Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

<<< тому | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

Додатки

Додаток 1. Уривки з книги "Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік"
Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи за организаціи экскурсій для учащихъ і учнів среднихъ учебныхъ заведеній
Додаток 3. Послуги найвідоміших готелів Києва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Додаток 4. Про організацію всесоюзного акціонерне товариство з іноземного туризму в СРСР
Додаток 5. Про перейменування готелів м. Києва
Додаток 6. Про заходи подальшого розвитку туризму та екскурсій у країні
Додаток 7. Про подальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійної справи в країні
Додаток 8. Про заходи по розвитку туризму і вдосконаленню туристсько-екскурсійного обслуговування населення в країні в 1986-1990 роках і на період до 2000 року

Додаток 4. Постанова Ради Праці і Оборони СРСР від 11 квітня 1929 р.
"Про організацію всесоюзного акціонерне товариство з іноземного туризму в СРСР"

Рада Праці й Оборони Союзу РСР постановляє:*

1. Організувати у веденні НКТорга Союзу РСР державне** Акціонерне товариство з іноземного туризму в СРСР з встановленим капіталом 5 млн. рублів, розділених на 200 акцій за вартістю 25 тис. кожна.

2.-Включати до складу засновників організованого Акціонерного товариства по іноземного туризму НКТорг СРСР, Совторгфлот і НКПС, розподіливши між ними акції наступним чином:

КТоргу СРСР надати 40 % акцій;
Совторгфлоту та НКШС - 40 % акцій;
Іншим організаціям - 20 % акцій.

3. Запропонувати засновникам Товариства спільно з РКК розробити питання про залучення іноземного капіталу до справи розвитку іноземного туризму в СРСР і про можливі його формах участі і увійти з відповідним поданням до РНК СРСР.

4. Покласти на організовується Товариство виконання всієї роботи по залученню і обслуговування іноземних туристів і екскурсантів в СРСР, включаючи аквізиції інтуристів, продаж квитків, перевезення інтуристів морським, річковим, сухопутним, повітряним шляхом, забезпечення їх приміщенням для проживання, організацію продажу сувенірів і предметів мистецтва, культурне обслуговування та виконання всіх взагалі функцій, здійснюваних Бюро подорожей і т. п., надавши організовують Товариству право здійснювати самостійно або через належні державні, кооперативні та громадські організації необхідні заходи щодо залучення інтуристів, як-то: по ремонту, пристосування і будівлі готелів та інших приміщень для проживання інтуристів, по збільшенню перевізних засобів всіх видів транспорту, відповідного використання різних місць і пунктів СРСР, можуть викликати інтерес у інтуристів, підготовки необхідного персоналу для обслуговування інтуристів і т. д.

5. Надати організовують Товариству право самостійного виходу на зовнішній ринок під контролем НКТорга СРСР та його закордонних органів і внести організовується Суспільство в список організацій, що мають право виходу на зовнішній ринок.

6. Надати організовують Товариству право мати на території СРСР і за кордоном своїх представників, уповноважених агентів, а також відділення і контори, з тим, щоб за кордоном призначення представників, уповноважених агентів і відкриття відділень і контор Суспільства проводилося не інакше, як з дозволу НКТорга СРСР.

7. Визнати за необхідне організацію Правління Товариства в числі 5 осіб, включаючи голови, який обирався з представників НКТорга СРСР, і організацію Ради - у складі 11 членів, включаючи голову.

Визнати за необхідне включення в Правління і Рада Товариства представників ВОКСа (Всесоюзне товариство культурного зв'язку з закордоном. - Авт.).

Покласти на Раду обговорення принципових питань по загальному напрямку діяльності організованого Суспільства.

Склад Ради доручити визначити НКТоргу СРСР.

8. Запропонувати організовують Суспільству прийняти всі справи по интуризму від Совторгфлота не пізніше 1 травня 1929 р.

9. Запропонувати організовують Суспільству при перевезеннях інтуристів морським шляхом фрахтувати в першу чергу тоннаж Совторгфлота.

10. Доручити НКТоргу СРСР на основі цієї Постанови затвердити Статут організованого Суспільства.

* Протокол засідання СТО від 11/IV 1929 р.
** ЦВК СРСР 21/І 1933 р. замінив слово "державне" на слово "всесоюзне"

<<< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.