Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

< тому | зміст | вперед >>>

Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні

Додатки

Додаток 1. Уривки з книги "Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік"
Додаток 2. Протоколъ №4 засъданія комиссіи за организаціи экскурсій для учащихъ і учнів среднихъ учебныхъ заведеній
Додаток 3. Послуги найвідоміших готелів Києва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
Додаток 4. Про організацію всесоюзного акціонерне товариство з іноземного туризму в СРСР
Додаток 5. Про перейменування готелів м. Києва
Додаток 6. Про заходи подальшого розвитку туризму та екскурсій у країні
Додаток 7. Про подальший розвиток і вдосконалення туристсько-екскурсійної справи в країні
Додаток 8. Про заходи по розвитку туризму і вдосконаленню туристсько-екскурсійного обслуговування населення в країні в 1986-1990 роках і на період до 2000 року

Додаток 6. Постанова Центрального Комітету КПРС, Ради Міністрів СРСР і Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 30 травня 1969 року
"Про заходи подальшого розвитку туризму та екскурсій у країні"

ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС відзначають, що за останні роки широке розвиток в країні отримали туризм і екскурсії. Вони стають не тільки формою відпочинку, але і важливим засобом підвищення культурного рівня та ідейно-політичного виховання населення.

В даний час широку популярність отримали туризм та екскурсії по місцях, пов'язаних з життям і діяльністю в. І. Леніна, з втіленням в життя ленінських завітів з будівництва соціалізму і комунізму.

Туристські походи та подорожі, знайомство з пам'ятками історії та культури, з природою рідного краю, досягненнями в економіці, науці і культурі сприяють виховання в радянських людей, і в першу чергу молоді, любові до Радянської Батьківщині, вірності революційних, бойових і трудових традицій нашого народу.

Разом з тим ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС відзначають, що зрослі запити трудящих, і особливо молоді, туристсько-екскурсійному обслуговування задовольняються не повністю.

В ряді областей, міст і районів країни туристично-екскурсійних установ мало, і їх будівництво здійснюється вкрай повільно. Попит населення на туристський інвентар і спорядження задовольняється недостатньо. Слабо розвинена мережа пунктів прокату і баз колективного користування цим інвентарем і спорядженням. Не повністю використовуються можливості організації туристських подорожей та екскурсій на поїздах, автобусах, морських і річкових суднах, особливо для жителів села, робітничих селищ та учнів з метою відвідування великих новобудов, культурних центрів та історичних пам'яток країни, музеїв, у ыставок і театрально-видовищних підприємств. Погано організовано обслуговування автотуристів. Мережа кемпінгів, автопансионатов, підприємств технічного і побутового обслуговування, торгівлі на автомагістралях і в ряді курортних місцевостей країни вкрай недостатня. Мають місце недоліки в підборі та підготовці кваліфікованих туристсько-екскурсійних кадрів.

Деякі партійні, державні, профспілкові, комсомольські органи недостатньо заглиблюються в роботу туристсько-екскурсійних організацій, не пред'являють до них належної вимогливості щодо посилення політико-виховної спрямованості та підвищення пізнавальної цінності туристських походів, подорожей та екскурсій. Мало приділяють уваги підвищенню культури обслуговування туристів і екскурсантів, забезпечення дбайливого ставлення з їх боку до збереження природи та пам'яток культури, використання туризму як важливого засобу зміцнення здоров'я населення.

В цілях подальшого розвитку туризму та екскурсій у країні Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів Союзу РСР і Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок постановляють:

1. ЦК компартій і радам міністрів союзних республік, центральним комітетам і радам профспілок, ЦК ВЛКСМ, Міністерству освіти СРСР, Державному комітету Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті вжити заходів до масового розвитку туризму і екскурсій серед працівників і учнівської молоді, розширення мережі та поліпшення діяльності туристських та екскурсійних установ, до покращення підбору, ідейно-політичного виховання і підвищення кваліфікації кадрів для цих організацій, перетворення туристсько-екскурсійної справи у велику галузь обслуговування населення.

2. Запропонувати профспілковим, радянським і господарським організаціям: створювати приміські зони відпочинку, туристсько-оздоровчі табори, будинки

- рибалки та мисливця, дитячі туристичні станції, з використанням для цього в установленому порядку коштів господарських, профспілкових та інших організацій; широко розвивати пункти прокату туристського інвентарю і спорядження і бази колективного користування ними на підприємствах, в установах, навчальних закладах і в приміських зонах відпочинку;
- організовувати і широко пропагувати маршрути туристичних походів, подорожей і екскурсій, розраховані на дні відпочинку, час відпусток, канікул;
- залучати туристів і екскурсантів до активної участі в охороні природних багатств, історичних і культурних пам'яток та інших пам'яток.

3. Визнати за необхідне, щоб керівництво туризмом та екскурсійною роботою, організація місцевих і далеких мандрівок та екскурсій у країні здійснювалися ВЦРПС з залученням до активної участі в цій справі мас трудящих та учнівської молоді.

Прийняти пропозицію Міністерства культури СРСР про збереження за погодженням з відповідними партійними, радянськими і профспілковими органами наявних у даний час екскурсійних організацій при установах системи Міністерства культури СРСР.

4. Міністерству культури СРСР, радам міністрів союзних республік поліпшити екскурсійну роботу в музеях, картинних галереях, мистецьких виставках і інших підвідомчих органам культури об'єктах, вжити заходів до приведення їх в порядок, благоустрою прилеглих до них територій, поліпшенню експозицій, зміцнення кваліфікованими екскурсоводами, збільшення випуску музейних і виставкових путівників та довідників, поліпшенню забезпечення туристів квитками на відвідування концертів, театрів та інших видовищних підприємств.

5. Міністерству освіти СРСР для посилення організаційно-методичного керівництва туристської та краєзнавчої роботою серед школярів створити Центральну дитячу туристсько-екскурсійну станцію.

6. Прийняти пропозицію ВЦРПС про будівництво в 1971 -1975 рр .. туристських баз, готелів, кемпінгів і автопансионатов па 200 тис. місць, у тому числі на 100 тис. місць цілорічного дії, і про доведення до 1975 р. обсягу послуг населенню, надаються туристично-екскурсійними установами профспілок, до 1,4 млрд руб. в рік.

Будівництво туристично-екскурсійних установ здійснювати в основному за рахунок коштів туристських та профспілкових організацій, фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва та інших перебувають і розпорядженні державних, кооперативних і громадських підприємств і організацій нецентралізованих джерел фінансування, які можуть бути спрямовані на цю мету в установленому порядку, а також за рахунок позик Будбанку СРСР.

7. *

8. Стройбанку СРСР надати в 1971-1975 рр. Центральній раді по туризму ВЦРПС довгостроковий кредит на проектування та будівництво туристсько-екскурсійних установ з погашенням кредиту протягом 10 років, починаючи з другого року після закінчення будівництва, із справлянням 0,5 npOj цента річних. Погашення кредиту здійснювати за рахунок загальних накопичень від туристсько-екскурсійної діяльності Центральної ради по туризму ВЦРПС.

9. Міністерство важкого, енергетичного і транспортного машинобудування забезпечити доведення до 1970 р. технічних характеристик досвідченого пасажирського вагона купированного типу з куполом огляду до рівня, що відповідає нормальній його експлуатації.

10. *

11. Зобов'язати Міністерство шляхів сполучення і Центральна рада з туризму ВЦРПС здійснити спільно в 1969-1972 рр. будівництво пунктів відстою туристичних поїздів.

12. Госстрою СРСР за погодженням з ВЦРПС передбачати починаючи з 1970 р. в річних планах типового і експериментального проектування, а також в планах проектно-планувальних робіт розробку проектів районного планування зон відпочинку і типових проектів туристично-оздоровчих закладів для різних кліматичних районів країни.

13. Радам міністрів союзних республік здійснити необхідні заходи щодо приведення в порядок під'їзних шляхів до автопансионатам і кемпінгах, збільшення кількості станцій технічного обслуговування, автозаправних станцій, забезпечення їх ремонтним та технологічним обладнанням, запасними частинами, пально-мастильними матеріалами, розширення мережі та покращення роботи підприємств громадського харчування і торгівлі для обслуговування автотуристів.

14. Міністерству шляхів сполучення, Міністерству цивільної авіації, Міністерству морського флоту, Міністерству торгівлі СРСР і радам міністрів союзних республік спільно з ВЦРПС:

а) розробити та здійснити заходи по значному розширенню використання поїздів, морських і річкових суден, літаків і автобусів для цілей туризму і екскурсій, а також по поліпшенню обслуговування туристів в дорозі прямування, маючи на увазі збільшення в п'ять-шість разів до 1975 р. обсягу цих видів подорожей;
б) розробити перелік спеціальних туристично-екскурсійних маршрутів в змішаному сполученні за ленінським, історичним та іншим визначних місцях країни.

15. Міністерству харчової промисловості СРСР, Міністерству м'ясної і молочної промисловості СРСР, Міністерству рибного господарства СРСР, Міністерству торгівлі СРСР і Центросоюзу розширити асортимент, збільшити виробництво і продаж напівфабрикатів, фасованих продуктів харчування в упаковці, що забезпечує їх тривале збереження і зручною для туристських походів.

16. Міністерству торгівлі СРСР і Центросоюзу поліпшити торгівлю туристськими товарами, у тому числі для школярів, розширити мережу спеціалізованих магазинів "Турист".

17. Міністерству торгівлі СРСР і Держбанку СРСР спільно з ВЦРПС переглянути і розширити перелік туристського інвентарю і спорядження колективного користування, підлягає продажу за безготівковим розрахунком, без зарахування в ліміт дрібного опту туристсько-екскурсійних установ для організації платних пунктів прокату і школам.

18. Радам міністрів союзних республік забезпечити:

- відведення земельних ділянок під будівництво туристичних баз, готелів, кемпінгів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів (з дотриманням санітарних норм забудови) в місцях, розташованих у зелених масивах та поблизу водойм, а також, по можливості, у місцях із зручними під'їзними шляхами і забезпечених інженерними комунікаціями;
- виділення приміщень для районних і міських туристських клубів, пунктів прокату туристського спорядження, бюро подорожей і екскурсій, рад по туризму;
- збільшення кількості автобусів, виділених туристським і екскурсійним установам профспілок на умовах оренди;
- надання місць у готелях для розміщення туристів і екскурсантів;
- виділення приміщень для прийому туристичних груп школярів у вихідні та святкові дні, а також у період шкільних канікул;
- поліпшення організації громадського харчування туристів і відпочиваючих у приміських зонах і торгівлі туристичними товарами;
- розвиток матеріальної бази туризму серед школярів.

19. Мосгорисполкому і Ленгорисполкому виділити ділянки під будівництво готельних комплексів Центральної ради по туризму ВЦРПС р. в Москві на 10 тис. місць, р. в Ленінграді на 5 тис. місць. Забезпечити силами підвідомчих проектних організацій виготовлення у 1969 - 1970 рр. технічної документації ів 1971 - 1975 рр. будівництво цих комплексів силами і Главмосстроя Главленинградстроя.

20. Головному управлінню геодезії і картографії при Раді Міністрів СРСР забезпечити за погодженням з ВЦРПС починаючи з 1970 р. щорічний випуск карт, схем туристських маршрутів і зон туризму.

21. Комітету по кінематографії при Раді Міністрів УРСР, Комітету по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів СРСР і Комітету по пресі при Раді Міністрів СРСР спільно з Міністерством культури СРСР і ВЦРПС розробити і здійснити заходи по випуску документальних і художніх фільмів на туристсько-екскурсійні теми, широкій пропаганді туризму і екскурсій по радіо і телебаченню, видання масовим тиражем літератури з екскурсійної й туристської тематики, путівників, плакатів, листівок і буклетів.

* Пункт не наводиться, як містить разові завдання.

< тому | зміст | вперед >>>


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.