Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

Додатки

Додаток 1. Уривки з книги "Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік"
Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи за организаціи экскурсій для учащихъ і учнів среднихъ учебныхъ заведеній
Додаток 3. Послуги найвідоміших готелів Києва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Додаток 4. Про організацію всесоюзного акціонерне товариство з іноземного туризму в СРСР
Додаток 5. Про перейменування готелів м. Києва
Додаток 6. Про заходи подальшого розвитку туризму та екскурсій у країні
Додаток 7. Про подальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійної справи в країні
Додаток 8. Про заходи по розвитку туризму і вдосконаленню туристсько-екскурсійного обслуговування населення в країні в 1986-1990 роках і на період до 2000 року

Додаток 7. Постанова ЦК КПРС, Ради міністрів СРСР, ВЦРПС від 31 жовтня 1980 р. №983
"Про подальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійної справи в країні"

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС відзначають, що в внаслідок прийнятих за роки дев'ятої і десятої п'ятирічок заходів туристс-ко-екскурсійна справа перетворилося у велику галузь обслуговування населення, міцно ввійшло в побут радянських людей, стало дієвою формою пропаганди завоювань Великого Жовтня, успіхів комуністичного будівництва, важливим засобом виховання трудящих, зміцнення їх здоров'я. У країні створена широка мережа туристично-екскурсійних установ. Більш різноманітною стала тематика екскурсій, географія подорожей. Великий розмах отримали подорожі по місцях, пов'язаних з життям і діяльністю в. І. Леніна, революційної, бойової і трудової слави радянського народу, туристська експедиція комсомольців і молоді "Моя батьківщина - СРСР", самодіяльний туризм. Впроваджуються такі нові форми туризму, як спеціалізовані маршрути для працівників промисловості, сільського господарства, школярів і учнів професійно-технічних училищ, сімейний туризм.

Разом з тим Центральний Комітет, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС відзначають, що розвиток туризму та екскурсій все ще відстає від зростаючих потреб населення, завдань комуністичного виховання трудящих. Повільно створюється матеріальна база туризму в ряді районів країни, особливо в Сибіру і на Далекому Сході. Будівництво туристських баз, готелів і кемпінгів здійснюється нерідко з порушенням встановлених термінів і з низькою якістю виробництва робіт. У деяких туристсько-екскурсійних установах мають місце недоліки в організації харчування туристів, забезпечення їх транспортом, туристським інвентарем та спорядженням, що викликає справедливі нарікання трудящих.

Не в повній мірі відповідають сучасним вимогам підбір, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів туристично-екскурсійних установ, їх ідейно-політичне виховання. Потребує подальшого вдосконалення робота по координації діяльності туристських організацій та зацікавлених міністерств і відомств.

Надаючи важливе значення подальшому розвитку і вдосконаленню туристсько-екскурсійної справи в країні, Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР і Всесоюзний Центральний Рада Професійних Спілок постановляють:

1. ЦК компартій союзних республік, крайкомам і обкомах партії, Радам Міністрів союзних і автономних республік, виконкомам крайових і обласних Рад народних депутатів, центральним комітетам і радам профспілок, ЦК ВЛКСМ, Держплану СРСР, Головного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР, Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС, Міністерства культури СРСР, Міністерству освіти СРСР, Державному комітетові СРСР по професійно-технічної освіти з участю заінтересованих міністерств і відомств вжити заходів до подальшого розвитку туристсько-екскурсійної справи в країні, забезпечити значне збільшення обсягу і підвищення якості обслуговування, удосконалення видів і форм наданих послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних установ.

Повніше використовувати можливості внутрішнього туризму та екскурсій в цілях поліпшення ідейно-політичного, трудового і морального виховання трудящих та учнівської молоді, у навчально-виховному процесі при вивченні історії, природи і культури рідного краю і країни, для зміцнення здоров'я і раціонального використання вільного часу населення. Домагатися, щоб туристські походи, подорожі та екскурсії активно сприяли широкій пропаганді досягнень нашої країни у розвитку економіки, науки і культури, переваг соціалізму, радянського способу життя, вихованню трудящих і молоді в дусі радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, зміцнення братерської дружби народів СРСР, формування у населення гордості за свою соціалістичну Батьківщину, дбайливого ставлення до природи, пам'яток культури та історії.

Забезпечити посилення туристсько-екскурсійної роботи в трудових колективах та навчальних закладах, особливо в професійно-технічних училищах та загальноосвітніх школах, за місцем проживання. Вжити заходів до розширення мережі туристських клубів, секцій і гуртків, поліпшення їх діяльності. Звернути увагу на подальший розвиток сімейного туризму й автотуризму.

Ширше використовувати туристські подорожі та екскурсії в якості заохочення кращих виробничників і переможців соціалістичного змагання, будівельників Всесоюзних ударних комсомольських будов, для відпочинку трудящих та учнівської молоді в період відпусток, канікул та у вихідні дні.

2. ЦК компартій союзних республік, крайкомам і обкомах партії посилити контроль за ідейним змістом туристської та екскурсійної роботи. Більше приділяти уваги підбору, розстановці та ідейно-політичному вихованню кадрів туристсько-екскурсійних установ. Поліпшити керівництво партійними організаціями цих установ, домагатися створення в них обстановки високої вимогливості і відповідальності, посилення впливу комуністів на підвищення ефективності туризму і екскурсій та якості обслуговування туристів.

3. Визнати за необхідне довести до 1986 року обсяги послуг, що надаються установами Центральної ради по туризму та екскурсіях та Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник", до 2 млрд рублів в рік.

4. Погодитися з пропозицією Центральної ради по туризму та екскурсіях ВЦРПС і Держплану СРСР про будівництво в одинадцятій п'ятирічці туристських готелів, баз, кемпінгів на 60 тис. місць з обсягом капітальних вкладень у сумі 550 млн рублів за рахунок та в межах загального ліміту капітальних вкладень, встановлюваного ВЦРПС на 1981 - 1985 роки.

Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС і міністерствам, здійснює будівництво туристських об'єктів, вжити заходів, що забезпечують своєчасне введення в дію цих об'єктів.

5. Держплану СРСР передбачати в проектах планів на 1981 - 1985 роки виділення автобусів ВЦРПС для Центральної ради по туризму та екскурсіях в кількості 550 штук і ЦК ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" - за 40 штук щорічно.

6. Радам Міністрів союзних республік:

- забезпечити розроблення за участю ЦК ВЛКСМ і Центральної ради з туризму та екскурсіях ВЦРПС не пізніше 1983 року перспективних схем розвитку туризму в республіках, краях і областях;
- спільно з ЦК ВЛКСМ, Центральною радою по туризму та екскурсіях ВЦРПС прийняти заходи до поліпшення благоустрою, побутових, санітарно-гігієнічних умов туристсько-екскурсійних установ і місць відпочинку трудящих;
- здійснити заходи по дальшому поліпшенню обслуговування автотуристів, розширення в цих цілях мережі їдалень і буфетів, а також автозаправних станцій на їх маршрутах;
- забезпечити виділення для туристських організацій автобусів на умовах погодинної оплати;
- забезпечити в найближчі два роки виділення для бюро подорожей і екскурсій, бюро реалізації туристсько-екскурсійних путівок, туристських клубів та станцій юних туристів приміщень, необхідних для обслуговування туристів і екскурсантів.

7. Головного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР, Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ розробити і здійснити спільні заходи по раціональному використанню підвідомчих готелів для розміщення та обслуговування радянських та іноземних туристів.

8. Таємно.

9. Міністерству шляхів сполучення, Міністерству цивільної авіації, Міністерству морського флоту і Радам Міністрів союзних республік спільно з ЦК ВЛКСМ, Центральною радою по туризму та екскурсіях ВЦРПС здійснити заходи щодо подальшого збільшення і поліпшення використання поїздів, літаків, морських та річкових суден та автобусів для туризму і екскурсій, а також по поліпшенню обслуговування туристів у шляху проходження.

ЦК ВЛКСМ, Центральній раді до туризму та екскурсіях ВЦРПС і Міністерства шляхів повідомлення розробити до 1 січня 1981 р. постійно діючі залізничні туристично-екскурсійні маршрути в приміські зони відпочинку для населення рр. Москви, Ленінграда, Києва, Мінська та інших великих міст країни.

Міністерству шляхів сполучення і Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС забезпечити в 1981 - 1985 роках будівництво, благоустрій та обладнання пунктів відстою туристичних поїздів рр. в Тбілісі, Волгограді, Воронежі, Мінську (станція Ждановичи), Костромі, Владивостоці, (станція Седанка), Пскові, Феодосії (станція Айвазовська), Новосибірську, Калінінграді, Кутаїсі, Горі, Гагрі, Бухарі, Ургенче.

10. Радам Міністрів союзних республік, міністерствам і відомствам СРСР разом з Держпланом СРСР, Міністерством торгівлі СРСР, Центросоюзом, ЦК ВЛКСМ і Центральною радою по туризму та екскурсіях ВЦРПС розробити і здійснити заходи по значному збільшенню в одинадцятій п'ятирічці обсягів виробництва товарів туристського призначення і сувенірів, розширення їх асортименту і підвищення якості, поліпшення зовнішнього вигляду і обробки цих товарів.

Міністерству легкої промисловості СРСР:

- організувати в 1981 - 1985 роках виробництво водостійких тканин, необхідних для виготовлення туристських наметів, рюкзаків і спальних мішків з різноманітною стійкої забарвленням, в обсягах, що задовольняють потребу туристських організацій;
- спільно з Міністерством нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР забезпечити з 1983 року виробництво спеціальних прорізи- . наних тканин, необхідних для виготовлення байдарок і надувних матраців;
- за погодженням з ЦК ВЛКСМ і Центральною радою по туризму та екскурсіях ВЦРПС розробити і затвердити в 1981 році заходи з виготовлення м'якого інвентарю і посуду для туристичних установ.

Міністерству хімічної промисловості забезпечити починаючи з 1981 року виробництво і поставку Міністерству легкої промисловості СРСР препарату аламина З метою поліпшення якості водовідштовхувальним просочення бавовняних і синтетичних тканин.

11. Міністерству торгівлі СРСР, Центросоюзу і Радам Міністрів союзних республік вжити заходів до поліпшення торгівлі сувенірами та подарунковими виробами, розширення мережі спеціалізованих магазинів з продажу товарів туристського призначення.

12. Міністерству торгівлі СРСР, Центросоюзу і Радам Міністрів союзних республік, ЦК ВЛКСМ, Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС поліпшити обслуговування туристів на підприємствах громадського харчування, забезпечити широке впровадження прогресивних методів і форм обслуговування туристичних груп.

Міністерству торгівлі СРСР щорічно виділяти в одинадцятій п'ятирічці ВЦРПС для Центральної ради по туризму та екскурсіях по 70 комплектів і ЦК ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник" по 15 комплектів конвеєрних ліній для комплектування і відпуску комплексних обідів.

Міністерству харчової промисловості СРСР вжити заходів до збільшення виробництва для туристсько-екскурсійних установ продуктів харчування в дрібній розфасовці для одноразового користування.

13. Державному комітетові СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі:

- забезпечити збільшення випуску науково-популярної, методичної, довідкової літератури з туристсько-екскурсійної тематики, плакатів, листівок, путівників по туристських маршрутах, історичних і пам'ятних місцях, місцях революційної, бойової і трудової слави радянського народу;
- створити в 1981 році в одному з центральних видавництв спеціалізовану редакцію з випуску туристсько-екскурсійної літератури общеметодического характеру.

14. Головному управлінню геодезії і картографії при Раді Міністрів СРСР:

- розширити в 1981 - 1982 роках за погодженням з ЦК ВЛКСМ, Центральною радою по туризму та екскурсіях ВЦРПС, Головним управлінням по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР, Міністерством освіти СРСР асортимент і підвищити інформаційну ємність туристських карт і схем для забезпечення різних видів туризму;
- розробити і затвердити в 1980 році спільно з ЦК ВЛКСМ, Центральною радою по туризму та екскурсіях ВЦРПС, Головним управлінням по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР, Міністерством освіти СРСР, перспективний план видання туристичних карт і схем для радянських і іноземних туристів.

16. Радам Міністрів союзних і автономних республік, крайисполкомам і облвиконкомам, ЦК ВЛКСМ, Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС, радам профспілок, Головного управління по іноземному туризму при Раді Міністрів СРСР, Міністерству освіти УРСР і Міністерству культури СРСР поліпшити підбір, розстановку і виховання кадрів туристсько-екскурсійних установ, ЦК ВЛКСМ, Центральній раді по туризму та екскурсіях ВЦРПС, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Міністерству освіти УРСР розробити і здійснити заходи по розширенню і покращенню курсової підготовки кадрів у галузі туризму і екскурсій з числа фахівців, мають вищу і середню освіту.

Погодитися з пропозицією Центральної ради по туризму та екскурсіях ВЦРПС про перетворення в 1981 році Центральних туристських курсів в Інститут підвищення кваліфікації туристсько-екскурсійних працівників.

17. Державному комітетові СРСР по телебаченню і радіомовленню, Державному комітетові СРСР по кінематографії вжити заходів до розширення випуску документальних, художніх і науково-популярних фільмів туристсько-екскурсійної тематики, вдосконалення пропаганди туризму і екскурсій по телебаченню і радіо.

Редакціям газет і журналів, і насамперед газет "Праця", "Комсомольская правда", "Радянська культура", "Радянський спорт", "Учительська газета" та журналу "Турист", поліпшити висвітлення проблем розвитку туризму та екскурсійної справи в країні, широко показувати можливості походів, мандрівок та екскурсій для організації змістовного дозвілля трудящих та молоді, підвищення їх культурного рівня та зміцнення здоров'я, глибше розкривати кращий досвід туристсько-екскурсійної роботи.

18. З метою поліпшення керівництва туристсько-екскурсійними установами Російської Федерації визнати за доцільне створити Російський республіканський рада по туризму та екскурсіях в межах затверджених штатів і фонду заробітної плати Центрального і місцевих рад по туризму та екскурсіях.

19. В цілях забезпечення необхідної координації діяльності туристських організацій, зацікавлених міністерств і відомств, поліпшення методичного керівництва в області внутрішнього туризму утворити при ВЦРПС Міжвідомчий рада з туризму.

Встановити, що Положення про Міжвідомчу раду та її персональний склад затверджуються ВЦРПС.

Визнати за доцільне, щоб головою Міжвідомчої ради був секретар ВЦРПС.

20. Опублікувати цю постанову в викладі в газетах "Правда", "Известия", "Радянська культура", "Праця", "Комсомольская правда", "Учительська газета", "Радянський спорт".

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.