 р. №674
"Про заходи по розвитку туризму і вдосконаленню туристсько-екскурсійного обслуговування населення в країні в 1986-1990 роках і на період до 2000 року"

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ відзначають, що широке розвиток туристично-екскурсійного обслуговування населення в країні сприяє виконанню багатьох соціальних та економічних завдань. Туризм і екскурсії стали невід'ємною частиною життя народу, важливим засобом зміцнення здоров'я людей та раціонального використання вільного часу. Під час подорожей трудящі, і особливо молодь, переконуються у величезних успіхи, досягнутих союзними республіками в економіці, науці і культурі, що сприяє подальшому розвиткові дружби народів СРСР, виховання комуністичної переконаності і активної життєвої позиції, радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму, вірності революційним, бойовим і трудовим традиціям народу, а також зростанню культурного рівня населення.

Зміцнилася матеріально-технічна база туризму, ширше стали використовуватися культурні, історичні, природні та інші визначні пам'ятки країни. За всій території СРСР прокладені туристичні та екскурсійні маршрути, подальше розвиток отримав самодіяльний туризм.

Разом з тим ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ відзначають, що потреби населення в туристсько-екскурсійних послугах задовольняються не повністю, повільно поліпшується якість обслуговування. Ту-ристско-екскурсійні організації недостатньо забезпечуються автотранспортом, запасними частинами, пально-мастильними матеріалами, а також меблями та іншим інвентарем.

Ряд діючих туристських об'єктів потребує реконструкції і благоустрої. Будівельні організації не виконують завдань по будівництву туристських об'єктів.

Деякі партійні, радянські, профспілкові і комсомольські органи не надають достатньої допомоги туристсько-екскурсійним організаціям у роботі по поліпшенню підбору кадрів і підвищенню рівня обслуговування населення.

В цілях подальшого розвитку туризму та вдосконалення туристсько-екскурсійного обслуговування населення в країні в 1986 - 1990 роках і на період до 2000 року Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР, Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок і Центральний Комітет ВЛКСМ постановляють:

1. ЦК компартій союзних республік, крайкомам і обкомах партії, Радам Міністрів союзних і автономних республік, виконкомам крайових і обласних Рад народних депутатів, центральним комітетам і радам профспілок. Центральній раді за туризму та екскурсіях ВЦРПС, Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ, Державному комітетові СРСР по іноземному туризму, Міністерству культури УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Міністерству освіти СРСР, Державному комітетові СРСР по професійно-технічної освіти з участю заінтересованих міністерств і відомств:

- здійснити в 1986 - 2000 роках заходи, спрямовані на подальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійного обслуговування населення. Посилити роль внутрішнього туризму та екскурсій в ідеологічному вихованні громадян, особливо школярів, учнів професійно-технічних училищ і середніх спеціальних навчальних закладів, студентів, робочої молоді, і в пропаганді переваг соціалістичного способу життя;
-ширше знайомити туристів і екскурсантів з традиціями та сучасним життям народів нашої багатонаціональної Батьківщини, їх історичним і культурним спадщиною, сприяти зміцненню братньої дружби народів СРСР. Більш ефективно використовувати оздоровчі та пізнавальні функції туризму при проведенні подорожей, походів і екскурсій по рідному краю і країні. Частіше організовувати популярні у широких мас трудящих тематичні туристичні та екскурсійні поїздки по місцях, пов'язаних з життям і діяльністю в. І. Леніна та інших видатних діячів нашої держави, революційної, бойової і трудової слави радянського народу, а також до історико-архітектурних пам'яток.

2. Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС, Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ і Державному комітетові СРСР по іноземного туризму з участю заінтересованих міністерств і відомств:

- забезпечити в 1986 - 2000 роках подальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійного обслуговування населення за рахунок реконструкції та розширення власної матеріальної бази із залученням в установленому порядку у цих цілях ресурсів інших галузей народного господарства;
- здійснити в 1986 - 2000 роках будівництво туристських готелів, баз, кемпінгів, автотранспортних підприємств, пасажирських канатних доріг, ресторанів, кафе, їдалень, магазинів та інших підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування, що дозволяють значно збільшити кількість обслуговуваних туристів і екскурсантів, урізноманітнити форми та підвищити якість їх обслуговування, а також будівництво житлових будинків, дитячих садків і ясел для потреб обслуговуючого персоналу;
- раціонально використовувати основні фонди туристських організацій за рахунок продовження сезону експлуатації туристських об'єктів, впровадження прогресивних форм обслуговування населення;
- забезпечити широкий прокат туристичного та спортивного інвентарю, причепів-дач до легковим автомобілям для автотуристів, велосипедів і човнів. Проводити навчання туристів верховій їзді, катання на гірських і рівнинних лижах, ковзанах та санчатах, грі в теніс, стрільби з лука, плавання та інших видів туризму і спорту;
- всіляко сприяти створенню умов для розширення туристського відпочинку батьків з дітьми, учнів, студентів та робітничої молоді, розвитку форм індивідуального туризму. Вжити заходів до подальшого розвитку сімейного туризму і автомототуризма, маючи на увазі забезпечити в 1990 році надання різних видів сімейного туристичного відпочинку не менше ніж 6 млн осіб і послуг автомототуризма - для 2 млн осіб;
- приділяти особливу увагу розвитку туристських маршрутів з активними способами пересування: пішохідних, гірських, велосипедних, кінних, водних. Здійснювати заходи щодо розвитку гірськолижного, лижного та інших видів зимового туризму. Розширювати географію подорожей та тематику екскурсій, повсюдно поширювати позитивний досвід обслуговування туристів і екскурсантів, чуйно відгукуючись на запити населення.

3. Міністерству освіти СРСР, Державному комітетові СРСР по професійно-технічної освіти спільно з ЦК ВЛКСМ передбачити використання туризму та екскурсій у навчально-виховному процесі при вивченні історії, природи та культури рідного краю, для професійної орієнтації учнів, а також для проведення туристсько-экскур-сионной роботи в групах і школах груп продовженого дня, гуртожитках, піонерських та оздоровчих таборах різного типу, трудових об'єднаннях учнів.

4. Прийняти пропозиції:

а) Центральної ради по туризму та екскурсіях ВЦРПС:

-про будівництво туристичних комплексів, готелів, баз, кемпінгів в 1986 1990 роках на 40 тис. місць, у 1991 - 1995 роках на 60 тис. місць і в 1996 - 2000 роках на 70 тис. місць;
- про доведення обсягу послуг, що надаються організаціями системи Центрального ради по туризму та екскурсіях ВЦРПС, в 1990 році до 2850 млн рублів, з розбивкою по союзним республікам згідно з додатком, і в 2000 році до 6000 млн рублів;
- Радам Міністрів союзних республік прийняти заходи по наданню турист-ско-екскурсійним організаціям допомоги у забезпеченні виконання завдань з надання послуг у зазначеному обсязі;

б) Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ:

- про будівництво молодіжних центрів, таборів і готелів в 1986 - 1990 роках 3,3 тис. місць, у 1991 - 1995 роках на 5,2 тис. місць і в 1996 - 2000 роках на 7 тис. місць;
- про доведення обсягу послуг, що надаються організаціями системи Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ, в 1990 році до 370 млн рублів і в 2000 році до 650 млн рублів;

5. Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС, Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ, Державному комітетові СРСР по іноземному туризму і Радам Міністрів союзних республік забезпечити в 1986-1990 роках раціональне розміщення та своєчасне введення в експлуатацію об'єктів туризму з високим рівнем благоустрою на морських узбережжях, берегах озер і річок, в лісових і гірських районах, приміських зонах великих міст, а також туристських готелів у республіканських, крайових і обласних центрах.

6. Держплану СРСР передбачати в проектах планів виділення:

а) на 1986 - 1990 роки капітальних вкладень для будівництва та реконструкції туристських об'єктів (в цілому на п'ятирічку):

- ВЦРПС для Центральної ради по туризму та екскурсіях у розмірі 616 млн рублів;
- ЦК ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" в розмірі 60 млн рублів.

Капітальні вкладення на зазначені цілі виділяються за рахунок та в межах загального ліміту капітальних вкладень, що встановлюється ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ на 1986-1990 роки;

б) на 1986-1990 роки автобусів у туристському виконанні:

- ВЦРПС для Центральної ради по туризму та екскурсіях у кількості 2000 штук щорічно;
- ЦК ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" в кількості 50 штук щорічно;

в) на 1986 - 1990 роки ВЦРПС для Центральної ради по туризму та екскурсіях і ЦК ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" на придбання зазначених автобусів капітальних вкладень зверх обсягів, передбачених у підпункті "а" цього пункту;
г) на тринадцяту і чотирнадцяту п'ятирічки ВЦРПС для Центральної ради по туризму та екскурсіях і ЦК ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" капітальних вкладень, необхідних для будівництва і реконструкції мережі туристських організацій, придбання меблів та інвентарю для оснащення вводяться в дію об'єктів, автобусів туристському виконанні та інших матеріальних ресурсів.

7. Враховуючи велику популярність гірськолижного туризму, а також його значення для зміцнення здоров'я громадян, Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС здійснити проектування та приступити до будівництва в дванадцятій п'ятирічці гірничо-туристських об'єктів на території РРФСР, Української РСР, Узбецької РСР, Казахської РСР і Грузинської РСР.

8. Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС, Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ, Державному комітетові СРСР по іноземному туризму, Міністерству будівництва УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Міністерству будівництва в районах Далекого Сходу і Забайкалля забезпечити безумовне виконання планів будівництва туристських комплексів, готелів, баз, кемпінгів, молодіжних центрів і таборів, встановити систематичний контроль за ходом будівництва та введенням в експлуатацію встановлені терміни цих об'єктів.

9. Радам Міністрів союзних і автономних республік, виконкомам крайових і обласних Рад народних депутатів:

- забезпечити в установленому порядку відведення земельних ділянок відповідно до перспективними схемами розвитку туризму під будівництво туристичних об'єктів, туристських автотранспортних, комунально-побутових та інших допоміжних підприємств в місцях, найбільш сприятливих для відпочинку і занять туризмом;
- вживати заходів до забезпечення туристсько-екскурсійних організацій автобусами (на умовах погодинної оплати) у кількостях, необхідних для гарантованого туристсько-екскурсійного обслуговування громадян та молодіжних туристських груп, а також приміщеннями на перших поверхах новобудов і в нежитлових будівлях для розміщення рад по туризму і екскурсіям, бюро подорожей і екскурсій, туристських клубів, станцій і баз юних туристів, молодіжних туристських організацій і пунктів прокату туристського інвентарю і спорядження;
- організовувати на автотрасах для обслуговування автомототуристов торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами повсякденного попиту, запасними частинами для дрібного ремонту, створювати майданчики для відпочинку, мають необхідні санітарно-гігієнічні умови і спеціальні місця для приготування їжі; забезпечити на підприємствах місцевої промисловості випуск пам'ятних значків, листівок і сувенірів в обсягах, погоджених з місцевими торговими організаціями;
- розглянути спільно з Центральною радою по туризму та екскурсіях ВЦРПС і Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ і вирішити питання про виділення туристсько-екскурсійних організацій постійної кількості місць у готелях, підвідомчих міністерствам житлового та комунального господарства союзних республік, для розміщення туристів в робочі дні тижня, у вихідні та святкові дні, з тим, щоб забезпечити більш повне задоволення заявок туристсько-екскурсійних організацій.

10. Міністерству шляхів сполучення і Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС:

- вжити заходів до організації руху туристсько-екскурсійних поїздів для трудящих та учнівської молоді Сибіру і Далекого Сходу та напрямку зазначені регіони таких поїздів з європейської частини країни;
- довести кількість туристсько-екскурсійних поїздів у 1990 році до 2 тис. рейсів, у 1995 році до 2,5 тис. рейсів і 2000 році до 3 тис. рейсів в рік. Збільшити надання зазначених поїздів для організації маршрутів вихідного дня в республіканських, крайових і обласних центрах;
- формувати склади туристсько-екскурсійних поїздів з купейних вагонів переважно випуску останніх років, закріпивши за ними постійні бригади провідників. Встановити контроль за забезпеченням прямування туристсько-екскурсійних поїздів за графіком.

Міністерству шляхів сполучення здійснити проектування і будівництво пунктів стоянки туристсько-екскурсійних поїздів (з пайовою участю ВЦРПС) у 1986 - 1990 роках у містах Полтаві, Ризі, Талліні, Баку і Каунасі, в 1991 - 1995 роках - в містах Уфі, Яремчі, Рахові, Ярославлі, Брянську, Курську, Рязані, Смоленську і Самарканді і в 1996 - 2000 роках в містах Казані, Ленінграді, Чернівцях, Калузі, Чернігові, Новоросійську, Іркутську, Херсоні, Дніпропетровську, Запоріжжі, Челябінську і Керчі.

11. Міністерству шляхів сполучення, Міністерству цивільної авіації, Міністерству морського флоту і Радам Міністрів союзних республік спільно з Центральним радою по туризму та екскурсіях ВЦРПС і Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ розробити і здійснити у дванадцятій п'ятирічці заходи за подальшого збільшення і поліпшення використання для потреб туризму поїздів, літаків, автобусів, морських і річкових суден, забезпечення туристсько-екскурсійних організацій проїзними квитками в прямому і зворотному напрямках за маршрутами подорожей, розширення додаткових послуг та підвищення якості обслуговування туристів у шляху проходження.

12. Міністерству культури УРСР разом з Центральною радою по туризму і екскурсіях ВЦРПС, Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" ЦК ВЛКСМ і Державному комітетові СРСР по іноземному туризму вжити заходів до значного розширення переліку музеїв, картинних галерей і виставок, включаються в маршрути для туристів і екскурсантів, та встановити режим їх роботи у зручний для туристів час. Посилити роботу з відновлення пам'яток історії і культури; ширше використовувати послуги театрально-видовищних підприємств туристс-ко-екскурсійному обслуговуванні; направляти для роботи в туристсько-эксурсионные організації і на пасажирські судна культпрацівників, бібліотекарів, артистів і музикантів естрадних оркестрів.

13. Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР організувати виробництво буксирувальних гірськолижних підйомників та забезпечити їх поставку для туристсько-екскурсійних організацій у 1986-1987 роках по 5 комплектів і, починаючи з 1988 року по 10 комплектів щорічно.

14. Держплану СРСР і Міністерству важкого і транспортного машинобудування передбачати в проектах планів на 1986-1990 роки і на період до 2000 року виробництво пасажирських канатно-крісельних доріг та запасних частин до них кількості, що задовольняє заявки туристсько-екскурсійних організацій.

15. Міністерству лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості СРСР організувати, починаючи з 1986 року в підвідомчих об'єднаннях і на підприємствах виробництво для туристсько-екскурсійних організацій збірних дерев'яних будинків, а також спеціальних меблів для туристських готелів, баз та кемпінгів. Держплану СРСР передбачати в проектах планів на 1986 - 2000 роки виділення ВЦРПС для Центральної ради по туризму та екскурсіях дерев'яних будинків заводського виготовлення загальною площею 80 тис. кв. метрів щорічно.

16. Міністерству автомобільної промисловості створити ВІ986 - 1987 роках на Мінськом автомобільному заводі потужності з випуску щорічно 6 тис. причепів-дач до легковим автомобілям для автотуристів в рахунок виконання планів виробництва товарів культурно-побутового і господарського призначення, з поставкою зазначених причепів-дач Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС.

18. Міністерству харчової промисловості СРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР, Міністерству плодоовочевого господарства СРСР і Міністерству рибного господарства СРСР збільшити виробництво продуктів харчування у дрібній розфасовці, придатних для тривалого зберігання, а Міністерству торгівлі СРСР і Центросоюзу поліпшити забезпечення ними туристсько-екскурсійних організацій і розширити торгівлю цими продуктами.

19. Госснабу СРСР розробити і здійснити у дванадцятій п'ятирічці заходи, спрямовані на значне поліпшення постачання матеріалами і устаткуванням туристсько-екскурсійних організацій, морських і річкових пасажирських суден, обслуговують туристів.

20. Госкомсельхозтехнике СРСР вжити додаткових заходів до забезпечення автотранспорту туристсько-екскурсійних організацій запасними частинами, вузлами і агрегатами.

21. З метою більш широкого висвітлення проблем туризму і екскурсій, пропаганди форм і видів активного відпочинку на туристсько-екскурсійних маршрутах і передового досвіду роботи з туристсько-екскурсійного обслуговування населення дозволити Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС і видавництву "Московська правда" Московського обласного і Московського міського комітетів КПРС випускати з січня 1986 р. рекламно-інформаційний тижневик "Турист" об'ємом 4 смуги половинного формату газети "Правда", початковим накладом 300 тис. примірників, в рахунок фондів папери, що виділяються ВЦРПС.

22. Державному комітетові СРСР по телебаченню і радіомовленню, Державному комітетові СРСР по кінематографії. Державному комітетові СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, редакціям газет і журналів розширити тематику публікацій, телевізійних і радіопередач, документальних, художніх і науково-популярних фільмів про роль туризму і екскурсій зміцнення здоров'я та організації відпочинку населення.

23. ЦК компартій союзних республік, крайкомам і обкомах партії, Радам Міністрів союзних і автономних республік, виконкомам крайових і обласних Рад народних депутатів,радам профспілок і комітетам комсомолу надавати постійну допомога туристсько-екскурсійним організаціям у вирішенні завдань щодо подальшого розвитку туристсько-екскурсійного обслуговування населення, підвищенню ідейно-політичного рівня туристсько-екскурсійної роботи. Направляти діяльність партійних, профспілкових і комсомольських організацій туристсько-екскурсійних установ на створення в трудових колективах обстановки високої відповідальності і трудового настрою.

ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ висловлюють тверду впевненість у те, що ЦК компартій союзних республік, крайкомы і обкоми партії, Поради Міністрів союзних і автономних республік, виконкоми крайових і обласних Рад народних депутатів, міністерства і відомства, профспілкові, комсомольські та інші громадські організації , всі працівники сфери туристично-екскурсійного обслуговування забезпечать втілення в життя ре-рішень щодо подальшого розвитку туризму і вдосконаленню туристського обслуговування насе-лення в країні.

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.